Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin seniorien itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että seniorit voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Oman asuinalueen palvelut eivät aina kuitenkaan tue kotona asuvan seniorien hyvää syömistä erityisesti silloin kun toimintakyky alkaa heiketä.

Tämä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee, ikäihminen ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan ja syöminen heikkenee entisestään.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Palveluja kehitetään yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa.

TOIMENPITEET

Suomessa ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai maaseudulla, ja erilaisilla asuinalueilla tarvitaan erilaisia palveluita. Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja erilaisille alueille.

Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Etelä-Savon pilottialueet ovat Juva ja Mäntyharju. Pääkaupunkiseudun pilottialue on Järvenpää ja Jyväskylässä Jyväskylän keskusta-alue.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa pilottialueista ja siitä, millainen ikäihmisten ruokaympäristö alueella on. Hankkeessa selvitetään, millaisia ruokaan liittyviä palveluja pilottialueilla on ja millaisia palvelutarpeista alueen ikäihmisillä on. Hanketoimijat jalkautuvat pilottialueille ja kartoittavat alueen palvelut, joita ikääntyneille on nyt tarjolla.

Tämän jälkeen pilottialueilla kootaan monialaisia kehittäjäryhmiä palvelujen kehittämisestä kiinnostuneista palvelujen tuottajista ja ikäihmisistä. Ikäihmisiä toivotaan mukaan kehittäjäryhmiin tuomaan ensikäden tietoa alueen ikäihmisten toiveista sekä testaamaan ja arvioimaan uusia ja kehitettyjä palveluja.

Pilottialueelle voidaan kehittää uusia toimintoja, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ne vastaava aiempaa paremmin ikäihmisten tarpeita.

Alueen palvelutarjonnasta tuotetaan viestintä- ja neuvontamateriaalia ikäihmisille, palvelujen tarjoajille sekä asiantuntijoille. Lopuksi monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.

Hankkeessa nostetaan esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Hankkeen lähtökohtana on tieto siitä, että hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat ruokaan liittyvät palvelut ovat tärkeä tekijä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena.

TULOKSET

Hanke tuottaa viestintä- ja neuvontamateriaalia alueen palveluista ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Hanke osatoteuttajien verkkosivuilla

 • Gery ry (linkki Gery ry:n verkkosivuille)
 • Jamk (linkki Jamkin verkkosivuille)

Lisätietoja

Riitta Tuikkanen
projektipäällikkö
p. 040 772 3385
riitta.tuikkanen@xamk.fi

#ikaruoka
#teemarahaa

Tästä voit lukea Ikäruoka 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteen. Tutustu myös Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Julkaisut

HANKKEEN JULKAISUT

Kotona asuville ikäihmisille tarvitaan uudenlaisia hyvää syömistä tukevia palveluja

Kotona asuvat ikäihmiset kehittämään omia ruokapalvelujaan

Kotona asuville ikäihmisille hyvää syömistä tukevia palveluja

TAPAHTUMIEN MATERIAALIT

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -webinaari 3.12.2020

MATERIAALEJA JA LINKKEJÄ SIVUSTOILLE

Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen raportti

Voimaa ruuasta –hankkeen sivut

Voimaa ruuasta –lehti

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivusto

Sydänliitto

Ruokapalvelut helpottavat ikääntyneiden syömistä, Närvä Sini 2020

 

Ammattikeittiöosaajat ry

Ideoita palvelujen kehittämiseen

Kollega oli käynyt Ruotsin Kalmarissa ”Soppateatterissa”.  Vierailun aikana toteuttajat kertoivat, että teatteri toimi yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, sekä lounasaikaan että iltapäivällä ”after work” – aikaan. Tarjolla oli keittolounas tai päivällinen sekä viihdyttävää ja virkistävää ohjelmaa.

Pöydät kauniissa salissa oli katettu kahdeksalle hengelle, joten samalla tuli juteltua uusien ihmisten kanssa kun nautittiin keitosta, kaffeesta ja kulttuurista.

Kollegan vierailuillan ohjelmana oli Lill-Babsin teoksiin perustuva esitys. Illan päätteeksi oli yhteislaulua, johon oli helppo yhtyä rentojen ruotsalaisten mukana. http://vallenssoppteater.se/om-oss/

Kirjoittaja: Riitta Tuikkanen, Xamk

Nappi Naapurin tarkoitus on lisätä oikeita kohtaamisia toisiaan lähellä asuvien välille. Se on tarkoitettu naapuriapuun, tutustumiseen, keikkatöihin ja jakamistalouden edistämiseen. Lisätietoja https://nappinaapuri.fi  

Kirjoittaja: Riitta Tuikkanen, Xamk

Sini Närvä on koonnut Sydänliiton verkkosivullaan julkaisemaan artikkeliin hyviä vinkkejä siihen, mistä voi selvittää oman paikkakunnan tarjoamia ateriointimahdollisuuksia ja ruokapalveluja kotona ja kodin ulkopuolella.

Artikkeli löytyy tästä linkistä

https://sydan.fi/fakta/ruokapalvelut-helpottavat-ikaantyneiden-syomista/

Juvan ja Mäntyharjun pilottialueiden kehittämistoiminta

JUVA

Ilmoittautuminen Juvan kehittämisryhmään

Haluaisitko vaikuttaa ikäihmisten ruokaan liittyviin palveluihin? Haluaisitko saada ja jakaa tietoa, ideoida ja kokeilla yhdessä? Tervetuloa mukaan Juvan alueen Ikäruoka-kehittämisryhmään!

Kerro kiinnostuksestasi ja kysy lisää Niinalta: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Kehittämisideoita aloitustilaisuudesta

Juvan alueen Ikäruoka-kehittämistoimet polkaistiin käyntiin ma 15.3. verkossa järjestetyllä info- ja keskustelutilaisuudella. Kuulolle ja ajatuksia vaihtamaan oli liittynyt yli 20 hengen monipuolinen joukko toimijoita julkista ja yksityisistä ruokapalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kunnasta sekä useista järjestöistä asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten voimin.

Vilkas keskustelu tuotti runsaasti ideoita, joihin voi tutustua, kommentoida ja täydentää Juvan palvelukehityksen ideointialustalla. Saimme hyvän startin ideoinnille ja yhteiskehittämiselle kohti käytännön kokeiluja!

Kehittäminen jatkuu työpajoissa 7.4. ja 21.4. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Niinalle: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Verkkotyöpaja palveluntarjoajille ke 7.4. klo 14.30–16.00

Tilaisuus on tarkoitettu Juvan alueen yrityksille sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka tarjovat tai haluaisivat tarjota ruokaan liittyviä palveluita kotona asuville ikäihmisille.

Pureudumme yhdessä keskustellen seuraaviin teemoihin:

 • Millaisia palveluita alueella on tarjolla tällä hetkellä?
 • Miten näitä palveluita haluttaisiin kehittää?
 • Mitä eri palveluntarjoajat tavoittelevat kehittämisellä?
 • Millaista tietoa, tukea ja/tai kumppaneita palveluntarjoajat tarvitsisivat palveluiden kehittämiseksi.

Lisätietoa työpajasta löydät klikkaamalla tästä.

Verkkotyöpaja palveluiden käyttäjille ke 21.4. klo 14.00–15.30

Tilaisuus on tarkoitettu Juvan alueen ikäihmisille, omaisille sekä senori- ja eläkeläisjärjestöjen, ym. ikääntyneiden hyvinvointia, palveluita ja osallisuutta edistävien tahojen edustajille.

Pohdimme kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluita ja niiden kehittämistarpeita monipuolisesti:

 • Millaisissa tilanteissa toivotaan tai tarvitaan palveluita?
 • Millaisia palveluiden tulisi olla, jotta ne vastaisivat toiveita ja tarpeita?
 • Miten tarjolla olevista palveluista pitäisi tiedottaa?

Lisätietoa työpajasta löydät klikkaamalla tästä.

Tervetuloa jatkamaan yhteistä ideointia, tervetuloa mukaan myös uudet osallistujat!

Juvan palvelukehityksen ideointialusta

Toimivat ratkaisut löytyvät yhdessä!
Otsikko on linkki verkkoalustalle, johon kaikki voivat kirjata kehittämistarpeita ja ideoita ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden parantamiseksi Juvan alueella.

MÄNTYHARJU

Ilmoittautuminen Mäntyharjun kehittämisryhmään

Haluaisitko vaikuttaa ikäihmisten ruokaan liittyviin palveluihin? Haluaisitko saada ja jakaa tietoa, ideoida ja kokeilla yhdessä? Tervetuloa mukaan Mäntyharjun alueen Ikäruoka-kehittämisryhmään!

Kerro kiinnostuksestasi ja kysy lisää Niinalta: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 771

Aloitustilaisuudesta ideoita ja evästystä kehittämiseen

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämistoimet käynnistettiin ke 17.3. verkossa järjestetyllä info- ja keskustelutilaisuudella. Mukana oli vahva edustus eri järjestöjen vapaaehtoisia ja asiantuntijoita sekä toimijoita seurakunnasta, ruokapalveluyrityksestä, julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Reilun kymmenen hengen aktiivinen joukko teki teräviä huomioita eri tilanteessa elävien ikäihmisten palvelutarpeista ja -toiveista. Kehittämisideoita kertyi runsaasti. Evästykseksi saatiin myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ehdotuksia mahdollisista kehittäjäkumppaneista.

Tilaisuuden antiin voi tutustua Mäntyharjun palvelukehityksen ideointialustalla. Mukaan voi jättää myös omat kommentit ja ideat. Tästä on hyvä jatkaa kohti käytännön kokeiluja!

Kehittäminen jatkuu työpajoissa 8.4. ja 26.4. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Niinalle: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Verkkotyöpaja palveluntarjoajille to 8.4. klo 14.30–16.00

Tilaisuus on tarkoitettu Mäntyharjun alueen yrityksille sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, jotka tarjovat tai haluaisivat tarjota ruokaan liittyviä palveluita kotona asuville ikäihmisille.

Pureudumme yhdessä keskustellen seuraaviin teemoihin:

 • Millaisia palveluita alueella on tarjolla tällä hetkellä?
 • Miten näitä palveluita haluttaisiin kehittää?
 • Mitä eri palveluntarjoajat tavoittelevat kehittämisellä?
 • Millaista tietoa, tukea ja/tai kumppaneita palveluntarjoajat tarvitsisivat palveluiden kehittämiseksi.

Lisätietoa työpajasta löydät klikkaamalla tästä.

Verkkotyöpaja palveluiden käyttäjille ma 26.4. klo 14.00–15.30

Tilaisuus on tarkoitettu Mäntyharjun alueen ikäihmisille, omaisille sekä senori- ja eläkeläisjärjestöjen, ym. ikääntyneiden hyvinvointia, palveluita ja osallisuutta edistävien tahojen edustajille.

Pohdimme kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluita ja niiden kehittämistarpeita monipuolisesti:

 • Millaisissa tilanteissa toivotaan tai tarvitaan palveluita?
 • Millaisia palveluiden tulisi olla, jotta ne vastaisivat toiveita ja tarpeita?
 • Miten tarjolla olevista palveluista pitäisi tiedottaa?

Lisätietoa työpajasta löydät klikkaamalla tästä.

Tervetuloa jatkamaan yhteistä ideointia, tervetuloa mukaan myös uudet osallistujat!

Mäntyharjun palvelukehityksen ideointialusta

Toimivat ratkaisut löytyvät yhdessä!
otsikko on linkki verkkoalustalle, johon kaikki voivat kirjata kehittämistarpeita ja ideoita ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden parantamiseksi Mäntyharjun alueella.

Jyväskylän pilottialueen kehittämistyö

Jyväskylän kaupunkialue

Kick off tilaisuus 16.3.

Ilmoittautumislinkki tässä https://webropol.com/s/ikaruoka2-160321

Järvenpään pilottialueen kehittämistyö

Tervetuloa  10.3.2021 klo 10:00 tai 11.3.2021 klo 13:00 Järvenpään Ikäruoka-aloitustilaisuuteen, jossa kerrotaan, miten voit olla mukana parantamassa ja kehittämässä kokonaan uusia palveluita Järvenpään kotona asuille ikäihmisille! Kaikki ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet palveluntarjoajat, ikäihmiset ja muut toimijat ovat lämpimästi tervetulleita. 

Lisätietoja verkkosivun tapahtumissa.

Tilaisuus 10.3 klo 10 linkki: https://zoom.us/j/92027229140

 

Tilaisuus 11.3 klo 13:00 linkki: https://zoom.us/j/91598202015

Ajankohtaista

Ikääntyneen näkökulma auttoi löytämään hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ruoka- ja kauppapalveluissa

Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina vuosina, erityisesti kaupunkien ja taajamien keskusta-alueilla. Kun väestö vanhenee, myös terveiden vuosien määrä lisääntyy. Suomeenkin on muodostunut kotona asuvien ikääntyneiden moninainen joukko, joka tulisi huomioida ruoka- ja kauppapalveluita kehitettäessä.   Jalkauduimme loppuvuodesta 2020 selvittämään, millaisia ruoka- ja kauppapalveluita Järvenpäässä, Jyväskylän keskusta-alueella ja Etelä-Savon Juvan ja Mäntyharjun kunnissa on tarjolla. Meitä kiinnostivat...

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä –webinaarissa teoriaa ja käytäntöä ikääntyneiden hyvästä syömisestä

  Ikäruoka 2.0 -hanke toteutti yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä –webinaarin joulukuussa 2020. Seminaari muuttui virtuaalisesti toteutettavaksi webinaariksi koronaepidemian vuoksi. Muutos ei ollut huono ratkaisu, sillä webinaari tavoitti hyvin kuulijoita, enimmillään 800 kuulijaa. Webinaarin tavoitteena oli edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia. Toisena tavoitteena oli tukea hyvää...

Kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat hyvää syömistä tukevia palveluja

  Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin myös kotona-asuvien seniorikansalaisten joukko. Ihan niin kuin me kaikki, myös ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mieluummin kuin hoivakodissa. Oman asuinalueen palvelut eivät kuitenkaan aina tue ikäihmisten kotona asumista ja hyvää syömistä. On tärkeää, että omalta asuinalueelta löytyy palveluita, jotka auttavat ikääntyneitä syömään terveellisesti. Hyvä ravitsemus pitää yllä hyvää...

Faktat

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena - Ikäruoka 2.0

01.02.2020 - 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 345 902 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 854 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.