HUGGER – bio-, kiertotalous- ja kivimateriaalien energiatehokas murskaus

 

Hugger- laiteprojektin tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön täysimittainen kokeellinen versio Hugger-murskaimesta. Laitetta hyödynnetään Hugger-sovellusprojektissa tehtävässä kokeellisessa tutkimuksessa erilaisilla bio-, mineraali- ja kiertotalouden materiaaleilla. Kokeilla saadaan todennettua energia- ja materiaalitehokkaat käsittelytavat erilaisille tutkimusmateriaaleille.

Hanke tukee vähähiilisten murskausratkaisujen kehittämistä energiaa kuluttaville teollisuuden toimialoille, mikä parantaa alueen teollisuuden vaatimuksia siirtyä vähemmän energiaa kuluttavan teknologian hyödyntämiseen ja edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään innovatiivisten biojalostuksen ja mineraalien jalostusprosessien kehittämisessä ja uusien ratkaisujen saattamiseksi teollisuuden käyttöön, erityisesti Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueella.

Lisätietoja

Projektipäällikkö: Irina Turku, irina.turku@xamk.fi, 050 599 5888

Projektitutkija: Niina Paasovaara, niina.paasovaara@xamk.fi, 050 345 8253  

Tutkimusjohtaja: Lasse Pulkkinen, lasse.pulkkinen@xamk.fi, 044 572 5861

Faktat

HUGGER – pilot-laite bio-, kiertotalous- ja kivimateriaalien uudentyyppiseksi murskaus- ja muokkausmenetelmäksi

01.01.2021 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 160 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta