Luomme kymmenen korkeakoulun verkostomaisen toimintamallin, joka vahvistaa miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Miehittämättömien ilma-alusten ja niihin liittyvien nousevien teknologioiden ympärille on noussut viime vuosina runsaasti uutta työvoimatarvetta ja sovellusalueita. Hankkeessa luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jonka avulla voidaan vahvistaa miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä vastata yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin ja innovaatioihin sekä työelämän murrokseen. Jokainen korkeakoulu osallistuu hankkeeseen omien strategisten painopisteidensä mukaisesti siten, että verkosto on aidosti monialainen.

Lisätietoja

Toomas Lybeck, projektipäällikkö
040 487 5443
toomas.lybeck@xamk.fi

Tietosuojaseloste (pdf)

Hankkeen kotisivu:
https://www.uas-finland.eu

 

Faktat

Korkeakoulujen dronekoulutusverkosto (UCNDrone)

01.02.2021 – 31.01.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Oulun ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 820 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiasanat