Pääteemana olivat mediakasvatus, sosiaalinen kirjasto ja monialainen yhteistyö.

KIRJAVAA -hanke kehitti nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kriittisen lukutaidon, tiedonhaun ja osallistumisen avulla. Pääteemana olivat mediakasvatus, sosiaalinen kirjasto ja monialainen yhteistyö.

Yhteistä työtä kehitettiin koulutusten ja erilaisten menetelmätyöpajojen avulla. Koulutusten jälkeen teemojen sisältöjä kokeiltiin käytännössä erilaisissa työpajoissa moniammatillisesti. Osa menetelmistä oli testattu jo aikaisemmassa Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeessa, mutta KIRJAVAA-hanke sovelsi ja juurrutti näitä käytäntöjä uudenlaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Hankkeessa todettiin, että nuorten tavoittamiseen ja palveluiden käyttämiseen liittyy ammattilaisten kohtaamisen taito sekä nuorille tarkoitettujen palveluiden sisältöjen mielekkyys. Kirjastoissa ja nuorisotyössä on parhaillaan menossa palvelujen uudistuminen ja uudelleen järjestäytyminen. Kirjastoista on kehittynyt ja kehittymässä sosiaalinen ja yhteisöllinen kohtauspaikka eri-ikäisille ihmisille. Kirjastojen sisältöjen muodot ovat muuttuneet ja muuttumassa entistä toiminnalliseksi, unohtamatta kuitenkaan kirjaston aineistojen käyttämistä. Aineistojen käyttämisen muoto muuttuu ja yhdistyy muihin tekemisiin. Nuorisotyö etsii ja löytää nuoria uusista paikoista, esimerkiksi kauppakeskuksista.

Perinteinen nuorisotalotyö on yhä olemassa ja voi toimia myös liikkuvana työnä ja toteuttaa tehtäväänsä talon ulkopuolella, kuten kirjastoissa. Vastaavasti sosiaalityö ja heidän kohderyhmänsä tarvitsevat uusia työmuotoja nuorten ja aikuisten kohtaamiseen. Toiminnallisuus todettiin hankkeessa palvelevan myös erityisryhmien mielen hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta.

Hankkeen julkaisuja:

Kirjavaa hankkeen tulokset

Tyomenetelmia-kirjaston-nuoriso-ja-sosiaalityon-yhteiseen-tyohon

Yhteystiedot

Jussi Ronkainen
johtaja, Juvenia
p. 050 312 4983
jussi.ronkainen(at)mamk.fi

 

Faktat

Kirjavaa - mediataitoja ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorille

01.08.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin kaupunginkirjasto

Muut kumppanit: Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen nuoriso-, kirjasto- ja sosiaalialan ammattilaiset

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Itä-Suomen aluehallintovirasto

Asiasanat