Hankkeessa kehitetään Suomen ja Venäjän satamien toimintaa ja liikennettä ympäristönsuojelullista näkökulmaa painottaen

tavoitteet

Projektin päätavoitteena on kehittää niin rannikkoseutua kuin satamaympäristöä kestävän kehityksen periaatteella Suomessa ja Venäjällä. Tarkoituksena on herättää huomiota ja mielenkiintoa ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi eri sidosryhmissä kestävän kehityksen ehdoilla haavoittuvalla Itäisellä Suomenlahdella.

Projektin tavoitteena on kehittää Suomen ja Venäjän satamien toimintaa ja liikennettä siten, että kehityksen tärkein kulmakivi on ympäristönsuojelullinen näkökulma.

Kasvavat liiketoimintamahdollisuudet, teknologian kehitys, ympäristöystävällisyys ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat mahdollisuus saavuttaa ammattimaisen koulutuksen, liikkeenjohdon ja tieteen osaamisella.

Yhdistyneet kansakunnat ovat määritelleet kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2015. Näistä määritellyistä tavoitteista GET READY -projektille tärkeimmät ovat ilmastonmuutos, merenkulun ekosysteemin digitalisointi, talouden kehitys ja koulutus. Näistä tärkeimmistä asioista muodostuu projektin määritelmä ”Science – Business – Education”.

Kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ohjaavat vahvasti satamien sidosryhmien toimintaa. Xamkin projektiryhmä tutkii nykyistä ja tulevaa lainsäädäntöä sekä asetuksia tarkastellen parhaita käytäntöjä satamien omistajien ja operaattoreiden, sekä varustamojen digitalisoinnin kehittämiseksi (best practises).

GET READY -projektin tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä ja ympäristötietoutta satamien, varustamoiden sekä viranomaisten välillä. Viestinnän avulla pyritään lisäämään myös yksityisten ihmisten tietoutta ja valmiutta ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseen.

Yhteistyötä tehdään yhdessä venäläisten ja suomalaisten partnereiden kautta. Projektia koordinoi ja hallinnoi Eco Express Service ja muut venäläiset partnerit ovat; Venäjän hydrologinen tutkimuslaitos ja Pietarin valtionyliopisto, jotka tarjoavat hyvät lähtökohdat rajoja ylittävälle yhteistyölle. Vastaavasti suomalaisina partnereina hankkeessa ovat Xamkin lisäksi Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, Suomen Ympäristökeskus (SYKE) ja Turun Yliopiston, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) tukevat omilla työpaketeillaan hankkeen tavoitteita kohti kestävimpiä satamia ja merenkulkua.

Xamkin toimenpiteet projektissa:

  • Itäisen Suomenlahden rannikon käyttöön ja satamiin liittyvien tulevaisuuden lainsäädännön sekä asetuksien tutkiminen
  • ilmastonmuutoksen pienenemiseen ja päätöksentekoon vaikuttavan satamien digitalisoinnin sekä parhaiden käytäntöjen vaikutuksien tutkiminen
  • artikkelin ja raportin kirjoittaminen tieteellisen julkaisuun
  • Pietarissa ja Suomessa pidettävät yksipäiväiset GET READY -koulutukset sidosryhmille
  • yhteistyökumppaneiden tukeminen

 

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

 

Lisätietoja

Vesa Tuomala
Projektipäällikkö
vesa.tuomala@xamk.fi
044 702 8320

Digitalisaatio kestävän kasvun mahdollistajana” -etätyöpaja 11.11.20. Lisätietoja alla

 

”Digitalisaatio kestävän kasvun mahdollistajana”

Digitalisaation etätyöpajan aiheena oli keskiviikkona 11.11.2020 digitalisaation ympäristövaikutukset Itäisen Suomenlahden satama- ja rannikkoalueilla. Ohessa linkki tapahtuman tallenteeseen: DIGITALISAATIO YOUTUBESSA

 

GET READY -studiossa Vesa Tuomala, Olli-Pekka Brunila ja Anna Kiiski

Lisätietoja antavat GET READY -projektin etätyöpajasta:

Anna Kiiski, toiminnanjohtaja Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus (anna.kiiski@merikotka.fi)
Vesa Tuomala, projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK (vesa.tuomala@xamk.fi)

Ajankohtaista

Haapasaari Experience 3. – 9.8.2020

Haapasaari Experience Xamk järjestää droneleirin elokuussa 3. – 9.8.2020 ulkomerellä Kotkan saaristossa Haapasaaressa. Tavoitteenamme on viikon aikana saada aikaan teille huikaiseva kokemus uuden digitaalisen tekniikan kautta – lähes kaikkea mitä voidaan tehdä miehittämättömillä aluksilla! Leirillä demonstroimme ilma- ja lämpökamerakuvausta eri menetelmin, sinilevän tilanneseurantaa ja pelastustehtäviä.                    ...

Faktat

GET READY – kestävän kehityksen rannikkoalueen käyttöä Itäisellä Suomenlahdella

01.05.2019 – 30.04.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Eco-Express-Service LLC

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Venäjän hydrologinen tutkimuslaitos, Pietarin valtionyliopisto, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka, Kotka Maritime Research Centre, SYKE – Suomen Ympäristökeskus, Turun Yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Muut kumppanit:

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 812 713 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 450 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.