Tavoitteena on ottaa hiilidioksidi talteen luontoystävällisesti ja hyödyntää se teollisuuden omassa tuotannossa.

Tutkimme kokonaisuutta, jossa hiilidioksidi otetaan teollisuuden savukaasuista talteen luontoystävällisesti ja hyödynnetään teollisuuden omassa tuotannossa.

Tutkimuksen kohteina ovat kasvihuoneet, sellu- ja paperitehtaat sekä synteettisen metanolin tuotanto. Hiilidioksidi otetaan talteen ammattikorkeakoulun patentoimalla, vesikiertoon perustuvalla menetelmällä.

Tutkimuksen vaiheet

Projektissa on tarkoitus tehdä hiilidioksidin talteenottomenetelmällä aiempia koeajoja selvästi pitkäaikaisempia yhtäjaksoisia ajoja. Näiden kokeiden tarkoituksena on tuoda esiin menetelmästä mahdolliset pitkäaikaisen tuotannon käytön ongelmat sekä tutkia näiden ajojen aikana talteen otetun hiilidioksidin käyttökelpoisuutta raaka-aineena.

Projekti on jaettu neljään erilliseen hiilidioksidin käyttöä tutkivaan työpakettiin:

1. hiilidioksidin hyödyntäminen kasvien hiilidioksidilannoituksessa

2. hiilidioksidin hyödyntäminen paperi- ja massan valmistusprosessien pH:n säätöihin

3. hiilidioksidin hyödyntäminen paperin täyteaineena käytettävän In-Line PCC:en valmistuksessa

4. tutkitaan hiilidioksidin ja vetykaasun suoraa katalyysiä metanoliksi.

Tutkimus palvelee teollisuutta ja kestävää kehitystä

Tutkimuksesta saadaan uutta tietoa hiilidioksidin talteenottomenetelmän käytännön toimivuudesta ja soveltuvuudesta sekä sen laskennallisista hyödyistä tuottaa hiilidioksidia teollisuuden raaka-aineeksi.

Projekti tuottaa uutta kokeellista tietoa savukaasusta erotetun hiilidioksidin soveltuvuudesta, sen taloudellisesta kilpailukyvystä ja jatkohyödyntämisestä tutkittavissa käyttökohteissa.

Teollisuudesta löytyy monia muitakin käyttökohteita hiilidioksidin hyödyntämiselle raaka-aineena, joka nykyisin toimitettuna on kustannuksiltaan kallista. Monissa näistä kohteista olisi mahdollista tulevaisuudessa siirtyä kustannusedullisesti hiilidioksidin omavaraiseen saatavuuteen.

Lisätietoja

Teijo Linnanen
projektipäällikkö
p. 050 312 5053
teijo.linnanen(at)xamk.fi

Faktat

Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen (LoCap)

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Stora Enso Oyj, Andritz Oy, Famifarm Oy ja CarbonReUse Finland Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 158 786 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta