Hankkeessa kehitetään järvikalaruokia eväiksi ja kalastusmatkailun tarjoiluiksi. Valokuvatut ja tuotteistetut ruoat voidaan hyödyntää markkinoinnissa.

Kalastusmatkailu luokitellaan osaksi luontomatkailua, jossa vetovoimaisuus ja aktiviteetit perustuvat luonnonympäristöön sekä siellä toteutettavaan toimintaan. Matkailun edistämiskeskuksen kansainvälisen luontomatkailututkimuksen (2010) mukaan joka viides vastaaja piti Suomea ykkösmaana kalastusmatkailussa. Kalastusmatkailussa kiinnostaa erityisesti valmiiseen ohjelmaan perustuvat matkat. Matkailutuotteiden kehittämisessä korostuu elämyksellisyys ja tuotteiden muunneltavuus asiakaskohderyhmän mukaan.

Kalastusmatkailussa keskeisenä asiana on saatava saalis ja siitä laitettava ruoka. Erityisesti kiinalaiset ovat kiinnostuneita saaliskalojen valmistamisesta. Tyypilliset suomalaiset kalalajit sopivat hyvin kiinalaisen keittiön raaka-aineeksi. Matkoilta tuodaan paljon tuliaisia, joiksi sopivat hyvin myös säilyvät ruokatuotteet.

TAVOITE JA TOIMENPITEET

Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen –hankkeessa selvitetään Itä-Suomen kalastusmatkailun ruokatarjoilujen nykytilanne, kehitetään tarjoiluun sopivia tuotteita ja koulutetaan kalastusmatkailuyrittäjiä sekä järvikalaa tarjoilussa käyttäviä ruokapalveluyrittäjiä järvikalan valmistuksessa ja tarjoilussa.

Ensisijaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat laatulupauksen tehneet kalastusmatkailuyrittäjät. Verkostoitumisen ja kalaruokaohjelmapalveluiden kehittämisen myötä tavoitteena on saada koulutuksiin osallistujia myös muista kalastusmatkailuista kiinnostuneista yrittäjistä sekä järviseutujen matkailuyrityksistä.

TULOKSET

Kalastusmatkailun tueksi valmistuu 15 ruokatarjoilukokonaisuutta. Kalastusmatkailuyrittäjän ruokatarjoilu monipuolistuu ja helpottuu sekä mahdollisesti myös laajenee. Kalastusmatkailun markkinoinnin tueksi yritykset saavat käyttöönsä valokuvia ruokatarjoiluista. Hankkeen koulutusmateriaalit julkaistaan sähköisinä ja ne ovat kaikkien kiinnostuneiden käyttävissä.

 

Lisätietoja

Taina Harmoinen
projektipäällikkö
p. 040 662 5560
taina.harmoinen(at)xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Etelä-Savon ruokaviesti

Eteläsavolaiset elintarvikkeet ja ruoka tunnetuksi!

Fisu-postilla järvikalat liikkeelle

Järvikalaa kalastajalta kuluttajalle

Faktat

Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen –hanke

01.01.2018 - 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 51 517 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 14 455 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Savon Ely-keskus / Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Jaa sivu