Hankkeella edistetään kansainvälisesti kilpailukykyisen ICT-osaamisen kehittymistä ammattikorkeakouluissa

tavoitteet

ICT-2015 –työryhmä valmisteli strategiaa äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseksi, suomalaisen ICT-alan uudistamiseksi sekä uuden kasvun vauhdittamiseksi
Osana strategian toimeenpanoa yhdeksän ammattikorkeakoulua ovat sopineet yhteisestä ICT-alan koulutuspaketin toteuttamisen pilottihankkeesta. Hankkeella edistetään kansainvälisesti kilpailukykyisen ICT-osaamisen kehittymistä mahdollistamalla ammattikorkeakoulujen ICT–profiloituminen ja resurssien siirtäminen perusopetuksesta soveltavaan ja erikoistavaan koulutukseen. Tarkoituksena on kehittää yhteisten opintojen järjestämismallia. Hankkeessa etsitään kauaskantoisia ratkaisuja sähköisessä muodossa olevien sisältöjen ja yhteisten opintojen säilytys- ja operointipaikaksi. ICT-alan perusosaamisen ja erityisosaamisen opinnot sekä ICT-profiloituminen sisältyvät hankkeeseen.

toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään yhteisten opintojen järjestämismalli ja yhteisiä verkossa toteutettavia sisältöjä, joilla kehitettävää mallia voidaan piloitoida. Hankkeessa etsitään myös kauaskantoinen ratkaisu sähköisessä muodossa olevien sisältöjen ja yhteisten opintojen säilytys- ja operointipaikaksi. Malli tarjoaa mahdollisuuden jopa saman opinnon yksittäisten suoritusmoduulien eri vastuutahoille hajautettuun ylläpitoon ja kehittämiseen niin, ettei ratkaisut häiritse opiskelijan näkemystä yhtenäisestä opinnosta. Etsitään parhaat verkkopedagogiset ratkaisut opintojen toteuttajille ja luodaan koulutusmalli sekä toteutus verkkopedagogiikan laajaan täydennyskoulutukseen. Pilottihankkeeseen sisältyvät ICT-alan perusosaamisen ja erityisosaamisen opinnot, jotka tullaan toteuttamaan verkossa.

tulokset

Hankkeella edistetään kansainvälisesti kilpailukykyisen ICT-osaamisen kehittymistä mahdollistamalla ammattikorkeakoulujen ICT-profiloituminen ja resurssien siirtäminen perusopetuksesta soveltavaan ja erikoistavaan koulutukseen.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö, yliopettaja Martti Kettunen, 044 702 8300, martti.kettunen@xamk.fi

Faktat

10 polkua

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Tampereen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ammattikorkeakoulut: Kymenlaakso, Mikkeli, Turku, Metropolia, Laurea, Kajaani, Lahti, Savonia, Hämeenlinna

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 100 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 99 734 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö / strategiarahoitus