Inhimilliset tekijät aiheuttavat yli 80 % onnettomuuksista

Inhimillinen tekijä kuuluu yhdessä ergonomian kanssa samaan tutkimusalueeseen. Inhimilliset, teknologiset, taloudelliset, ympäristölliset ja organisatoriset tekijät vaikuttavat kaikki ihmisten käyttäytymiseen, toimintaan ja hyvinvointiin työ-, koti- ja vapaa-ajalla.

Lääketieteen, terveydenhuollon, lentoliikenteen ja ydinvoiman tuotannon kriittiset toimialat ovat jo pitkään tutkineet inhimillisiä tekijöitä simulaatiokoulutuksessaan ja -toiminnassaan. Kaikki laitteissa käytettävät moottorit, koneet, anturit, laitteistot ja ohjelmistot ovat ihmisten valmistamia, joten ihmisen ja teknologian välisen yhteyden ymmärtäminen on välttämätöntä.

Inhimilliset tekijät tulee sisällyttää hyvään turvallisuusjohtamis- ja riskienhallintajärjestelmään.

Inhimilliset tekijät alusten konehuoneissa vaikuttavat turvallisuuteen

Kompleksisiin koneistoihin ja niiden valvontajärjestelmiin liittyvää turvallisuusjohtamista tulee laajentaa vahvasti myös laivojen konealalle. Ydintavoitteemme on edistää laivojen koneosaston työturvallisuuskulttuuria ja vähentää koneistovioista johtuvia onnettomuuksia, sekä pienentää onnettomuuksien vakavuutta. Tavoite saavutetaan suunnittelemalla ja käyttöönottamalla inhimillisen tekijän huomioivia turvallisuusjohtamismenetelmiä merenkulkijoiden simulaattorikoulutukseen. Tuloksena toteutamme simulaattoritekniikan, simulaatiopedagogiikan ja Human Factor -periaatteiden ohjeet teknisten simulaattoriopintojaksojen muotoiluun ja toteutukseen.

Yhteistyökumppaninamme toimii Työterveyslaitos, TTL. Katso lisätietoja käyttämästämme HF-Tool™-mallista: Ihmisen toiminta turvallisuudessa ja inhimilliset tekijät | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoja

Vesa Tuomala
Project Manager, projektipäällikkö
tel. +358 44 702 8320
emailvesa.tuomala@xamk.fi
some linkedin.com/in/vesku

Faktat

01.03.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Työterveyslaitos TTL

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 72 600 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 14 520 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö