Hankkeessa kehitettiin järvikalaruokia eväiksi ja kalastusmatkailun tarjoiluiksi. Ruoat valokuvattiin, jotta kuvia voidaan hyödyntää markkinoinnissa.

Kalastusmatkailu luokitellaan osaksi luontomatkailua, jossa vetovoimaisuus ja aktiviteetit perustuvat luonnonympäristöön sekä siellä toteutettavaan toimintaan. Matkailun edistämiskeskuksen kansainvälisen luontomatkailututkimuksen (2010) mukaan joka viides vastaaja piti Suomea ykkösmaana kalastusmatkailussa. Kalastusmatkailussa kiinnostaa erityisesti valmiiseen ohjelmaan perustuvat matkat. Matkailutuotteiden kehittämisessä korostuu elämyksellisyys ja tuotteiden muunneltavuus asiakaskohderyhmän mukaan.

Kalastusmatkailussa keskeisenä asiana on saatava saalis ja siitä laitettava ruoka. Erityisesti kiinalaiset ovat kiinnostuneita saaliskalojen valmistamisesta. Tyypilliset suomalaiset kalalajit sopivat hyvin kiinalaisen keittiön raaka-aineeksi. Matkoilta tuodaan paljon tuliaisia, joiksi sopivat hyvin myös säilyvät ruokatuotteet.

toimenpiteet ja tulokset

Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen –hankkeessa selvittiin teemahaastatteluna Itä-Suomen kalastusmatkailun ruokatarjoilujen nykytilanne. Selvityksen pohjalta kehitettiin järvikalasta, lähinnä ahvenesta, kuhasta ja hauesta, evästuotteita, nuotioruokailuun sopivia ruokia sekä kaksi menukokonaisuutta. Kaikkiaan työstettiin 39 reseptiä. Tuotekortit laadittiin 16 reseptiin.

Hankkeeseen osallistui 10 yritystä, joista viisi yritystä kävi hankkeen järjestämät nuotio- ja eväsruoka ja ruokaa ravintolatiloissa koulutukset. Koulutuksia järjestettiin kummastakin aiheesta kaksi saman sisältöistä tilaisuutta.

Yritykset saivat käyttöönsä kalastusmatkailun markkinoinnin tueksi valokuvia ruokatarjoiluista. Laaditut tuotekortit, 16 kpl, osaltaan helpottavat ruokien valmistusta ja hinnoittelua.

Hankkeessa kehitelty reseptiikka julkaistiin Ahdin antimet lautasella ja Ahti’s bounty on your plate -julkaisuissa sähköisinä ja ne ovat kaikkien kiinnostuneiden käyttävissä.

Hanke toteutettiin 1.1.2018 – 30.4.2019. Sitä rahoitti Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Itä-Suomen kalatalousryhmä ja Pohjois-Savon Ely-keskus.

 

Lisätietoja

Taina Harmoinen
projektipäällikkö
p. 040 662 5560
taina.harmoinen(at)xamk.fi

Lisätietoja Fish & Eat loppuraportti

Tutustu Ahdin antimet lautaselle -julkaisuun tästä

Tutustu Ahti’s bounty on your plate -julkaisuun tästä

Faktat

Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen –hanke

01.01.2018 – 30.04.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 51 517 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 14 455 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Savon Ely-keskus / Euroopan meri- ja kalatalousrahasto