Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

toimenpiteet

  1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
  2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
  3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja

Yrjö Myllylä
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8332
yrjo.myllyla@xamk.fi

Ajankohtaista

Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstas 16.9.2020 palautekyselyn tulokset

  Tämä yhteenveto liittyy Osaava Kymenlaakso 2030 –tulevaisuusverstaan 16.9.2020 palautteeseen. Verstas pidettiin verkkototeutuksena Zoom-verkkoympäristön toimiessa pääympäristönä. Työryhmätyöskentelyosuudessa oli lisäksi käytössä mural.co –alusta. Alun perin tulevaisuusverstas oli tarkoitus pitää 1.4.2020, mutta covid-pandemian vuoksi toteutus siirtyi syksyyn. Tilaisuuteen ilmoittautui 164, Zoom-ympäristöön rekisteröityi 140 ja parhaimmillaan yhtä aikaa verkossa oli 120 osallistujaa. Tämän Xamkin liiketoiminnan alan opiskelijoiden työn...

Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaan 16.9.2020 loppuraportti

Kati Viljakainen, Aii Corporation Oy, tulevaisuusverstaan pääfasilitaattori   Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaan (16.9.2020) loppuraportin löydät tästä linkistä. Raportissa on esitetty myös klusterikohtaiset tulokset. Seuraavassa on raportin yhteenveto.   Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointi -hankkeen tavoitteena on ollut luoda oppilaitosten prosesseihin kytkeytyvä ennakointimalli, joka reagoi nopeasti alueen yritysten ja työnantajien tarpeisiin. Tulevaisuusverstastyöskentely nähdään tässä keskeisessä roolissa yhdessä...

”Etiäinen – Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi” yhteenvetoraportti

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3   Lähdeviite: Myllylä Y., Vänttinen T. (Eds.)., (2020). Etiäinen. Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoiminen. , In: Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.   Tiivistelmä Tavoitteena Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi ‑hankkeessa on ollut luoda Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimalli, joka reagoi riittävän nopeasti yritysten ja muiden työnantajien osaamistarpeisiin ja kytkeytyy oppilaitosten omiin prosesseihin. Toimenpiteinä...

”Kymenlaakson ennakoinnin ykköstapahtumassa astutaan millenniaalien saappaisiin”, ePressi-tiedote

ePressi 10.9.2020: ”Työnantajat ja oppilaitosten edustajat luovat Kymenlaaksolle uutta suuntaa Osaava Kymenlaakso 2030 -tulevaisuusverstaassa 16.9. Tilaisuuteen osallistuu yli 100 työnantajien, oppilaitosten ja niiden sidosryhmien edustajaa. Verstas järjestetään verkossa. Tulevaisuusverstaassa taotaan työkaluja osaavan työvoiman varmistamiseksi yrityksille, viennin lisäämiseksi ja Kymenlaakson nykykehityksen kääntämiseksi suotuisaan suuntaan. Tapahtumassa keskitytään erityisesti työnhakijoiden näkökulmaan ja työnhakijaymmärrykseen. Verstaaseen on kutsuttu opiskelijoita kertomaan,...

Etiäinen –hankkeen pilotoima toimialahaastattelumalli juurtuu Kymenlaaksoon

Tarja Kähärä & Tuija Vänttinen:   Etiäinen-hankkeen tuloksen syntyi malli oppilaitosten, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisesti toteuttamia toimialahaastatteluita. Haastatteluita pilotoitiin kolmella toimialalla; sosiaali-, metalli- ja rakennusalat. Lisätietoa pilottihaastatteluista löytyy linkeistä: Kuunteleva kumppanuus – huomioita sosiaalialan osaamistarpeista Kymenlaaksossa, Etiäinen tietoisku 3/2020 Metalliala – toimialakohtainen ennakointi, Etiäinen tietoisku 2/2020 Rakennusalan toimialakohtaiset haastattelut on kuvattu hankkeen loppuraportissa.   Toimialakohtaisten...

Faktat

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

01.04.2018 – 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami; Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao; Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 487 038 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 268 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus