Hankkeen avulla kehitetään puukuidun käsittelyä, prosessointia ja uusien biopohjaisten tuotteiden valmistusta rehuteollisuuteen.

TARVE

Mikrokiteisen selluloosan vaikutuksia tuotantoeläinten hyvinvointiin ja kasvuun on tutkittu erittäin vähän. Aiemmista tutkimusta tiedetään kuitenkin, että rehussa käytetty modifioitu, ligniinipitoinen mikrokiteinen selluloosa saattaa edesauttaa ruuansulatusta ja imeä itseensä haitallisia yhdisteitä ja mikrobeja, jolloin ne poistuvat elimistöstä.

Teollisuudella on tarve lisätä tämän uuden tuotantoprosessin ja tuotteiden valmistusprosessien tuntemusta. Mahdollisuuden tähän avaa Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) Aalto-yliopistolta lisensoima AaltoCell™ mikrokiteisen selluloosan valmistusmenetelmä. Hanke on valmisteltu yhteistyössä yritysten, Mamkin Kuitulaboratorion ja Aalto-yliopiston kanssa.

TAVOITE

Kuidun uudet mahdollisuudet (KUUMA) -hankkeen tavoitteena on kehittää puukuidun käsittelyä, prosessointia ja uusien biopohjaisten tuotteiden valmistusta rehuteollisuuteen.  Hankkeessa keskitytään puun kuidusta valmistettavan mikrokiteisen selluloosan tuoteominaisuuksien kehittämiseen.

TOIMENPITEET

Projektin toimenpiteet jakaantuvat kahteen eri osa-alueeseen:

1) Mikrokiteisen selluloosan tuotannon, modifioinnin ja käyttökohteiden kehittäminen.  Projektissa testataan kuidun ominaisuuksia parantavia fysikaalisia ja kemiallisia muokkausmenetelmiä laboratoriomittakaavassa. Modifioitavat perusraaka-ainelajit ovat suomalainen ruskea ja valkaistu sulfaattiselluloosa.  Lisäksi selvitetään kuusesta valmistetun sulfiittiselluloosan ominaisuuksia mikrokiteisen selluloosan valmistamisessa eläinrehun komponenteiksi. Ostopalveluna teetetään laboratorio- ja koetason testit tuotettujen materiaalien vaikutuksesta naudoilla.

2) Puristusjauhatuksen teollisten sovellusten kehittäminen. Projektissa tutkitaan ja kehitetään puristusjauhatuksen teknologiaa ja testataan uuden tyyppisen jauhatusteknologian lisäarvoa ja mahdollisuutta kuidun ominaisuuksien parantamiseen erityisesti pakkaussovelluksissa erilaisilla kuitumassoilla.

TULOKSET JA PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSET

Projekti tuottaa luotettavat perustiedot modifioidun ligniinipitoisen mikrokiteisen selluloosan tuoteominaisuuksista ja aineen soveltuvuudesta märehtijöiden rehuksi. Lisäksi tuloksena saadaan prosessi- ja tuotetietoa yritysten liiketoimintasuunnittelun perustaksi. Jos suomalaiselle puukuidulle onnistutaan kehittämään kilpailukykyiset ominaisuudet rehuparanteiksi ja todentamaan ne eläinkokeilla, tarjoaa tämä suuren mahdollisuuden jalostusarvoa lisääville selluloosan jatkojalostusinvestoinneille ja liiketoiminnalle. Hanke vahvistaa Etelä-Savon metsäbiomassan älykkään hyödyntämisen mahdollisuuksia osana suomalaista ekosysteemiä.

 

 

Lisätietoja

Petteri Paananen, projektipäällikkö

puh. 040 513 8869, email: petteri.paananen@xamk.fi

 

Faktat

Kuidun uudet mahdollisuudet - KUUMA

01.04.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 486 817 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto (EAKR-rahoitus), AGS Finland Oy, Andritz Oy, Boreal Bioref Oy, Laitex Oy