Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin seniorien itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että seniorit voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Oman asuinalueen palvelut eivät aina kuitenkaan tue kotona asuvan seniorien hyvää syömistä erityisesti silloin kun toimintakyky alkaa heiketä.

Tämä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee, ikäihminen ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan ja syöminen heikkenee entisestään.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Palveluja kehitetään yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa.

TOIMENPITEET

Suomessa ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai maaseudulla, ja erilaisilla asuinalueilla tarvitaan erilaisia palveluita. Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja erilaisille alueille.

Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Etelä-Savon pilottialueet ovat Juva ja Mäntyharju. Pääkaupunkiseudun pilottialue on Järvenpää ja Jyväskylässä Jyväskylän keskusta-alue.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa pilottialueista ja siitä, millainen ikäihmisten ruokaympäristö alueella on. Hankkeessa selvitetään, millaisia ruokaan liittyviä palveluja pilottialueilla on ja millaisia palvelutarpeista alueen ikäihmisillä on. Hanketoimijat jalkautuvat pilottialueille ja kartoittavat alueen palvelut, joita ikääntyneille on nyt tarjolla.

Tämän jälkeen pilottialueilla kootaan monialaisia kehittäjäryhmiä palvelujen kehittämisestä kiinnostuneista palvelujen tuottajista ja ikäihmisistä. Ikäihmisiä toivotaan mukaan kehittäjäryhmiin tuomaan ensikäden tietoa alueen ikäihmisten toiveista sekä testaamaan ja arvioimaan uusia ja kehitettyjä palveluja.

Pilottialueelle voidaan kehittää uusia toimintoja, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ne vastaava aiempaa paremmin ikäihmisten tarpeita.

Alueen palvelutarjonnasta tuotetaan viestintä- ja neuvontamateriaalia ikäihmisille, palvelujen tarjoajille sekä asiantuntijoille. Lopuksi monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.

Hankkeessa nostetaan esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Hankkeen lähtökohtana on tieto siitä, että hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat ruokaan liittyvät palvelut ovat tärkeä tekijä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena.

TULOKSET

Hanke tuottaa viestintä- ja neuvontamateriaalia alueen palveluista ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Hanke osatoteuttajien verkkosivuilla

 • Gery ry (linkki Gery ry:n verkkosivuille)
 • Jamk (linkki Jamkin verkkosivuille)

Lisätietoja

Riitta Tuikkanen
projektipäällikkö
p. 040 772 3385
riitta.tuikkanen@xamk.fi

#ikaruoka
#teemarahaa

Tästä voit lukea Ikäruoka 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteen. Tutustu myös Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Julkaisut

HANKKEEN JULKAISUT

Linkit verkkojulkaisuihin ja -artikkeleihin avautuvat uusiin välilehtiin.

Kotona asuville ikäihmisille tarvitaan uudenlaisia hyvää syömistä tukevia palveluja

Kotona asuvat ikäihmiset kehittämään omia ruokapalvelujaan

Kotona asuville ikäihmisille hyvää syömistä tukevia palveluja

TAPAHTUMIEN ESITYKSET JA AINEISTOT

Linkit tapahtumien materiaaleihin avautuvat uusiin välilehtiin.

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -webinaari 3.12.2020

Tietoisku ikääntyneiden ruokasuosituksista Ikäruoka-aloitustilaisuuksissa 15.3. & 17.3.2021

Juvan Ikäruoka-aloitustilaisuus 15.3.2021

Juvan Ikäruoka-verkkotyöpajat 7.4., 21.4. & 4.5.

 • Yhteenveto ruokaan liittyvien palveluiden kehittämistarpeista ja palvelukokeilujen aiheista (linkki pdf-tiedostoon)

Juvan Ikäruoka-ideointityöpaja 15.6.2021

Mäntyharjun Ikäruoka-aloitustilaisuus 17.3.2021

Mäntyharjun Ikäruoka-verkkotyöpajat 8.4., 26.4. & 5.5.

 • Yhteenveto ruokaan liittyvien palveluiden kehittämistarpeista ja palvelukokeilujen aiheista (linkki pdf-tiedostoon)

Mäntyharjun Ikäruoka-ideointityöpajat 16.–17.6.2021

MATERIAALEJA JA LINKKEJÄ SIVUSTOILLE

Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen raportti

Voimaa ruuasta –hankkeen sivut

Voimaa ruuasta –lehti

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivusto

Sydänliitto

Ruokapalvelut helpottavat ikääntyneiden syömistä, Närvä Sini 2020

Ammattikeittiöosaajat ry

Ideoita palvelujen kehittämiseen

Kollega oli käynyt Ruotsin Kalmarissa ”Soppateatterissa”.  Vierailun aikana toteuttajat kertoivat, että teatteri toimi yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, sekä lounasaikaan että iltapäivällä ”after work” – aikaan. Tarjolla oli keittolounas tai päivällinen sekä viihdyttävää ja virkistävää ohjelmaa.

Pöydät kauniissa salissa oli katettu kahdeksalle hengelle, joten samalla tuli juteltua uusien ihmisten kanssa kun nautittiin keitosta, kaffeesta ja kulttuurista.

Kollegan vierailuillan ohjelmana oli Lill-Babsin teoksiin perustuva esitys. Illan päätteeksi oli yhteislaulua, johon oli helppo yhtyä rentojen ruotsalaisten mukana. http://vallenssoppteater.se/om-oss/

Kirjoittaja: Riitta Tuikkanen, Xamk

Nappi Naapurin tarkoitus on lisätä oikeita kohtaamisia toisiaan lähellä asuvien välille. Se on tarkoitettu naapuriapuun, tutustumiseen, keikkatöihin ja jakamistalouden edistämiseen. Lisätietoja https://nappinaapuri.fi  

Kirjoittaja: Riitta Tuikkanen, Xamk

Sini Närvä on koonnut Sydänliiton verkkosivullaan julkaisemaan artikkeliin hyviä vinkkejä siihen, mistä voi selvittää oman paikkakunnan tarjoamia ateriointimahdollisuuksia ja ruokapalveluja kotona ja kodin ulkopuolella.

Artikkeli löytyy tästä linkistä

https://sydan.fi/fakta/ruokapalvelut-helpottavat-ikaantyneiden-syomista/

Juvan ja Mäntyharjun pilottialueiden Ikäruoka-kehittämistoiminta

Tässä osiossa kerrotaan Etelä-Savon pilottialueiden Juvan ja Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmien tapahtumista ja toiminnasta.

Kehittämisryhmät ovat kaikille avoimia, vapaamuotoisia ja maksuttomia yhteistyöfoorumeja. Niiden toimintaa koordinoi Ikäruoka 2.0 -hanke.

Osallistujia yhdistää kiinnostus kehittää Juvan ja/tai Mäntyharjun alueen kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluita ja halu osallistua käytännönläheisten palvelukokeilujen toteuttamiseen palveluntarjoajana, -käyttäjänä tai yhteistyökumppanina. Yhteistyössä hyödynnetään ketterää, alueellisiin kehittämistarpeisiin ja -intresseihin vastaavaa kokeilevan kehittämisen prosessia (kuva 1).

Haluaisitko sinä vaikuttaa ikäihmisten ruokaan liittyviin palveluihin? Haluaisitko saada ja jakaa tietoa, ideoida ja kokeilla yhdessä? Tervetuloa mukaan Ikäruoka-kehittämisryhmiin!

Ilmoittaudu mukaan ja kysy lisää Niinalta: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Kuvaus Ikäruoka-kehittämisyhteistyön prosessista Etelä-Savon pilottialueilla Juvalla ja Mäntyharjussa. Kevätkaudella 2021 tunnistetaan alueellisia kehittämistarpeita ja valitaan niistä tärkeimmät jatkotyöstöön. Sen jälkeen ideoidaan ratkaisuja ja valitaan niistä lupaavimmat käytännössä kokeiltaviksi. Syyskaudella 2021 valmistellaan ja toteutetaan kokeilut. Lopuksi arvioidaan kokeilujen onnistumista ja tehdään kehitysehdotuksia jatkoa varten.
Kuva 1. Ikäruoka-kehittämisyhteistyön prosessi Etelä-Savon pilottialueilla Juvalla ja Mäntyharjussa.

Juvan Ikäruoka-toiminta

Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmässä eri sektoreiden toimijat pohtivat, ideoivat ja kokeilevat yhdessä, jotta alueen kotona asuville ikäihmisille olisi tarjolla entistä parempia ja monipuolisempia ruokapalveluita. Tutustu alta kehittämisen vaiheisiin ja tule mukaan yhdessä ideoituihin Juvan Syödään yhdessä -tilaisuuksiin!

Juvan Ikäruoka-kehittämisyhteistyössä mukana: (linkit aukeavat uusiin välilehtiin)

Marras-joulukuussa syödään yhdessä. Tervetuloa – infon kautta tai suoraan pöytään!

Juvan alueen Ikäruoka-palvelukokeilujen punaisena lankana on testata erilaisia kotona asuville ikäihmisille suunnattuja yhteisöllisen syömisen tilaisuuksia. Marras-joulukuussa järjestetäänkin viisi kaikille kiinnostuneille avointa Syödään yhdessä -tilaisuutta. Ruokailut ovat omakustanteisia, muu mahdollinen ohjelma on maksutonta.

Juvan Ikäruoka-kehittämistoimintaan ja Syödään yhdessä -tilaisuuksiin on mahdollista tutustua myös jo ennakkoon osallistumalla to 28.10. järjestettävään info- ja keskustelutilaisuuteen. Tule kuulolle ja juttelemaan, millä porukalla ja millaisten vaiheiden kautta Syödään yhdessä -tilaisuudet on ideoitu ja millaista jatkoa kehittämisyhteistyölle toivotaan kokeilujen jälkeen.

IKÄRUOKA-INFOTILAISUUS TO 28.10. KLO 15–17 kunnantalolla

Kaikille kiinnostuneille avoin info- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 28.10. klo 15–17 Juvan kunnantalon valtuustosalissa, osoite: Juvantie 13. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tapahtumailmoituksesta (linkki aukeaa uuteen selaimen välilehteen). Lämpimästi tervetuloa!

Syödään yhdessä -tilaisuudet

Ruokailut ovat omakustanteisia (n. 7–12 €), muu ohjelma on maksutonta. Tarkemmat tiedot löydät alta ja tapahtumatietoihin liitetyistä linkeistä, joista aukeavat tilaisuuksien omat ilmoitukset. Lämpimästi tervetuloa!

Juvan Syödään yhdessä -tilaisuuksien koonti-ilmoitus ladattavissa/tulostettavissa linkeistä: pdf, jpg.

 • Ti 2.11. klo 13–15 Juvan Kahvikulma, Piikkiläntie 5–7 (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
  Ohjelma: Anne Puntanen Essotelta kertoo ikäihmisten hyvinvointia tukevan ruokailun kulmakivistä ja ateriapalvelusetelin mahdollisuuksista, ruokailu Kahvikulman lounaspöydästä
  Ilmoittautuminen viim. pe 29.10.: p. 040 687 9950, juvan@kahvikulma.com
 • Ke 10.11. klo 9.30–12.00 Vuorenmaan seurakuntakoti, Tuttavan Tupa, Pohjoiskyläntie 16 (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
 • Ohjelma: Tutustuminen Menumat-ateriapalveluun ja -automaattiin, kotiruokalounas Menumat-ateriapalvelun valikoimasta
  Ilmoittautuminen viim. ke 27.10. Mervi Kukkoselle: p. 040 835 7911, mervikukkonen63@gmail.com
 • Ma 15.11. klo 11.15–13.15 Palvelukeskus Kuharanta, Kotitie 20 (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
  Ohjelma: Yhdessä ruokailua ja jutustelua Kuharannan lounaan merkeissä
  Ilmoittautuminen viim. ma 8.11.: p. 0440 873 694 (klo 12–14)
 • To 25.11. klo 13–15 Kahvila-ravintola Siljankka, Juvantie 13 (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
  Ohjelma: Yhdessäoloa, seurustelua ja maukasta kotiruokaa Siljankan lounaspöydästä
  Ilmoittautuminen viim. ma 22.11.: p. 015 340 760, info@siljankka.fi
 • To 2.12. klo 12–14 Koikkalan kylätalo, Koikkalantie 1486 B (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
 • Ohjelma: Yhteisruokailu ja seurustelua kyläyhdistyksen ja maa- ja kotitalousnaisten laittaman lounaan ääressä, yhteistyökumppanina Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Juvakodin keittiö
  Ilmoittautuminen viim. ma 29.11. Kirsti Kotrolle: p. 050 462 2823

 

Syyskausi käyntiin kontaktoinnilla ja kokeilusuunnitelmilla

Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmän syyskausi käynnistyi yhteydenotoilla verkoston ruokapalveluyrittäjiin sekä suunnittelemalla Juvan asiointiliikenteen kuljetusyrittäjien tilaisuutta. Yhteydenotot Ikäruoka-ryhmäläisiin jatkuivat läpi syyskuun ja kalenteri täyttyi lupaavasti palavereilla, joissa asetettiin askelmerkit palvelukokeilujen käytännön toteutukselle.

Pohjana kokeilusuunnitelmille olivat Juvan runsaslukuisen ja aktiivisen Ikäruoka-toimijajoukon kevät-kesäkaudella tuottamat kehittämisideat. Niistä poimittiin käytännön kokeilujen aiheiksi sellaiset ideat, joihin oli jo sitoutunut mukaan ruokapalvelun tarjoajia sekä vapaaehtoisia toimijoita järjestämään palvelukokeiluita tai toimimaan kokeiluasiakkaina. Lisäksi syksyn aikana selvitetään, voidaanko asiointiliikennettä ja Juvan kunnan verkkokanavia koskevia kehittämisideoita jalostaa käytännän kokeiluiksi saakka.

Juvan Ikäruoka-kokeilujen aiheet on tiivistetty tähän ehdotukseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Ruokapalveluntarjoajat sekä heidän ympärilleen kasattavat tiimit työstävät kokeiluille tarkemmat suunnitelmat (lataa kokeilusuunnitelman pohja ja täyttövinkit tästä linkistä). Kokeilujen suunnittelussa ovat mukana myös palveluiden käyttäjät – aivan kuten ideoinnissakin!  Huom! Ikäruoka-toiminta on avointa ja voit ilmoittautua suunnittelemaan kokeilua, josta olet kiinnostunut.

PÄIVITYS: Kuljetusyrittäjät kokoontuivat 15.9. pohtimaan asiointiliikenteen kokeiluja

Kuljetusyrittäjien palaverissa pohdittiin, miten kotona asuvat ikäihmiset niin keskustasta kuin kauempaa kyliltä pääsisivät kätevästi ruokapalveluiden äärelle. Mahdollisuudet kehittää Juvan asiointireittejä ja kokeilla kokonaan uusia, ns. ruokareittejä, herättivät vilkasta keskustelua. Antoisan keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, että reittikokeilujen pohjaksi tarvittaisiin tarkempaa tietoa mahdollisten asiakkaiden tarpeista ja kiinnostuksesta käyttää säännöllisesti asiointiliikenteen uusia reittejä. Sovittiin, että tietoa vapaaehtoisten kyytien ja julkisen liikenteen palvelutarpeista kerätään syyskauden yhteisöllisten ruokailujen osallistujilta.

PÄIVITYS: Kokeilusuunnitelmia viimeisteltiin Juvan Ikäruoka-toimijoiden yhteisessä työpajassa  29.9.

Työpajassa hyödynnettiin jälleen yhteiskehittämisen voimaa. Mukana olevien palveluntarjoajien ja heidän yhteistyökumppaniensa kokeilusuunnitelmia tarkasteltiin niin asiakkaan kuin järjestäjän näkökulmasta. Tulokseksi saatiin viisi jo varsin pitkälle hiottua suunnitelmaa kokeilla erilaisia yhteisöllisiä Syödään yhdessä -ruokailutapahtumia Juvan keskustan ruoantarjoilupaikoissa sekä Koikkalan kylätalolla ja Vuorenmaan Tuttavantuvalla.

Ideointityöpajasta saatiin hyvä startti kokeilusuunnitelmille

Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmän kevät-kesäkausi huipentui 15.6. Partalan Kuninkaankartanossa pidettyyn ideointityöpajaan (kuva 2). Innokkaasti keskusteleva yli 15 hengen porukka pureutui pohtimaan yhdessä valittuja kehittämisen pääteemoja:

 • kotona asuvien ikäihmisten yhteisöllisen ruokailun lisääminen
 • kuljetukset eli ikäihmisten pääsy ruokailemaan tai käyttämään muita alueen ruokapalveluita
 • viestintä eli tehokas ruokaan liittyvistä palveluista tiedottaminen alueen ikäihmisille.

Ideoinnin pohjaksi kerrattiin pääkohdat kevään tilaisuuksissa ja tapaamisissa esiin nousseista ideoista ja huomioista (alustus avautuu tästä linkistä uuteen välilehteen). Suuret fläppipaperit täyttyivätkin sekä jalostetuista että kokonaan uusista ideoista, kun osallistujat miettivät pienissä porinaryhmissä palvelukokeilujen käytännön toteutusta.

Voit tutustua linkin takaa löytyvästä koosteesta (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen) ideoinnin runsaaseen tulokseen. Haluaisitko sinä olla asiakkaana tai palveluntarjoajana mukana esimerkiksi kokeilussa, jolla testataan ikäihmisten yhteisöllistä jumppalounasta, hyvin näkyvää ikäihmisten omaa osiota kunnan ilmoitustauluille tai uusia ruokailukyytejä Julia-monipalveluauton ja haja-asutusalueiden asiointikyytien rinnalle?

Juvan palvelukokeilujen aktiivinen suunnittelu jatkuu ideointityöpajan tulosten pohjalta elo-syyskuun vaihteessa. Kokoamme silloin kiinnostuneista omat pienryhmät valmistelemaan eri kokeilut ja kutsumme asiakkaat mukaan sekä suunnitteluun että toteutukseen. Kokeiluista kerätään kokemuksia ja palautetta. Tavoitteena on oppia paljon uutta niin yhteiskehittämisestä kuin monimuotoisista ruokapalveluista, joilla voidaan tukea juvalaisten kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä.

Kuva 2. Juvan 15.6. Ikäruoka-työpajan pienryhmien ideoinnin tuloksia kuunneltiin keskittyneesti. Kuva: Niina Rantakari, Xamk

Keväällä koottiin kehittämistarpeita ja -ideoita

Kiitos erittäin aktiivisille keskustelijoille Juvan kehittämisryhmän huhti-toukokuun tilaisuuksissa ja tapaamisissa! Saimme kokoon kattavan valikoiman kehittämisaiheita, joiden avulla voidaan edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä (linkki yhteenvetoon, pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Runsas määrä kiinnostavia kehittämisaiheita asetti ryhmän toimijoille myös haasteen. Miten valita tärkeiden aiheiden joukosta ne pari-kolme aihetta, joiden kehittämiseen Juvan Ikäruoka-toiminnassa keskitytään ja joiden edistämiseksi aletaan ideoida käytännön palvelukokeiluja?

Toukokuun verkkotyöpajoissa ja toimijakohtaisissa tapaamisissa eniten puhuttivat ruoan ja ruokailijoiden kuljetuksiin, yhteisölliseen ruokailuun sekä ikäihmisille suunnattuun ruokatapahtumaan liittyvät aiheet. Myös viestintä todettiin kärkiaiheeksi. Yhteisen keskustelun tuloksena oli, että Juvan Ikäruoka-kehittämistoiminnassa halutaan panostaa kokeiluihin, joiden avulla pyritään kehittämään:

 • kotona asuvien ikäihmisten yhteisöllistä ruokailua
 • kuljetuksia, jotka mahdollistavat ruokapalvelujen käyttämisen ikäihmisille
 • viestintää eli miten ikäihmiset saisivat riittävästi tietoa alueen ruokapalveluista.

Kehittämistarpeet herättivät keskustelua jo aloitustilaisuudessa

Juvan alueen Ikäruoka-kehittämistoimet polkaistiin käyntiin ma 15.3. verkossa järjestetyllä info- ja keskustelutilaisuudella. Kuulolle ja ajatuksia vaihtamaan oli liittynyt yli 20 hengen monipuolinen joukko toimijoita julkista ja yksityisistä ruokapalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kunnasta sekä useista järjestöistä asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten voimin.

Vilkas keskustelu tuotti runsaasti kehittämistarpeita ja ideoita, joihin voi tutustua Juvan palvelukehityksen ideointialustalla. Saimme hyvän startin yhdessä kehittämiselle kohti käytännön kokeiluja!

Keskustelua alusti laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Himberg, joka piti tietoiskun ikääntyneiden ravitsemussuosituksista (linkki esityksen pdf-tiedostoon, linkki videotallenteeseen). Lisäksi kuultiin katsaukset Ikäruoka 2.0 -hankkeen Juvan alueen palvelukartoituksesta ja  puhelinhaastatteluista, joissa selvitettiin ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden nykytarjontaa ja käyttöä. Palvelukartoituksen havaintoihin voit tutustua tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto) ja haastattelun tuloksiin tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto).

Mäntyharjun Ikäruoka-toiminta

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmässä yhteistyö laajalla rintamalla on voimaa! Mukana on useita aktiivisia toimijoita yrityksistä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta sekä yksityishenkilöitä tuomassa keskusteluun palveluiden käyttäjien ja heidän läheistensä näkökulmaa.

Tervetuloa mukaan myös uudet toimijat! Kehitetään yhdessä Mäntyharjun alueen ruokaan liittyviä palveluita siten, että ne tukevat entistä paremmin kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä.

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisyhteistyössä mukana: (linkit aukeavat uusiin välilehtiin)

Tervetuloa syömään yhdessä ja kokeilemaan kauppakaveripalvelua!

Mäntyharjun Ikäruoka-palvelukokeilujen valmistelu on edennyt vauhdilla – kiitos erittäin innokkaiden suunnitteluryhmien! Ryhmien aloituspalaverit on pidetty, kokeilut kalenteroitu ja yhteisessä työpajassa ke 22.9. hiottiin kokeilusuunnitelmia vielä mm. ilmoittautumiskäytäntöjen ja markkinoinnin osalta.

Lokakuun alussa pyörähtää käyntiin kokeilujen toteutus ja sen rinnalla perusteellinen sekä asiakkaiden että järjestäjien palauteen ja kokemusten kerääminen. Kokeiluhan on onnistunut aina, kun siitä opitaan jotakin uutta!

Varaa jo kalenteriin ja tule mukaan Syödään yhdessä -tapahtumiin sekä kehittämään ja kokeilemaan Mäntyharjussa uutta kauppakaveripalvelua. Ruokailut ovat omakustanteisia. Vapaaehtoisen kauppakaverin perehdytys ja palvelun kokeilu ovat maksuttomia.

Syödään yhdessä -tilaisuudet

Ruokailut ovat omakustanteisia (n. 10–12 €), muu ohjelma on maksutonta. Ruokaa voi ostaa myös mukaan.

Huom! Linkistä aukeaa kunkin tilaisuuden oma ilmoitus, josta löytyvät tarkemmat tapahtumatiedot.

Lokakuu
 • To 7.10. klo 11–14 Reissuravintolan Dooris-kabinetti, Pentinpolku 2 (linkki ilmoitukseen)
  Ohjelma: Klo 11 Tietoisku ikäihmisten terveyttä tukevista ruokavalinnoista, lounasbuffet
 • Su 10.10. klo 12–14 Enonkylätalo, Huljavantie 235 A (linkki ilmoitukseen)
  Ohjelma: Kokki Juho Huurreoksan keittolounas, Enonkylät ry:n kahvitarjoilu ja yllätysohjelmaa
  Ilmoittautuminen 6.10. mennessä: enonkylat@gmail.com, 0400 842 192 (Eero), 040 513 3712 (Lassi)
 • To 21.10. klo 12–14 Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52 (linkki ilmoitukseen)
  Ohjelma: Tutustuminen Menumat-ateriapalveluun ja -automaattiin, Menumat-ruokailu
Marraskuu (linkit koonti-ilmoitukseen: PDF, JPG)
 • To 4.11. klo 11–14 Reissuravintolan Dooris-kabinetti, Pentinpolku 2  (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
  Ohjelma: Klo 11 Historia-aiheinen luento, lounasbuffet
 • Su 7.11. klo 12–14 Enonkylätalo, Huljavantie 235 A (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
  Ohjelma: Kokki Juho Huurreoksan keittolounas, Enonkylät ry:n kahvitarjoilu ja yllätysohjelmaa
  Ilmoittautuminen 3.11. mennessä: enonkylat@gmail.com, 0400 842 192 (Eero), 040 513 3712 (Lassi)
  tai Enonkylät ry:n Facebook-sivun kautta @enonkylat
 • To 11.11. klo 17–19 Tyllilä-Hovi, Tylliläntie 52 (linkit ilmoitukseen: pdf, jpg)
  Ohjelma: Kokki Juho Huurreoksan keittopäivällinen
  Ilmoittautuminen 8.11. mennessä: maritta.vitikainen@luukku.com, 040 700 9934

 

Innostu kauppakaveriksi tai tule testaamaan palvelua

Vapaaehtoisten kauppakaverien perehdytys ja palvelun kokeilu ovat maksuttomia. Huom! Perehdytykseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä se sitouta toimimaan kauppakaverina.

Pe 12.11. klo 10–12 Perehdytys (linkki ilmoitukseen): Tuotetietoutta ikäihmisten viisaista ruokavalinnoista henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vapaaehtoisina kauppakavereina
Paikka: Reissuravintolan Dooris-kabinetti, Pentinpolku 2, Mäntyharju
Kouluttajana kotitalousasiantuntija Satu Räsänen, Savon Martat, EEVI – Hyviä eväitä senioreille -hankkeesta
Ilmoittautuminen ti 9.11. mennessä Niinalle: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Ilmoitathan siis samalla myös mahdolliset erityisruokavaliot. Tervetuloa mukaan!

Ke 1.12. klo 11–14 Kokeilu: Kauppakaverit Mäntyharjun S-marketissa (alustava pvm, tarkennetaan perehdytyksessä)
Mukana myös Savon Marttojen EEVI – Hyviä eväitä senioreille -hankkeen infopiste
Huom! Kokeilun aikana voi olla paikalla myös lyhyemmän ajan.

Kokeilusuunnitelmien työstäminen on alkanut

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän syyskausi käynnistyi 19.8. Nuorisoseurantalolla järjestetyllä tilaisuudella, johon oli ilahduttavasti kokoontunut niin aiemmin mukana olleita kuin uusia ikäihmisten ruokapalveluiden parantamisesta kiinnostuneita osallistujia. Suuri kiitos aktiivisille ryhmäläisille, kun kannustitte uusia toimijoita mukaan!

Reilusti yli parikymmenpäisen joukon kanssa kerrattiin kevätkaudella tuotetut kehittämisideat ja toimijat nostivat esiin omia suosikkejaan käytännön kokeilujen aiheiksi. Vilkkaan keskustelun perusteella kiinnostavimpia kokeiluaiheita olivat erilaiset ikäihmisten yhteisöllisten ruokailujen vaihtoehdot, kauppa-avustaja ja ikäihmisten aktiviteettikalenteri. Jokaisen aiheen kokeilusuunnitelma saatiin myös alulle. Erityisen hienoa oli, että kaikki osallistujat olivat halukkaita olemaan mukana myös kokeiluvaiheessa – joko suunnittelemassa, järjestämässä, tuottamassa palveluita tai kokeiluasiakkaana.

Mäntyharjun Ikäruoka-kokeilujen aiheet on koottu tähän ehdotukseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Seuraavana askeleena on, että jokaista kokeilua varten kutsutaan koolle oma pienryhmä, joka työstää kokeilulle tarkemman suunnitelman (lataa kokeilusuunnitelman pohja ja täyttövinkit tästä linkistä). Pienryhmissä ovat mukana mm. kunkin kokeilun palveluntarjoajat (ruoka-, kauppa- ja/tai neuvontapalvelut), kokeilupaikan yhteyshenkilöt sekä kaikki, jotka ovat kertoneet kiinnostuksestaan olla mukana. Huom! Kaikkien pienryhmien toiminta on avointa ja mukaan voi edelleen ilmoittautua.

Kokeilusuunnitelmat kuntoon työpajassa ke 22.9. klo 14.30–17.00. Tervetuloa!

Seuraava Ikäruoka-kehittämisryhmän yhteinen työpaja järjestetään ke 22.9. klo 14.30–17.00 Mäntyharjulla Koulun ravintolassa (+ etäosallistumismahdollisuus). Lyödään silloin jälleen viisaat päät yhteen ja viimeistellään kokeilusuunnitelmat kuntoon! Käydään läpi ja keskustellaan pienryhmien työstämistä kokeilusuunnitelmista. Vaihdetaan tietoa sekä annetaan palautetta ja viime hetken vinkkejä kokeilujen käytännön toteutukseen. Lisätietoa tapahtumailmoituksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Nähdään työpajassa, tervetuloa!

Ideointityöpajat innostivat valmistelemaan kokeiluja

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmä kokoontui 16.–17.6. Koulun ravintolassa – siis kauan odotetusti aivan fyysisesti kasvokkain – kahteen peräkkäiseen ideointityöpajaan (kuva 3). Tilaisuuksissa mietittiin lähes 15 aktiivisen osallistujan voimin käytännönläheisiä ratkaisuja keväällä valittuihin kehittämisen kärkiaiheisiin, joita ovat kotona asuvien ikäihmisten…

 • yhteisöllisen ruokailun kehittäminen,
 • kauppa-asioinnin tukeminen sekä
 • kuljetuspalvelujen kehittäminen, mikä edistää haja-asutusalueella asuvien ja/tai liikuntarajoitteisten ikäihmisten ruokapalvelujen käyttämistä.

Pienryhmätyöskentelyn pohjana käytettiin kevään tilaisuuksissa ja tapaamisissa esiin nousseita ideoita ja huomioita (tutustu alustukseen tästä linkistä, pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Kuljetuspalveluiden kehittäminen koettiin haastavimmaksi teemaksi, kauppa-asiointiin ja yhteisruokailuun liittyen työpajojen pienryhmät keksivät runsaasti ideoita. Bonuksena keskusteluun otettiin mukaan myös tiedottaminen, joka todettiin tärkeäksi tekijäksi, jopa pullonkaulaksi, muiden aiheiden onnistuneessa kehittämisessä.

Yhdessä keskustellen kaikkiin kehittämisaiheisiin löytyi sekä uusia että aiemman pohjalta jalostettuja, syksyn käytännön kokeiluihin hyvin soveltuvia ideoita. Kooste ideoinnin tuloksista on luettavissa tästä linkistä (pdf-tiedosto avautuu uudeen välilehteen).

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän syyskauden toiminta käynnistettiin to 19.8. Mäntyharjun Nuorisoseurantalolla järjestetyssä tapaamisessa. Antoisan tilaisuuden kuulumisia ja tuloksia palvelukokeilujen suunnittelusta julkaistaan tällä sivulla elo-syyskuun vaihteessa.

Kuva 3. Mäntyharjun 16.6. Ikäruoka-työpajassa ideoitiin käytännön ratkaisuja kolmeen kehittämisaiheeseen: 1) ikäihmisten yhteisöllinen ruokailu, 2) kauppa-asioinnin tukeminen ja 3) kuljetukset. Kuva: Niina Rantakari, Xamk

Kehittämisen kärkiaiheet löytyivät kevään aikana yhdessä keskustellen

Kiitos monipuolisesta keskustelusta kaikille Mäntyharjun kehittämisryhmän huhti-toukokuun tilaisuuksiin ja tapaamisiin osallistuneille! Palveluntarjoajien, palveluiden käyttäjien ja eri sidosryhmien edustajien runsaalla joukolla pääsimme tarkastelemaan kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä haasteita ja palvelutarpeita monesta eri näkökulmasta, mikä tuotti kattavan valikoiman ajankohtaisia ja tärkeitä kehittämisaiheita. Voit tutustua yhteenvetoon tästä linkistä (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Toukokuussa ryhmä sai ratkottavakseen haasteen. Mitkä pari-kolme kehittämisaihetta ovat Mäntyharjun alueella kaikkein tärkeimpiä? Entä minkä asioiden edistämiseen halutaan yhdessä panostaa ja alkaa valmistella käytännön palvelukokeiluja? Työpajoissa puhuttivat erityisesti ruoan kuljetukset, ruokailijoiden liikkuminen sekä palvelut ja toimintamallit, joilla mahdollistetaan ikäihmisten yhteisruokailut kotona ja kodin ulkopuolella. Lisäksi todettiin, että ikäihmisten hyvän syömisen edistäminen edellyttää myös tiedotuksen parantamista.

Kesän korvalla työpajojen antia täydennettiin vielä Mäntyharjun alueen Ikäruoka-kehittämisyhteistyössä mukana olevien vähittäiskaupan ja ruokapalveluyritysten edustajien kanssa käydyillä keskusteluilla. Tuloksena oli tiivistys aiheista, joihin kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisessä ja syksyllä toteutettavissa käytännönläheisissä kokeiluissa päätettiin keskittyä:

 • ikäihmisten yhteisöllisen ruokailun kehittäminen
 • ikäihmisten kauppa-asioinnin tukeminen
 • kuljetukset, jotka mahdollistavat ruokapalvelujen käyttämisen ikäihmisille.

Näihin aiheisiin ideoitiin käytännön ratkaisuja kevätkauden viimeisissä työpajoissa, jotka päästiin toteuttamaan ilahduttavasti kasvokkain tapaamisina Mäntyharjussa 16.–17.6.

Aloitustilaisuudesta saatiin hyvää evästystä kehittämiseen

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämistoiminta käynnistettiin ke 17.3. verkossa järjestetyllä info- ja keskustelutilaisuudella. Mukana oli vahva edustus eri järjestöjen vapaaehtoisia ja asiantuntijoita sekä toimijoita seurakunnasta, ruokapalveluyrityksestä ja julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Reilun kymmenen hengen aktiivinen joukko teki teräviä huomioita eri tilanteessa elävien ikäihmisten palvelutarpeista ja -toiveista. Kehittämisideoitakin kertyi runsaasti. Evästykseksi saatiin myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ehdotuksia mahdollisista kehittäjäkumppaneista. Voit tutustua keskustelun antiin Mäntyharjun palvelukehityksen ideointialustalta.

Aloitustilaisuudessa kuultiin myös laillistetun ravitsemusterapeutin Tarja Himbergin tietoisku ikääntyneiden ravitsemussuosituksista (linkki esityksen pdf-tiedostoonlinkki videotallenteeseen) sekä katsaukset Ikäruoka 2.0 -hankkeen Mäntyharjun alueen palvelukartoituksesta ja ikäihmisten puhelinhaastatteluista, joissa selvitettiin ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden nykytarjontaa ja käyttöä. Palvelukartoituksen havaintoihin voit tutustua tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto) ja haastattelun tuloksiin tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto).

Jyväskylän pilottialueen kehittämistyö

kehittämisryhmätoiminta käynnistyy

 

Jyväskylässä käynnistyy syyskuun lopussa kehittämisryhmätoiminta. Kehitystyöryhmässä +65-vuotiaat jyväskyläläiset pääsevät ideoimaan uusia ikäihmisille suunnattuja ravitsemispalveluja yhdessä palvelun tarjoajien kanssa.  Palvelut voivat liittyä esimerkiksi kaupassa -tai ravintolassa käyntiin, tiedottamiseen tai vaikka tapahtumien järjestämiseen. Lisätietoja kehittämistoiminnasta ja ilmoittautumislinkki tässä Ikäruoka 2.0 -hankkeen kutsu kehitystyöryhmään järjestön tai yhdistyksen jäsenelle

Tärkeät päivämäärät

27.9.2021 kello 15–17 kehitystyöryhmän tapaamiseen osallistuu sekä palveluntarjoajat että asiakkaat. Tarkoituksena on herätellä ajatuksia käymällä läpi haastatteluissa ja havainnoinneissa tulleita asioita. Tämä tilaisuus järjestetään Ravintola Mirkassa.

4.10 kello 14–16 järjestettävässä kehitystyöryhmässä päästään varsinaiseen ideointiin. Tähän kehitystyöryhmän kokoontumiseen on kutsuttu vain ikääntyneitä ja kokoontuminen on myös Ravintola Mirkassa.

6.10 kello 14.00–15.30 järjestämme palveluntarjoajille suunnatun Teams-palaverin, jossa tarkoituksena on pohtia 4.10 syntyneitä ideoita ja sitä miten niitä voitaisiin toteuttaa.

 

Järvenpään pilottialueen kehittämistyö

Tällä palstalla kerrotaan Järvenpään Ikäruoka-kehittämisryhmän toiminnasta ja tapahtumista.

Kehittämisryhmä on kaikille avoin, maksuton yhteistyöfoorumi, jota koordinoi Ikäruoka 2.0 -hanke. Osallistujia yhdistää kiinnostus ja halu olla mukana Järvenpään alueen kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisessä ja palvelukokeiluissa.

Tervetuloa Järvenpään kehittämisryhmään

Haluaisitko vaikuttaa ikäihmisten ruokaan liittyviin palveluihin? Haluaisitko saada ja jakaa tietoa, ideoida ja kokeilla yhdessä? Tervetuloa mukaan Järvenpään alueen Ikäruoka-kehittämisryhmään!

Kerro kiinnostuksestasi ja kysy lisää Satulta: satu.jyvakorpi@gery.fi, p. 050 4920 970

Aloitustilaisuus 10. 3 ja 11.3 – hankeen esittely ja tietoa ruokaan liittyvistä palveluista

Järvenpään pilottialueen Ikäruoka kehittämistoimet alkoivat kahdella samansisältöisellä aloitustilaisuudella 10.3 ja 11.3. Mukana oli yhteensä kymmenisen kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, yrityksiä sekä Järvenpään kaupungin pitämän ruokapaikan edustaja. Aluksi esittelin Ikäruoka 2.0 hankeen ja Gery ry:n toiminnanjohtaja Merja Suominen piti tietoiskun Ikääntyneiden ruokasuosituksista. Tilaisuudessa kerroin sekä Järvenpään ruokaa liittyvien palvelujen havainnointien että Järvenpään ikäihmisten ruokaympäristöselvityksen tuloksia. Havainnointien, kyselyjen ja haastattelujen tulokset kirvoittivat paljon keskustelua Järvenpään ruokaan liittyvien palvelujen tarjonnasta ja laadusta.

Kehittämistyöpaja 14.4 – alustavaa ideointia

Kokoonnuimme kehitystyöskentelyn parissa 14.4. Tällöin paikalla oli noin 12 henkilöä. Mukana oli sekä kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, yrityksiä sekä kolmannen sektorin edustajia. Keskustelu kävi vilkkaana Järvenpään ruokaan liittyvistä palveluista, mutta mitään selvää kehitysideaa ei vielä noussut esiin, vaikka monia ajatuksia vaihdettiin tilaisuudessa.

Kehittämistyöpaja 27.5 – kehittämistarpeiden yhteenkokoaminen

Toinen kehittämistyöpaja oli antoisa. Vaikka koossa oli tavanomaista pienempi porukka, saimme yksilöityä useita konkreettisia kehitysehdotuksia, joista voi valita muutaman jatkotyöstämistä varten. Meillä on nyt koossa alustavia kehittämisideioita, joiden avulla voidaan edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä. Kehitysideat liittyvät

1) Hävikkiruoan vähentämiseen,
2) Yhteisölliseen syömiseen
3) Teemaruokailujen järjestämiseen ikäihmisille
4) Tiedotukseen
5) Uudenlaisten ruokien tunnetuksi tekemiseen kauppakierrosten avulla.

Osa ideoista vaatii myös uusia yrittäjiä hankkeeseen, jotta niitä niitä saataisiin toteutettua. Sovimme, että varsinainen ideoiden jatkotyöstö ja kehitysideoiden valinta jää tauolle kesän ajaksi ja jatkuu syksyllä. Sillä välin pyrin saamaan hankkeeseen myös uusia yrittäjiä, jotta kehitysideoiden toteuttaminen olisi mahdollista. Ikäruoka 2.0- hanke osallistuu myös syksyllä Järvenpäässä järjestettävään ikäihmisten teemakuukaudelle ja tavoittaa sitä kautta vielä lisää palvelujen kehityksestä kiinnostuneita ikäihmisiä.

Ajankohtaista

Ikääntyneen näkökulma auttoi löytämään hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ruoka- ja kauppapalveluissa

Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina vuosina, erityisesti kaupunkien ja taajamien keskusta-alueilla. Kun väestö vanhenee, myös terveiden vuosien määrä lisääntyy. Suomeenkin on muodostunut kotona asuvien ikääntyneiden moninainen joukko, joka tulisi huomioida ruoka- ja kauppapalveluita kehitettäessä.   Jalkauduimme loppuvuodesta 2020 selvittämään, millaisia ruoka- ja kauppapalveluita Järvenpäässä, Jyväskylän keskusta-alueella ja Etelä-Savon Juvan ja Mäntyharjun kunnissa on tarjolla. Meitä kiinnostivat...

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä –webinaarissa teoriaa ja käytäntöä ikääntyneiden hyvästä syömisestä

  Ikäruoka 2.0 -hanke toteutti yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä –webinaarin joulukuussa 2020. Seminaari muuttui virtuaalisesti toteutettavaksi webinaariksi koronaepidemian vuoksi. Muutos ei ollut huono ratkaisu, sillä webinaari tavoitti hyvin kuulijoita, enimmillään 800 kuulijaa. Webinaarin tavoitteena oli edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia. Toisena tavoitteena oli tukea hyvää...

Kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat hyvää syömistä tukevia palveluja

  Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin myös kotona-asuvien seniorikansalaisten joukko. Ihan niin kuin me kaikki, myös ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mieluummin kuin hoivakodissa. Oman asuinalueen palvelut eivät kuitenkaan aina tue ikäihmisten kotona asumista ja hyvää syömistä. On tärkeää, että omalta asuinalueelta löytyy palveluita, jotka auttavat ikääntyneitä syömään terveellisesti. Hyvä ravitsemus pitää yllä hyvää...

Faktat

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena - Ikäruoka 2.0

01.02.2020 - 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 345 902 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 854 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.