Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

toimenpiteet

  1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
  2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
  3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja

Yrjö Myllylä
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8332
yrjo.myllyla@xamk.fi

Ajankohtaista

Osaava Kymenlaakso 2030 – Tulevaisuusverstas Kasarminmäellä 1.4.2020

OSAAVA KYMENLAAKSO 2030  –   KOULUTUSTARPEIDEN ENNAKOINTI TULEVAISUUSVERSTAS KASARMINMÄELLÄ 1.4.2020   Aika Keskiviikko 1.4.2020, klo 12-16 Paikka     Kasarminmäki, Kasarmiravintola Fazer Food & Co ja auditorio,                     Paraatikenttä 5, 45100 Kouvola (Xamkin kampusalueella). Tavoite Nykyisten ja etenkin tulevan osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen ja koulutuksen suuntaaminen tarpeeseen. Työnantajien ja oppilaitosten edustajien verkottuminen huomioiden nuorten näkökulman mukaanotto. Kohderyhmä ...

Sitran Megatrendit2020-katsomo Kouvolassa ja Kotkassa 9.1.2020

Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -hanke järjesti Sitran Megatrendit2020-katsomon Kouvolaan ja Kotkaan. Megatrendit katsomossa oltiin yhteydessä Helsinkiin, jossa megatrendit julkistettiin ja jonka jälkeen paneeli kommentoi megatrendejä. Sen jälkeen paikallisissa katsomoissa keskusteltiin megatrendeistä rakentavasti valittuun fokukseen keskustelua kohdentaen. Kouvolassa Xamkissa pidettyyn katsomoon osallistui 19 henkeä Yrjö Myllylän koordinoimana ja Kotkassa Ekamissa pidettyyn 20 henkeä Hilkka Huiskon koordinoimana....

Ulkoministeri Pekka Haavisto vierailulla Xamkin Pajalla

  Etiäinen hanketyöryhmän kokous 15.1.2020 lyhennettiin tavanomaisesta puolella tunnilla ulkoministeri Pekka Haaviston tapaamismahdollisuuden vuoksi. Kokouksessa pohdittiin myös, että mikä Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen prosessista nouseva kysymys olisi sopiva esitettäväksi ulkoministerille hänen vieraillessaan Xamkin Kouvolan kampuksella. Etiäinen-hankkeen prosessissa oli tullut toistuvasti esille tilanne, että oppilaitoksen pyrkiessä hankkimaan ulkomaisia maksavia asiakkaita, osa opiskelijoista ei saanut oleskelulupaa maahanmuuttovirastosta,...

Megatrendit 2020 – Voidaanko väestörakenteen muutos kääntää mahdollisuudeksi Kymenlaaksossa?

Sitran Megatrendit 2020 – ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, talousjärjestelmän suunnan etsiminen, teknologian sulautuminen kaikkeen, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen, verkostomainen vallan voimistuminen – ovat pitkäkestoisia. Siksi ne eivät ole juurikaan muuttuneet vuonna 2017 tehdystä selvityksestä ja tuntuvat kuulijan korvaan kovin tutuilta. Samaan aikaan päivitetylle versiolle megatrendeistä on kuitenkin kysyntää: kehityskulkujen painotukset ovat muutoksessa ja tarve ymmärtää tätä...

Kouvolan Sanomat 29.12.2019: ”Päähuomio on kiinnitettävä niin sanottuun millenniaalisukupolveen, joka muodostaa lähivuosina jo puolet työvoimasta”

Kouvolan Sanomat 29.12.2019: ”Näkökulma: Maakunnan ja sen työnantajien maineenhallinta on keskeistä, jotta osaajia saadaan houkuteltua Kymenlaaksoon Projektipäällikkö Yrjö Myllylä Xamkista kirjoittaa hankkeesta, jossa selvitettiin miten Kymenlaaksossa tulisi ennakoida koulutustarpeita. Osaajia työelämän tarpeisiin koulutettaessa tärkeintä on kehittää työyhteisöosaamista, toiseksi henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta. Koulutusta on lisättävä eniten ICT-alan tarpeisiin, etenkin korkeakouluissa. Toiseksi eniten koulutusta on lisättävä...

Faktat

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

01.04.2018 - 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami; Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao; Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 487 038 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 268 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu