Hankkeen tuloksena Savonlinnan teknologiapuistoon rakennetaan tila, johon sijoittuu uusi biotalouden tutkimus- ja kehitysympäristö.

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kuitu3-rakennusinvestointi Savonlinnaan. Rakennettava tila sijoittuu Savonlinnan teknologiapuistoon. Investointi vahvistaa biotuotetekniikan osaamista ja tutkimus- ja kehitystoimintaa alueella. Samalla hanke mahdollistaa innovaatiot puun uusissa käyttömuodoissa ja edistää näin merkittävästi alan liiketoimintaa Etelä-Savossa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on Savonlinnassa tutkimusyksikkönä Kuitulaboratorio, joka tekee vahvaa kuitu- ja prosessitekniikan soveltavaa tutkimusta ja yrityslähtöistä kehitystoimintaa. Biotalouden tutkimustoiminnan kasvattaminen maakunnassa edellyttää tutkimus- ja kehityslaboratorioiden vahvistamista ja laajentamista, jotta erityisesti uusien puusta jalostettavien korkean lisäarvon tuotteiden ja niiden valmistustekniikoiden kehittäminen mahdollistuu. Erityinen tarve on mikrokiteisen selluloosan tutkimus- ja kehitystoiminnan volyymin kasvattaminen. Lisäksi laboratoriokokonaisuuteen sijoitetaan erityislaitteita ja analyysipalveluja selluloosatekniikan tutkimuksen vahvistamiseksi Savonlinnassa.

toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet käsittävät hankkeen yksityiskohtaisen rakennusteknisen suunnittelun, rakennuttamisen palvelut sekä rakentamisurakoiden hankinnat ja ostot. Hankkeen toimenpiteistä vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

tulokset

Kuitu3-investointihankkeen tuloksena Savonlinnan teknologiapuistoon valmistuu rakennus, johon sijoittuu uusi biotalouden tutkimus- ja kehitysympäristö. Samalla kaupunkiin muodostuu kansallisesti merkittävä biotalouden tutkimus- ja osaamiskeskittymä. Pidemmällä aikajänteellä investointi mahdollistaa toiminnan kansallisen tasonvaikuttavuuden lisäämisen, nykyistä näkyvämmän yhteistyön biotalouden sektoritutkimuslaitosten kanssa sekä toiminnan kansainvälistämisen.

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
Projektipäällikkö
Puh. 044 5715861
lasse.pulkkinen@xamk.fi

 

Faktat

Kuitu 3 - Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen TKI-ympäristön vahvistaminen Savonlinnassa

01.06.2016 – 31.05.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2 043 983 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 1 043 984 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta