Hankkeen tavoitteena oli kehittää maaseudun elinvoimaisuutta tukemalla palveluyritysten syntymistä ja lisätä niiden toimintaedellytyksiä seudulla.

Hoivakantri -hankkeessa selvitettiin kuntien resurssien ulkopuolelle jääviä hoiva- ja tukipalveluja, yrittäjiksi haluavien määrää sekä pitopalveluyrittäjien halua laajentaa toimintaa vanhusten ateriapalveluihin. Tukipalvelujen sivutoimisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita tuettiin järjestämällä kehittämis- ja valmennustilaisuuksia, joissa mm. opastettiin yrittäjiä yrityksen perustamisessa ja ohjattiin heitä eri palveluiden käyttäjiksi. Lisäksi palvelun tuottajia koulutettiin palvelujen tuotteistamisessa, tarjousten tekemisessä ja toiminnan kehittämisessä. Yrittäjien osaamistasoa varmistettiin valmennuksilla, jossa paneuduttiin hygienia- ja siivousasioihin. Hoivakantri-hankkeessa kehitettiin myös hoivayrittäjien yhteistyötä ja verkostoa. Hankkeen myötävaikutuskella perustettiin Etelä-Savoon viisi yritystä.

Hankkeen julkaisu: TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA – Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

Yhteystiedot

Anu Haapala
tutkimusjohtaja
p. 050 312 5123
anu.haapala(at)mamk.fi

 

 

Faktat

Hoivakantri - maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittämishanke

01.11.2003 – 31.10.2007

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen (TE-keskus) Maaseutuosasto, Mikkelin kaupungin maaseututoimi ja Mikkelin seutu

Asiasanat