Hankkeen tuloksena syntyy malli koulutuksen ennakointiin ja henkilöstön koulutuksen ennakointiin liittyvä osaaminen kehittyy

TAVOITTEET

Hankkeen päätavoite: monikanavainen sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta tukevan datan hyödyntäminen koulutustarpeiden ennakointiin siten, että aineiston kerääminen ja hyödyntäminen kytketään koulutusorganisaatioiden omiin prosesseihin.

Hankkeessa luodaan uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä yrityskentän osaajatarpeisiin. Tiedon kulkemiselle luodaan kaksisuuntainen väylä niin, että toisaalta tietoa osaamistarpeista saadaan ennakointitiedon ja yritysyhteistyön avulla, ja toisaalta oppilaitokset toimivat työelämän tiedontarpeita tyydyttävänä toimijana.

toimenpiteet

  1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja organisaatioiden ennakointiin liittyvät työvaiheet
  2. Tiedon tarpeiden määrittäminen
  3. Tiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen

tulokset

Tuloksena syntyy datan keräämisen systemaattinen malli luotettavaan ennakointitietoon, joka hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi. Malli on monikanavainen, sillä se hyödyntää monenlaisia ennakointitiedon lähteitä ja muotoja. Hankkeessa toteutetaan kysely, kerätään laadullista aineistoa sekä olemassa olevaa tutkimustietoa. Nämä rakennetaan organisaatioiden prosesseihin kytkeytyväksi tiedon soveltamisen malliksi, jonka konkreettinen muoto täsmentyy hankkeen kehittämistyön ja kokeilujen myötä.

Hankkeen vaikutuksena koulutuksessa voidaan reagoida nopealla aikavälillä elinkeinoelämän tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä tuetaan aluekehitystä ja alueen elinvoimaisuutta.

Lisätietoja

Yrjö Myllylä
Projektipäällikkö
Puh. 044 702 8332
yrjo.myllyla@xamk.fi

Ajankohtaista

Tiedote: Kymenlaakso ennakoi -kirjan julkistaminen 12.11.2019

Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin” -kirjan julkistamistilaisuus 12.11.2019 Kouvolassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksella  klo 15.30 (halutessasi tarkempia tietoja, ota yhteyttä kirjan päätoimittajaan, yhteystiedot tiedotteessa). TIEDOTE, Kymenlaakso ennakoi_a4 Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 Lähdeviite: Myllylä Y., Peltola S., Poikolainen J. (Eds.)., (2019). Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin”. , In: Xamk Kehittää 89, Kaakkois-Suomen...

Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin” -kirja

Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointi -hanke on tuottanut kirjan: Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 Lehdistötiedote TIEDOTE, Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin Lähdeviite: Myllylä Y., Peltola S., Poikolainen J. (Eds.)., (2019). Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin”. , In: Xamk Kehittää 89, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.     Kymenlaaksossa on voimakas tahtotila monen muun maakunnan...

Tulevaisuusverstaan 28.8.2019 palaute: Verstasmalli sopii maakunnalliseen ennakointityöskentelyyn ja sitä tulisi soveltaa säännöllisesti

Tulevaisuusverstaaseen, joka järjestettiin Etiäinen-hankkeen ja Kymenlaakson kauppakamarin kanssa yhteistyössä 28.8.2019 Ekamin Koteko-kampuksella, osallistui noin 110 henkilöä. Pääosa oli työnantajien ja oppilaitosten edustajia. Lisäksi oli sidosryhmien, kuten kunnallisten ja valtiollisten yrityspalveluiden edustajia. Tilaisuudesta saatiin 40 hengeltä palautetta täytettävän palautelomakkeen muodossa. Alla on esitelty palautteen sisältö kolmessa vastaajaryhmässä: kaikki vastaajat, oppilaitosten ja em. sidosryhmät sekä työnantajat ryhmissä....

Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” valokuvin

Etiäinen-hanke ja Kymenlaakson kauppakamari järjestivät yhteistyössä Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” tapahtuman Kotkassa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Koteko-kampuksella 28.8.2019. Tilaisuuteen paikan päällä osallistui noin 110 asiantuntijaa työelämän, oppilaitosten ja näiden sidosryhmien edustajina. Valokuvaajana tilaisuudessa toimi liiketaloutaloudenopiskelija Maria Saartia Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta. Etiäinen-hanke kiittää Mariaa ammattimaisesta tilaisuuden dokumentoinnista valokuvin. Kuva 1: Lowe-hanke ja alan opiskelijat Ekamissa vastasivat tilaisuuden tarjoiluista. Osallistujille...

Tulevaisuusverstas ”Osaava Kymenlaakso 2030” kokosi työnantajien ja koulutustoimijoiden näkemyksiä koulutus- ja osaamistarpeista

  Tulevaisuusverstas Osaava Kymenlaakso 2030 pidettiin 28.8.2019 Kotkassa Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Koteko-kampuksella. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson kauppakamarin kanssa. Noin 110 työnantajan ja oppilaitosten sekä näiden sidosryhmien edustajaa saapui paikalle puolen päivän mittaiseen verstaaseen. Tilaisuuteen liittyvän ennakko- ja esitysmateriaalin löydät seuraavista linkeistä: Ennakkomateriaalit Tulevaisuusverstas Osaava Kymenlaakso 2030 Ohjelma Tiedote: Asenteiden ja yhteistyöosaamisen kehittäminen tärkeintä Kymenlaakson tulevaisuudelle Tietoisku...

Faktat

Etiäinen- koulutustarpeiden ennakointi

01.04.2018 - 30.09.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami; Kouvolan seudun ammattiopisto, Ksao; Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Kvlakk

Painoalat: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 487 038 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 268 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu