Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) yhdenmukaistaa kuntoutuksen käytäntöjä ja kirjaamista.

Moniulotteinen, dynaaminen ja yksilöllisesti määriteltävä toimintakyky

Kuntoutusjärjestelmää kehitetään valtakunnallisesti osana sosiaali-ja terveyspalveluiden kehittämistä. Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) mukaan kuntoutuksen tulee perustua yhdenmukaiseen toimintamalliin ja kirjaamiskäytäntöjä on kehitettävä. ICF-luokituksen käsitteiden hyödyntäminen tukee yhdenmukaisia kuntoutuksen käytäntöjä. Myös Kela ohjaa palveluntuottajia hyödyntämään ICF viitekehystä kuntoutuksessa.

Toimintakyky on ICF-luokituksen mukaisesti kuvattuna moniulotteinen, vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen tila, joka rakentuu terveydentilan sekä yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksena. Toimintarajoitteet nähdään ICF-luokituksen taustalla olevassa biopsykososiaalisessa mallissa epäsuhtana henkilön terveyden ja konkreettisen elämäntilanteen vaatimusten välillä.

ICF:n yksilötekijät (personal factor, PF) ovat toimintakyvyn osatekijä, joka sisältää taustatietoja yksilön elämästä ja elintavoista. Yksilötekijöitä ovat myös yksilön voimavarat, selviytymiskeinot, koulutus sekä käyttäytymismallit.

Moniammatillisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen käsitteiden ja käytäntöjen yhtenäistäminen

Tämä tutkimus vahvistaa moniammatillisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen yhtenäisiä käytäntöjä määrittelemällä ICF-luokituksen yksilötekijöitä. Tutkimus toteutuu scoping review –menetelmää noudattaen. Tarkastelun kohteena on  tutkimuksissa määritellyt ICF:n yksilötekijät ja päätelmät  yksilötekijöiden roolista kuntoutuksessa.

Tutkimus tuottaa ehdotuksen yksilötekijöiden käsitteistä suomalaisessa moniammatillisen kuntoutuksen kontekstissa, jota on mahdollista hyödyntää siirrettäessä yksilötekijöiden käsitteet Toimiametaan, josta ne ovat tietojärjestelmien käytössä.

Lisätietoja

Maarit Karhula

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

maarit.karhula@xamk.fi

040 684 9441

Faktat

ICF-luokituksen yksilötekijät kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä

01.01.2020 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Savonia ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 38080 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 31694 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kela tutkimusrahoitus