Hankkeessa tutkittiin itäsuomalaisten nuorten vaikuttamisen esteitä, edellytyksiä ja uusia areenoja.

Kansalaisvaikuttamisen kentät -tutkimushanke pohtii 2000-luvun nuorten äänellä heitä askarruttavia kysymyksiä, maailman ristiriitoja, ratkaisuyrityksiä, vaikuttamistapoja, esteitä ja onnistumisia. Miksi oman ja muiden elämän sekä maapallon asioita pitää muuttaa? Millaista muutosta tarvitaan? Miten sitä saadaan aikaan? Opetusministeriön rahoittama tutkimushanke tuo julki tarinoita itäsuomalaisista nuorista, jotka pyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassa, omassa elämässään tai maapallolla vallalla olevia asioita. Nuorten kansalaisvaikuttajien joukossa vilahtaa nuoria, jotka pohtivat maailmaa, sen nykytilaa ja mahdollisuuksia. Tutkimus välittää ajatuksia esimerkiksi kasvissyöjältä, jonka vanhemmat omistavat lihakarjatilan, dyykkaajalta, joka on kohdannut roskiksen reunalla vihaisen kauppiaan ja pojilta, jotka ”vain hengaavat” ABC-aseman pelinurkkauksessa.

Tutkimus hahmottelee 2000-luvun nuorten paikkaa kansalaisvaikuttajina sekä nuorten uusia yhteisöjä ja vaikutustapoja. Samalla se selvittelee haastattelujen ja kyselytutkimuksen avulla, miten Itä-Suomen alueella asuvat nuoret kiinnittyvät kansalaisyhteiskunnan erilaisiin rakenteisiin ja toimintamuotoihin, ja millaista sosiaalista pääomaa niissä rakentuu.

Hankkeen julkaisu: Nuoret-kansalaisvaikuttamisen-kentilla

Hankkeen julkaisu: Kohti-kansalaisvaikuttamisen-uusia-areenoja

 

Lisätietoja

Laura Hokkanen
lehtori
p. 040 829 8452
laura.hokkanen(at)xamk.fi

 

Faktat

Kansalaisvaikuttamisen kentät

01.11.2006 – 31.07.2009

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetusministeriö

Asiasanat