Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin seniorien itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että seniorit voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Oman asuinalueen palvelut eivät aina kuitenkaan tue kotona asuvan seniorien hyvää syömistä erityisesti silloin kun toimintakyky alkaa heiketä.

Tämä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee, ikäihminen ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan ja syöminen heikkenee entisestään.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.

Palveluja kehitetään yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa.

TOIMENPITEET

Suomessa ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai maaseudulla, ja erilaisilla asuinalueilla tarvitaan erilaisia palveluita. Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja erilaisille alueille.

Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Etelä-Savon pilottialueet ovat Juva ja Mäntyharju. Pääkaupunkiseudun pilottialue on Järvenpää ja Jyväskylässä Jyväskylän keskusta-alue.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa pilottialueista ja siitä, millainen ikäihmisten ruokaympäristö alueella on. Hankkeessa selvitetään, millaisia ruokaan liittyviä palveluja pilottialueilla on ja millaisia palvelutarpeista alueen ikäihmisillä on. Hanketoimijat jalkautuvat pilottialueille ja kartoittavat alueen palvelut, joita ikääntyneille on nyt tarjolla.

Tämän jälkeen pilottialueilla kootaan monialaisia kehittäjäryhmiä palvelujen kehittämisestä kiinnostuneista palvelujen tuottajista ja ikäihmisistä. Ikäihmisiä toivotaan mukaan kehittäjäryhmiin tuomaan ensikäden tietoa alueen ikäihmisten toiveista sekä testaamaan ja arvioimaan uusia ja kehitettyjä palveluja.

Pilottialueelle voidaan kehittää uusia toimintoja, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ne vastaava aiempaa paremmin ikäihmisten tarpeita.

Alueen palvelutarjonnasta tuotetaan viestintä- ja neuvontamateriaalia ikäihmisille, palvelujen tarjoajille sekä asiantuntijoille. Lopuksi monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.

Hankkeessa nostetaan esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Hankkeen lähtökohtana on tieto siitä, että hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat ruokaan liittyvät palvelut ovat tärkeä tekijä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena.

TULOKSET

Hanke tuottaa viestintä- ja neuvontamateriaalia alueen palveluista ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan. Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Hanke osatoteuttajien verkkosivuilla

 • Gery ry (linkki Gery ry:n verkkosivuille)
 • Jamk (linkki Jamkin verkkosivuille)

Lisätietoja

Riitta Tuikkanen
projektipäällikkö
p. 040 772 3385
riitta.tuikkanen@xamk.fi

#ikaruoka
#teemarahaa

Tästä voit lukea Ikäruoka 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteen. Tutustu myös Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Julkaisut

HANKKEEN JULKAISUT

Linkit verkkojulkaisuihin ja -artikkeleihin avautuvat uusiin välilehtiin.

Kotona asuville ikäihmisille tarvitaan uudenlaisia hyvää syömistä tukevia palveluja

Kotona asuvat ikäihmiset kehittämään omia ruokapalvelujaan

Kotona asuville ikäihmisille hyvää syömistä tukevia palveluja

TAPAHTUMIEN ESITYKSET JA AINEISTOT

Linkit tapahtumien materiaaleihin avautuvat uusiin välilehtiin.

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -webinaari 3.12.2020

Tietoisku ikääntyneiden ruokasuosituksista Ikäruoka-aloitustilaisuuksissa 15.3. & 17.3.2021

Juvan Ikäruoka-aloitustilaisuus 15.3.2021

Juvan Ikäruoka-verkkotyöpajat 7.4., 21.4. & 4.5.

 • Yhteenveto ruokaan liittyvien palveluiden kehittämistarpeista ja palvelukokeilujen aiheista (linkki pdf-tiedostoon)

Juvan Ikäruoka-ideointityöpaja 15.6.2021

Mäntyharjun Ikäruoka-aloitustilaisuus 17.3.2021

Mäntyharjun Ikäruoka-verkkotyöpajat 8.4., 26.4. & 5.5.

 • Yhteenveto ruokaan liittyvien palveluiden kehittämistarpeista ja palvelukokeilujen aiheista (linkki pdf-tiedostoon)

Mäntyharjun Ikäruoka-ideointityöpajat 16.–17.6.2021

MATERIAALEJA JA LINKKEJÄ SIVUSTOILLE

Vireyttä seniorivuosiin : ikääntyneiden ruokasuositus

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeen raportti

Voimaa ruuasta –hankkeen sivut

Voimaa ruuasta –lehti

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivusto

Sydänliitto

Ruokapalvelut helpottavat ikääntyneiden syömistä, Närvä Sini 2020

Ammattikeittiöosaajat ry

Ideoita palvelujen kehittämiseen

Kollega oli käynyt Ruotsin Kalmarissa ”Soppateatterissa”.  Vierailun aikana toteuttajat kertoivat, että teatteri toimi yhtenä tai kahtena päivänä viikossa, sekä lounasaikaan että iltapäivällä ”after work” – aikaan. Tarjolla oli keittolounas tai päivällinen sekä viihdyttävää ja virkistävää ohjelmaa.

Pöydät kauniissa salissa oli katettu kahdeksalle hengelle, joten samalla tuli juteltua uusien ihmisten kanssa kun nautittiin keitosta, kaffeesta ja kulttuurista.

Kollegan vierailuillan ohjelmana oli Lill-Babsin teoksiin perustuva esitys. Illan päätteeksi oli yhteislaulua, johon oli helppo yhtyä rentojen ruotsalaisten mukana. http://vallenssoppteater.se/om-oss/

Kirjoittaja: Riitta Tuikkanen, Xamk

Nappi Naapurin tarkoitus on lisätä oikeita kohtaamisia toisiaan lähellä asuvien välille. Se on tarkoitettu naapuriapuun, tutustumiseen, keikkatöihin ja jakamistalouden edistämiseen. Lisätietoja https://nappinaapuri.fi  

Kirjoittaja: Riitta Tuikkanen, Xamk

Sini Närvä on koonnut Sydänliiton verkkosivullaan julkaisemaan artikkeliin hyviä vinkkejä siihen, mistä voi selvittää oman paikkakunnan tarjoamia ateriointimahdollisuuksia ja ruokapalveluja kotona ja kodin ulkopuolella.

Artikkeli löytyy tästä linkistä

https://sydan.fi/fakta/ruokapalvelut-helpottavat-ikaantyneiden-syomista/

Juvan ja Mäntyharjun pilottialueiden Ikäruoka-kehittämistoiminta

Tässä osiossa kerrotaan Etelä-Savon pilottialueiden Juvan ja Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmien tapahtumista ja toiminnasta.

Kehittämisryhmät ovat kaikille avoimia, vapaamuotoisia ja maksuttomia yhteistyöfoorumeja. Niiden toimintaa koordinoi Ikäruoka 2.0 -hanke.

Osallistujia yhdistää kiinnostus kehittää Juvan ja/tai Mäntyharjun alueen kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä palveluita ja halu osallistua käytännönläheisten palvelukokeilujen toteuttamiseen palveluntarjoajana, -käyttäjänä tai yhteistyökumppanina. Yhteistyössä hyödynnetään ketterää, alueellisiin kehittämistarpeisiin ja -intresseihin vastaavaa kokeilevan kehittämisen prosessia (kuva 1).

Haluaisitko sinä vaikuttaa ikäihmisten ruokaan liittyviin palveluihin? Haluaisitko saada ja jakaa tietoa, ideoida ja kokeilla yhdessä? Tervetuloa mukaan Ikäruoka-kehittämisryhmiin!

Ilmoittaudu mukaan ja kysy lisää Niinalta: niina.rantakari@xamk.fi, p. 040 624 7710

Kuvaus Ikäruoka-kehittämisyhteistyön prosessista Etelä-Savon pilottialueilla Juvalla ja Mäntyharjussa. Kevätkaudella 2021 tunnistetaan alueellisia kehittämistarpeita ja valitaan niistä tärkeimmät jatkotyöstöön. Sen jälkeen ideoidaan ratkaisuja ja valitaan niistä lupaavimmat käytännössä kokeiltaviksi. Syyskaudella 2021 valmistellaan ja toteutetaan kokeilut. Lopuksi arvioidaan kokeilujen onnistumista ja tehdään kehitysehdotuksia jatkoa varten.
Kuva 1. Ikäruoka-kehittämisyhteistyön prosessi Etelä-Savon pilottialueilla Juvalla ja Mäntyharjussa.

Juvan Ikäruoka-toiminta

Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmässä eri sektoreiden toimijat pohtivat, ideoivat ja kokeilevat yhdessä, jotta alueen kotona asuville ikäihmisille olisi tarjolla entistä parempia ja monipuolisempia ruokapalveluita. Tutustu alta kevätkauden kehittämisyhteistyön tuloksiin ja ilmoittaudu mukaan syyskauden käytännön kokeiluihin.

Syyskausi käyntiin kontaktoinnilla ja kokeilusuunnitelmilla

Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmän syyskausi on käynnistynyt yhteydenotoilla verkoston ruokapalveluyrittäjiin sekä suunnittelemalla Juvan asiointiliikenteen kuljetusyrittäjien tilaisuutta. Yhteydenotot Ikäruoka-ryhmäläisiin jatkuvat ja kalenteri täyttyy lupaavasti palavereilla, joissa asetetaan askelmerkit palvelukokeilujen käytännön toteutukselle.

Pohjana kokeilusuunnitelmille ovat Juvan runsaslukuisen ja aktiivisen Ikäruoka-toimijajoukon kevät-kesäkaudella tuottamat kehittämisideat. Niistä on poimittu käytännön kokeilujen aiheiksi sellaiset ideat, joihin on jo sitoutunut mukaan ruokapalvelun tarjoajia sekä vapaaehtoisia toimijoita järjestämään palvelukokeiluita tai toimimaan kokeiluasiakkaina. Lisäksi syksyn aikana selvitetään, voidaanko asiointiliikennettä ja Juvan kunnan verkkokanavia koskevia kehittämisideoita jalostaa käytännän kokeiluiksi saakka.

Juvan Ikäruoka-kokeilujen aiheet on tiivistetty tähän ehdotukseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Ruokapalveluntarjoajat sekä heidän ympärilleen kasattavat tiimit työstävät kokeiluille tarkemmat suunnitelmat (lataa kokeilusuunnitelman pohja ja täyttövinkit tästä linkistä). Kokeilujen suunnittelussa ovat mukana myös palveluiden käyttäjät – aivan kuten ideoinnissakin!  Huom! Ikäruoka-toiminta on avointa ja voit ilmoittautua suunnittelemaan kokeilua, josta olet kiinnostunut.

Kuljetusyrittäjät kutsuttu palaveriin ke 15.9. – Ruokapalvelutoimija, tule myös kuulolle!

Miten kotona asuvat ikäihmiset niin keskustasta kuin kauempaa kyliltä pääsisivät kätevästi ruokapalveluiden äärelle? Entä miten asiointireittejä pitäisi kehittää, jotta toiminta olisi mahdollista ja kannattavaa kuljetusyrittäjille?

Näitä kysymyksiä ratkomme yhdessä kuljetusyrittäjien kanssa ke 15.9. klo 17–19 Juvan kunnantalon valtuustosalissa järjestettävässä tapaamisessa. Keskustelemme Juvan asiointiliikennettä koskevista kokeiluideoista (ks. pdf-esitys, diat 13–15) ja pohdimme, millaisia mahdollisuuksia, reunaehtoja ja haasteita niihin liittyy.

Ruokapalvelutoimijat, tervetuloa mukaan palaveriin! Tämä on oiva mahdollisuus miettiä, millaista yhteistyötä ruoka- ja kuljetuspalveluissa voitaisiin tehdä, jotta ikäihmiset hyödyntäisivät entistä enemmän molempia palveluita.

Varaa jo kalenteriin Juvan työpaja ke 29.9. klo 14.30–17.00!

Kaikkien Juvan Ikäruoka-kehittämisessä mukana olevien yhteinen työpaja järjestetään keskiviikkona 29.9. klo 14.30–17.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin. Työpajassa hyödynnämme jälleen yhteiskehittämisen voimaa! Tulevat asiakkaat voivat kertoa arvokkaan näkemyksensä vielä kehitteillä olevista palveluista ja kokeilupalveluiden tuottajat saavat hyviä eväitä suunnitelmien hiomiseen ja kokeilujen käytännön toteutukseen. Lisätietoa työpajasta löytyy tapahtumailmoituksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Lämpimästi tervetuloa!

Ideointityöpajasta saatiin hyvä startti kokeilusuunnitelmille

Juvan Ikäruoka-kehittämisryhmän kevät-kesäkausi huipentui 15.6. Partalan Kuninkaankartanossa pidettyyn ideointityöpajaan (kuva 2). Innokkaasti keskusteleva yli 15 hengen porukka pureutui pohtimaan yhdessä valittuja kehittämisen pääteemoja:

 • kotona asuvien ikäihmisten yhteisöllisen ruokailun lisääminen
 • kuljetukset eli ikäihmisten pääsy ruokailemaan tai käyttämään muita alueen ruokapalveluita
 • viestintä eli tehokas ruokaan liittyvistä palveluista tiedottaminen alueen ikäihmisille.

Ideoinnin pohjaksi kerrattiin pääkohdat kevään tilaisuuksissa ja tapaamisissa esiin nousseista ideoista ja huomioista (alustus avautuu tästä linkistä uuteen välilehteen). Suuret fläppipaperit täyttyivätkin sekä jalostetuista että kokonaan uusista ideoista, kun osallistujat miettivät pienissä porinaryhmissä palvelukokeilujen käytännön toteutusta.

Voit tutustua linkin takaa löytyvästä koosteesta (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen) ideoinnin runsaaseen tulokseen. Haluaisitko sinä olla asiakkaana tai palveluntarjoajana mukana esimerkiksi kokeilussa, jolla testataan ikäihmisten yhteisöllistä jumppalounasta, hyvin näkyvää ikäihmisten omaa osiota kunnan ilmoitustauluille tai uusia ruokailukyytejä Julia-monipalveluauton ja haja-asutusalueiden asiointikyytien rinnalle?

Juvan palvelukokeilujen aktiivinen suunnittelu jatkuu ideointityöpajan tulosten pohjalta elo-syyskuun vaihteessa. Kokoamme silloin kiinnostuneista omat pienryhmät valmistelemaan eri kokeilut ja kutsumme asiakkaat mukaan sekä suunnitteluun että toteutukseen. Kokeiluista kerätään kokemuksia ja palautetta. Tavoitteena on oppia paljon uutta niin yhteiskehittämisestä kuin monimuotoisista ruokapalveluista, joilla voidaan tukea juvalaisten kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä.

Kuva 2. Juvan 15.6. Ikäruoka-työpajan pienryhmien ideoinnin tuloksia kuunneltiin keskittyneesti. Kuva: Niina Rantakari, Xamk

Keväällä koottiin kehittämistarpeita ja -ideoita

Kiitos erittäin aktiivisille keskustelijoille Juvan kehittämisryhmän huhti-toukokuun tilaisuuksissa ja tapaamisissa! Saimme kokoon kattavan valikoiman kehittämisaiheita, joiden avulla voidaan edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä (linkki yhteenvetoon, pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Runsas määrä kiinnostavia kehittämisaiheita asetti ryhmän toimijoille myös haasteen. Miten valita tärkeiden aiheiden joukosta ne pari-kolme aihetta, joiden kehittämiseen Juvan Ikäruoka-toiminnassa keskitytään ja joiden edistämiseksi aletaan ideoida käytännön palvelukokeiluja?

Toukokuun verkkotyöpajoissa ja toimijakohtaisissa tapaamisissa eniten puhuttivat ruoan ja ruokailijoiden kuljetuksiin, yhteisölliseen ruokailuun sekä ikäihmisille suunnattuun ruokatapahtumaan liittyvät aiheet. Myös viestintä todettiin kärkiaiheeksi. Yhteisen keskustelun tuloksena oli, että Juvan Ikäruoka-kehittämistoiminnassa halutaan panostaa kokeiluihin, joiden avulla pyritään kehittämään:

 • kotona asuvien ikäihmisten yhteisöllistä ruokailua
 • kuljetuksia, jotka mahdollistavat ruokapalvelujen käyttämisen ikäihmisille
 • viestintää eli miten ikäihmiset saisivat riittävästi tietoa alueen ruokapalveluista.

Kehittämistarpeet herättivät keskustelua jo aloitustilaisuudessa

Juvan alueen Ikäruoka-kehittämistoimet polkaistiin käyntiin ma 15.3. verkossa järjestetyllä info- ja keskustelutilaisuudella. Kuulolle ja ajatuksia vaihtamaan oli liittynyt yli 20 hengen monipuolinen joukko toimijoita julkista ja yksityisistä ruokapalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, kunnasta sekä useista järjestöistä asiantuntijoiden ja vapaaehtoisten voimin.

Vilkas keskustelu tuotti runsaasti kehittämistarpeita ja ideoita, joihin voi tutustua Juvan palvelukehityksen ideointialustalla. Saimme hyvän startin yhdessä kehittämiselle kohti käytännön kokeiluja!

Keskustelua alusti laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Himberg, joka piti tietoiskun ikääntyneiden ravitsemussuosituksista (linkki esityksen pdf-tiedostoon, linkki videotallenteeseen). Lisäksi kuultiin katsaukset Ikäruoka 2.0 -hankkeen Juvan alueen palvelukartoituksesta ja  puhelinhaastatteluista, joissa selvitettiin ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden nykytarjontaa ja käyttöä. Palvelukartoituksen havaintoihin voit tutustua tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto) ja haastattelun tuloksiin tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto).

Mäntyharjun Ikäruoka-toiminta

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmässä yhteistyö laajalla rintamalla on voimaa! Mukana on useita aktiivisia toimijoita yrityksistä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta sekä yksityishenkilöitä tuomassa keskusteluun palveluiden käyttäjien ja heidän läheistensä näkökulmaa.

Tervetuloa mukaan myös uudet toimijat! Kehitetään yhdessä Mäntyharjun alueen ruokaan liittyviä palveluita siten, että ne tukevat entistä paremmin kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä.

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisyhteistyössä mukana: (linkit aukeavat uusiin välilehtiin)

Kokeilusuunnitelmien työstäminen on alkanut

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän syyskausi käynnistyi 19.8. Nuorisoseurantalolla järjestetyllä tilaisuudella, johon oli ilahduttavasti kokoontunut niin aiemmin mukana olleita kuin uusia ikäihmisten ruokapalveluiden parantamisesta kiinnostuneita osallistujia. Suuri kiitos aktiivisille ryhmäläisille, kun kannustitte uusia toimijoita mukaan!

Reilusti yli parikymmenpäisen joukon kanssa kerrattiin kevätkaudella tuotetut kehittämisideat ja toimijat nostivat esiin omia suosikkejaan käytännön kokeilujen aiheiksi. Vilkkaan keskustelun perusteella kiinnostavimpia kokeiluaiheita olivat erilaiset ikäihmisten yhteisöllisten ruokailujen vaihtoehdot, kauppa-avustaja ja ikäihmisten aktiviteettikalenteri. Jokaisen aiheen kokeilusuunnitelma saatiin myös alulle. Erityisen hienoa oli, että kaikki osallistujat olivat halukkaita olemaan mukana myös kokeiluvaiheessa – joko suunnittelemassa, järjestämässä, tuottamassa palveluita tai kokeiluasiakkaana.

Mäntyharjun Ikäruoka-kokeilujen aiheet on koottu tähän ehdotukseen (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Seuraavana askeleena on, että jokaista kokeilua varten kutsutaan koolle oma pienryhmä, joka työstää kokeilulle tarkemman suunnitelman (lataa kokeilusuunnitelman pohja ja täyttövinkit tästä linkistä). Pienryhmissä ovat mukana mm. kunkin kokeilun palveluntarjoajat (ruoka-, kauppa- ja/tai neuvontapalvelut), kokeilupaikan yhteyshenkilöt sekä kaikki, jotka ovat kertoneet kiinnostuksestaan olla mukana. Huom! Kaikkien pienryhmien toiminta on avointa ja mukaan voi edelleen ilmoittautua.

Varaa jo kalenteriin Mäntyharjun työpaja ke 22.9. klo 14.30–17.00!

Seuraava Ikäruoka-kehittämisryhmän yhteinen työpaja järjestetään ke 22.9. klo 14.30–17.00 Mäntyharjulla Koulun ravintolassa (+ etäosallistumismahdollisuus). Lyödään silloin jälleen viisaat päät yhteen ja viimeistellään kokeilusuunnitelmat kuntoon! Käydään läpi ja keskustellaan pienryhmien työstämistä kokeilusuunnitelmista. Vaihdetaan tietoa sekä annetaan palautetta ja viime hetken vinkkejä kokeilujen käytännön toteutukseen. Lisätietoa tapahtumailmoituksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Nähdään työpajassa, tervetuloa!

Ideointityöpajat innostivat valmistelemaan kokeiluja

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmä kokoontui 16.–17.6. Koulun ravintolassa – siis kauan odotetusti aivan fyysisesti kasvokkain – kahteen peräkkäiseen ideointityöpajaan (kuva 3). Tilaisuuksissa mietittiin lähes 15 aktiivisen osallistujan voimin käytännönläheisiä ratkaisuja keväällä valittuihin kehittämisen kärkiaiheisiin, joita ovat kotona asuvien ikäihmisten…

 • yhteisöllisen ruokailun kehittäminen,
 • kauppa-asioinnin tukeminen sekä
 • kuljetuspalvelujen kehittäminen, mikä edistää haja-asutusalueella asuvien ja/tai liikuntarajoitteisten ikäihmisten ruokapalvelujen käyttämistä.

Pienryhmätyöskentelyn pohjana käytettiin kevään tilaisuuksissa ja tapaamisissa esiin nousseita ideoita ja huomioita (tutustu alustukseen tästä linkistä, pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Kuljetuspalveluiden kehittäminen koettiin haastavimmaksi teemaksi, kauppa-asiointiin ja yhteisruokailuun liittyen työpajojen pienryhmät keksivät runsaasti ideoita. Bonuksena keskusteluun otettiin mukaan myös tiedottaminen, joka todettiin tärkeäksi tekijäksi, jopa pullonkaulaksi, muiden aiheiden onnistuneessa kehittämisessä.

Yhdessä keskustellen kaikkiin kehittämisaiheisiin löytyi sekä uusia että aiemman pohjalta jalostettuja, syksyn käytännön kokeiluihin hyvin soveltuvia ideoita. Kooste ideoinnin tuloksista on luettavissa tästä linkistä (pdf-tiedosto avautuu uudeen välilehteen).

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämisryhmän syyskauden toiminta käynnistettiin to 19.8. Mäntyharjun Nuorisoseurantalolla järjestetyssä tapaamisessa. Antoisan tilaisuuden kuulumisia ja tuloksia palvelukokeilujen suunnittelusta julkaistaan tällä sivulla elo-syyskuun vaihteessa.

Kuva 3. Mäntyharjun 16.6. Ikäruoka-työpajassa ideoitiin käytännön ratkaisuja kolmeen kehittämisaiheeseen: 1) ikäihmisten yhteisöllinen ruokailu, 2) kauppa-asioinnin tukeminen ja 3) kuljetukset. Kuva: Niina Rantakari, Xamk

Kehittämisen kärkiaiheet löytyivät kevään aikana yhdessä keskustellen

Kiitos monipuolisesta keskustelusta kaikille Mäntyharjun kehittämisryhmän huhti-toukokuun tilaisuuksiin ja tapaamisiin osallistuneille! Palveluntarjoajien, palveluiden käyttäjien ja eri sidosryhmien edustajien runsaalla joukolla pääsimme tarkastelemaan kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyviä haasteita ja palvelutarpeita monesta eri näkökulmasta, mikä tuotti kattavan valikoiman ajankohtaisia ja tärkeitä kehittämisaiheita. Voit tutustua yhteenvetoon tästä linkistä (pdf-tiedosto avautuu uuteen välilehteen).

Toukokuussa ryhmä sai ratkottavakseen haasteen. Mitkä pari-kolme kehittämisaihetta ovat Mäntyharjun alueella kaikkein tärkeimpiä? Entä minkä asioiden edistämiseen halutaan yhdessä panostaa ja alkaa valmistella käytännön palvelukokeiluja? Työpajoissa puhuttivat erityisesti ruoan kuljetukset, ruokailijoiden liikkuminen sekä palvelut ja toimintamallit, joilla mahdollistetaan ikäihmisten yhteisruokailut kotona ja kodin ulkopuolella. Lisäksi todettiin, että ikäihmisten hyvän syömisen edistäminen edellyttää myös tiedotuksen parantamista.

Kesän korvalla työpajojen antia täydennettiin vielä Mäntyharjun alueen Ikäruoka-kehittämisyhteistyössä mukana olevien vähittäiskaupan ja ruokapalveluyritysten edustajien kanssa käydyillä keskusteluilla. Tuloksena oli tiivistys aiheista, joihin kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisessä ja syksyllä toteutettavissa käytännönläheisissä kokeiluissa päätettiin keskittyä:

 • ikäihmisten yhteisöllisen ruokailun kehittäminen
 • ikäihmisten kauppa-asioinnin tukeminen
 • kuljetukset, jotka mahdollistavat ruokapalvelujen käyttämisen ikäihmisille.

Näihin aiheisiin ideoitiin käytännön ratkaisuja kevätkauden viimeisissä työpajoissa, jotka päästiin toteuttamaan ilahduttavasti kasvokkain tapaamisina Mäntyharjussa 16.–17.6.

Aloitustilaisuudesta saatiin hyvää evästystä kehittämiseen

Mäntyharjun Ikäruoka-kehittämistoiminta käynnistettiin ke 17.3. verkossa järjestetyllä info- ja keskustelutilaisuudella. Mukana oli vahva edustus eri järjestöjen vapaaehtoisia ja asiantuntijoita sekä toimijoita seurakunnasta, ruokapalveluyrityksestä ja julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Reilun kymmenen hengen aktiivinen joukko teki teräviä huomioita eri tilanteessa elävien ikäihmisten palvelutarpeista ja -toiveista. Kehittämisideoitakin kertyi runsaasti. Evästykseksi saatiin myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ehdotuksia mahdollisista kehittäjäkumppaneista. Voit tutustua keskustelun antiin Mäntyharjun palvelukehityksen ideointialustalta.

Aloitustilaisuudessa kuultiin myös laillistetun ravitsemusterapeutin Tarja Himbergin tietoisku ikääntyneiden ravitsemussuosituksista (linkki esityksen pdf-tiedostoonlinkki videotallenteeseen) sekä katsaukset Ikäruoka 2.0 -hankkeen Mäntyharjun alueen palvelukartoituksesta ja ikäihmisten puhelinhaastatteluista, joissa selvitettiin ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden nykytarjontaa ja käyttöä. Palvelukartoituksen havaintoihin voit tutustua tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto) ja haastattelun tuloksiin tästä linkistä (avautuu pdf-tiedosto).

Jyväskylän pilottialueen kehittämistyö

Tähän päivitetään Jyväskylän alueellisen Ikäruoka-kehittämistoiminnan tapahtumia.

Järvenpään pilottialueen kehittämistyö

Tällä palstalla kerrotaan Järvenpään Ikäruoka-kehittämisryhmän toiminnasta ja tapahtumista.

Kehittämisryhmä on kaikille avoin, maksuton yhteistyöfoorumi, jota koordinoi Ikäruoka 2.0 -hanke. Osallistujia yhdistää kiinnostus ja halu olla mukana Järvenpään alueen kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvien palveluiden kehittämisessä ja palvelukokeiluissa.

Tervetuloa Järvenpään kehittämisryhmään

Haluaisitko vaikuttaa ikäihmisten ruokaan liittyviin palveluihin? Haluaisitko saada ja jakaa tietoa, ideoida ja kokeilla yhdessä? Tervetuloa mukaan Järvenpään alueen Ikäruoka-kehittämisryhmään!

Kerro kiinnostuksestasi ja kysy lisää Satulta: satu.jyvakorpi@gery.fi, p. 050 4920 970

Aloitustilaisuus 10. 3 ja 11.3 – hankeen esittely ja tietoa ruokaan liittyvistä palveluista

Järvenpään pilottialueen Ikäruoka kehittämistoimet alkoivat kahdella samansisältöisellä aloitustilaisuudella 10.3 ja 11.3. Mukana oli yhteensä kymmenisen kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, yrityksiä sekä Järvenpään kaupungin pitämän ruokapaikan edustaja. Aluksi esittelin Ikäruoka 2.0 hankeen ja Gery ry:n toiminnanjohtaja Merja Suominen piti tietoiskun Ikääntyneiden ruokasuosituksista. Tilaisuudessa kerroin sekä Järvenpään ruokaa liittyvien palvelujen havainnointien että Järvenpään ikäihmisten ruokaympäristöselvityksen tuloksia. Havainnointien, kyselyjen ja haastattelujen tulokset kirvoittivat paljon keskustelua Järvenpään ruokaan liittyvien palvelujen tarjonnasta ja laadusta.

Kehittämistyöpaja 14.4 – alustavaa ideointia

Kokoonnuimme kehitystyöskentelyn parissa 14.4. Tällöin paikalla oli noin 12 henkilöä. Mukana oli sekä kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, yrityksiä sekä kolmannen sektorin edustajia. Keskustelu kävi vilkkaana Järvenpään ruokaan liittyvistä palveluista, mutta mitään selvää kehitysideaa ei vielä noussut esiin, vaikka monia ajatuksia vaihdettiin tilaisuudessa.

Kehittämistyöpaja 27.5 – kehittämistarpeiden yhteenkokoaminen

Toinen kehittämistyöpaja oli antoisa. Vaikka koossa oli tavanomaista pienempi porukka, saimme yksilöityä useita konkreettisia kehitysehdotuksia, joista voi valita muutaman jatkotyöstämistä varten. Meillä on nyt koossa alustavia kehittämisideioita, joiden avulla voidaan edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvää syömistä. Kehitysideat liittyvät

1) Hävikkiruoan vähentämiseen,
2) Yhteisölliseen syömiseen
3) Teemaruokailujen järjestämiseen ikäihmisille
4) Tiedotukseen
5) Uudenlaisten ruokien tunnetuksi tekemiseen kauppakierrosten avulla.

Osa ideoista vaatii myös uusia yrittäjiä hankkeeseen, jotta niitä niitä saataisiin toteutettua. Sovimme, että varsinainen ideoiden jatkotyöstö ja kehitysideoiden valinta jää tauolle kesän ajaksi ja jatkuu syksyllä. Sillä välin pyrin saamaan hankkeeseen myös uusia yrittäjiä, jotta kehitysideoiden toteuttaminen olisi mahdollista. Ikäruoka 2.0- hanke osallistuu myös syksyllä Järvenpäässä järjestettävään ikäihmisten teemakuukaudelle ja tavoittaa sitä kautta vielä lisää palvelujen kehityksestä kiinnostuneita ikäihmisiä.

Ajankohtaista

Ikääntyneen näkökulma auttoi löytämään hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ruoka- ja kauppapalveluissa

Ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina vuosina, erityisesti kaupunkien ja taajamien keskusta-alueilla. Kun väestö vanhenee, myös terveiden vuosien määrä lisääntyy. Suomeenkin on muodostunut kotona asuvien ikääntyneiden moninainen joukko, joka tulisi huomioida ruoka- ja kauppapalveluita kehitettäessä.   Jalkauduimme loppuvuodesta 2020 selvittämään, millaisia ruoka- ja kauppapalveluita Järvenpäässä, Jyväskylän keskusta-alueella ja Etelä-Savon Juvan ja Mäntyharjun kunnissa on tarjolla. Meitä kiinnostivat...

Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä –webinaarissa teoriaa ja käytäntöä ikääntyneiden hyvästä syömisestä

  Ikäruoka 2.0 -hanke toteutti yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä –webinaarin joulukuussa 2020. Seminaari muuttui virtuaalisesti toteutettavaksi webinaariksi koronaepidemian vuoksi. Muutos ei ollut huono ratkaisu, sillä webinaari tavoitti hyvin kuulijoita, enimmillään 800 kuulijaa. Webinaarin tavoitteena oli edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia. Toisena tavoitteena oli tukea hyvää...

Kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat hyvää syömistä tukevia palveluja

  Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin myös kotona-asuvien seniorikansalaisten joukko. Ihan niin kuin me kaikki, myös ikäihmiset haluavat asua omassa kodissaan mieluummin kuin hoivakodissa. Oman asuinalueen palvelut eivät kuitenkaan aina tue ikäihmisten kotona asumista ja hyvää syömistä. On tärkeää, että omalta asuinalueelta löytyy palveluita, jotka auttavat ikääntyneitä syömään terveellisesti. Hyvä ravitsemus pitää yllä hyvää...

Faktat

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena - Ikäruoka 2.0

01.02.2020 - 31.10.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Gery ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 345 902 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 157 854 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.