Juvenia on mukana keväällä 2020 aloittaneessa Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa.

TAVOITTEENA kehittää etsivää nuorisotyötä sekä työpajatoimintaa

Kehittämistoiminnassa korostetaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vahvuuksia sekä monialaista yhteistyötä nuorten osallisuuden edistämisessä, päihteidenkäytön ehkäisemisessä ja mielenterveyden tukemisessa.

 

JUVENIA TUOTTAA TIETOA 

Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa tutkija tukee osaamiskeskuksen tiedontuotantoa monipuolisesti sekä toteuttaa selvityksen etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan palvelujen alueellisesta yhdenvertaisuudesta nuorten ja ammattilaisten näkökulmista. Tarkastelussa on myös kohdennetun nuorisotyön asema palvelujärjestelmässä sekä monialainen yhteistyö kunnissa.

Lue raportti: Tavoitteena nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön alueellinen yhdenvertaisuus klikkaamalla tästä. 

Lue toinen raportti: Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan anti ja näkymät kunnan monialaisessa yhteistyössä klikkaamalla tästä.

Kolmas raportti käsittelee nuorten työpajatoiminnan yhteiskunnallista tehtävää. Pääset lukemaan sen klikkaamalla tästä.

 

OSAAMISKESKUKSESSA neljä ORGANISAATIOTA

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen vetovastuu on Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:llä, muut tahot ovat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, MIELI Suomen Mielenterveys ry sekä Juvenia osaamiskeskuksen osatoteuttajina.

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksen rahoituksesta ja tehtävänannosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Lisätietoja osaamiskeskuksen tapahtumista ja koulutuksista löydät https://www.intory.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat/

Lisätietoja

Mirja Määttä, Projektitutkija, VTT
P. 050 411 5447
mirja.maatta(at)xamk.fi

 

Faktat

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Into – Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 980 000 (v. 2020-21) €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 63250 (v. 2020-21) €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö