Hankkeessa luodaan systemaattinen ja aktiivinen kansainvälisten osaajien, yritysten, ja oppilaitosten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkosto.

Hankkeen tavoitteena on luoda systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten, oppilaitosten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

Kohderyhmänä ovat Etelä-Savon maakunnan kansainväliset osaajat, oppilaitosten kansainväliset opiskelijat, yritykset ja muut työnantajat, jotka kärsivät työvoimapulasta sekä sidosryhmäkumppanit. Toiminta tukee kansalliseen Talent Boost -ohjelmaan kirjoitettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

Työpaketti 1: Yritysten ja kansainvälisten osaajien tarpeista nouseva Talent Hub Etelä-Savo – verkoston rakentaminen yhdessä asiaan sitoutuneiden sidosryhmien kanssa.

Työpaketti 2: Muodostetaan tilannekuva kansainvälisten osaajien rekrytoinnin haasteista eteläsavolaisissa yrityksissä yhdessä osatoteuttajien ja sidosryhmien kanssa mm. yrittäjien haastattelujen ja yrityskäyntien avulla.

Työpaketti 3: Lisätään yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaantoa erilaisilla match-up -tilaisuuksilla ja räätälöidyllä ohjauksella rekrytoinnin helpottamiseksi (ml. Kansainvälisen rekrytoinnin opas 2021).

Työpaketti 4: Linkitetään ulkomaalaisia opiskelijoita yrityksiin ja muihin työnantajaorganisaatioihin opiskelujen alusta alkaen ja kasvatetaan näin pysyvämpää sidettä Etelä-Savon maakuntaan.

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa – Etelä-Savon ammattiopisto (esedu.fi)

Lisätietoja

Niko Arola
niko.arola@xamk.fi
040 5380 961

Riitta Lappi
riitta.lappi@esedu.fi
040 844 8337

Faktat

Talent Hub South Savo / Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

01.04.2021 – 31.05.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 359176 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 89250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta