Hevosenlantaa tallilta kattilaan.

Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan – HevosWatti -hanke tuotti tietoa hevosenlannan toimivuudesta seospolton raaka-aineena elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parantaen. Käytännön kokeilujen kautta saatiin uutta tietoa myös lannan logistiikkahuollon toimivuudesta. Hankkeen tulokset parantavat hevos- ja kuljetusyrittäjien ja energiantuotantolaitosten toimintaedellytyksiä ja lisäävät alueen liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen toimenpiteet

1) Demonstraatiopolttokokeet pienenmittakaavan kattilassa
2) Hevosenlannan logistiikka- ja potentiaalitarkastelut
3) Demonstraatiopolttokokeet aluelämpölaitoksella
4) Tulosten raportointi ja tulosten jalkauttaminen elinkeinoelämälle

Demonstraatiopolttokokeilla uutta tietoa

Hankkeen tuloksena saatiin uutta tietoa hevosenlannan toimivuudesta seospolton raaka-ainevirtana. Käytännön kokeilujen kautta saatiin uutta tietoa lannan logistiikkahuollon toimivuudesta ja mahdollisista varastointimahdollisuuksista yritysten liiketoiminnan edistämiseksi. Demonstraatiokokeiden toteutukseen osallistuivat yhteistyökumppaneina Suur-Savon Sähkö Oy ja Ariterm Oy. Hankkeen tulokset parantavat hevos- ja kuljetusyrittäjien ja energiantuotantolaitosten toimintaedellytyksiä ja lisäävät alueen liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tulokset ovat monistettavissa ja käytettävissä alueellisesti ja kansallisesti. Niitä voivat hyödyntää myös kansainvälisille markkinoille suuntaavat yritykset.

Hankkeen tulokset ovat luettavissa tarkemmin hankkeen loppujulkaisusta HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan.

 

Lisätietoja

Riina Tuominen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 040 637 1482
riina.tuominen(at)xamk.fi

 

Tutustu julkaisuun:
HevosWatti – Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan

 

Faktat

HevosWatti - Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-Savon elinkeinoelämää vahvistamaan

01.11.2017 – 31.10.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Muut kumppanit: Suur-Savon Energiasäätiö

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 100 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 60 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, AIKO-rahoitus