Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

toimenpiteet

  1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
  2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
  3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja

Yrjö Myllylä
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8332
yrjo.myllyla@xamk.fi

Ajankohtaista

OPISKELIJAT ENNAKOINTITIEDON HANKKIJOINA – pilottikokemukset Etiäinen-hankkeessa

Etiäinen-tietoisku 4/2020 Tuija Vänttinen OPISKELIJAT ENNAKOINTITIEDON HANKKIJOINA – pilottikokemukset Etiäinen-hankkeessa Etiäinen-hankkeessa pilotoitiin Forms-kyselylomakkeen avulla opiskelijoiden ennakointitiedon hankintaa. Pilottiin osallistuivat kaikki hankkeen osatoteuttajina olevat oppilaitokset (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan ammattiopisto ja Aikuiskoulutus Taitaja). Tavoitteena oli saada tietoa opiskelijoiden näkemyksistä työn ja osaamisen muutoksista sekä erityisesti opiskelijoita ihmetyttävistä asioista työpaikalla ja sellaisista asioista, jotka eivät oppilaitoksessa...

Kutsu ”Osaava Kymenlaakso 2030 Tulevaisuusverstaaseen” 16.9.2020 – Tervetuloa!

OSAAVA KYMENLAAKSO 2030  –   KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI TULEVAISUUSVERSTAS VERKKOTOTEUTUKSENA   Tilaisuus on päätetty toteuttaa kokonaan verkkoympäristössä (päätös 28.5.).  Ilmoittautumislinkki löytyy tästä. Ilmoittaudu ajoissa. Ilmoittautumisen voi perua. Ohjelman pdf-muodossa löydät tästä.   Aika Keskiviikko 16.9.2020, klo 12.30-16.00 Paikka     Verkkototeutus. Pääasiassa Zoom-ympäristö. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ennen tilaisuutta. Tavoite Hakea keinoja, miten vastataan tuleviin osaamis- ja rekrytointitarpeisiin työnantajien...

Kuunteleva kumppanuus – huomioita sosiaalialan osaamistarpeista Kymenlaaksossa, Etiäinen tietoisku 3/2020

Hilkka Huisko, Ekami (Lataa Etiäinen tietoisku 3/2020 pdf:nä tästä) Kuunteleva kumppanuus – huomioita sosiaalialan osaamistarpeista Kymenlaaksossa Kymenlaaksossa sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) ovat toimialoista suurin työllistäjä, vuonna 2016 alalla työskenteli noin 12 000 henkilöä. Toimipaikkojen määrä on pysynyt useita vuosia suunnilleen samana, mutta työntekijämäärä on kasvanut. Alalla tarvitaan lisää työvoimaa, sillä noin 3000 työntekijää on yli 55-vuotiaita,...

Metalliala – toimialakohtainen ennakointi, Etiäinen tietoisku 2/2020

  Tuija Arola, Aikuiskoulutus Taitaja Etiäinen Tietoisku 2/2020 Metalliala – Toimialakohtainen ennakointi   Metallialan toimialakohtaisen ennakointiprosessin johtopäätökset ja toimenpiteet on tiivistetty seuraavaan kuvaan. Toimia tarvitaan niin yritysten, oppilaitosten kuin laajemmin muidenkin Kymenlaakson toimijoiden osalta. . Lataa  tietoiskun tiivistelmä kuva tästä. Lisätietoja metallialan toimialakohtaisesta ennakoinnista antaa Tuija Arola, Aikuiskoulutus Taitaja.

KYMENLAAKSOLAISTA ENNAKOINTIYHTEISTYÖTÄ – tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet haltuun – Etiäinen tietoisku 1/2020

Tuija Vänttinen, Xamk Etiäinen Tietoisku 1/2020 KYMENLAAKSOLAISTA ENNAKOINTIYHTEISTYÖTÄ – tulevaisuuden osaamis- ja rekrytointitarpeet haltuun Etiäinen koulutustarpeiden ennakointi -hankkeessa (https://www.xamk.fi/etiainen) on kehitetty eri toimijoiden yhteistyönä Kymenlaakson ennakointimalli (Kuva 1.). Mallin valmistelua on vienyt eteenpäin vuonna 2018 perustettu Ennakointinyrkki (Kymenlaakson ennaekoinnin toimeenpanijaryhmä), jonka toimintaa koordinoi Kymenlaakson liitto. Kaakkois-Suomen ELYn vastuulla oleva Ennakointiryhmä (Kymenlaakson ennakoinnin ohjausryhmä) on hyväksynyt...

Faktat

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

01.04.2018 - 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami; Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao; Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 487 038 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 268 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu