Hankkeen tavoitteena oli osoittaa sähköisen arkistoinnin ratkaisujen toimivuus julkisella sektorilla, erityisesti kuntien arkistoinnissa.

Kunda-hankkeen tavoitteena oli tutkia menetelmiä ja toimintamalleja ja valita niistä sopivimmat kunnan alkujaan digitaalisen aineiston arkistointiin sekä paperilla olevan aineiston digitointiin.

ESR-projektin toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Pieksämäen kunta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan tutkimusinstituutin (TITU) ja Helsingin yliopiston kirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen kanssa.

Projektissa tutkittiin ja toteutettiin seuraavat tehtävät:
◾ kunnan tietovirtojen hallinta
◾ kunnan arkiston digitointi
◾ paperiarkiston ja sähköisen arkiston käytettävyyden ja kustannusten vertailu
◾ kunnan arkiston ulkoistaminen ja etäkäyttö
◾ JHS-suositusten ja Sähke-määritysten soveltuvuus digitaaliseen arkistointiin
◾ digitaalisen arkiston koulutussisältöjen kehittäminen.

Projektin rahoitus tuli Euroopan Unionin sosiaalirahastolta, Itä-Suomen lääninhallitukselta, MAMKilta sekä Pieksämäen kunnalta.

Hankkeen loppuraportti: kunda-projektin-loppuraportti

Yhteystiedot

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

Faktat

Kunda

01.09.2004 – 31.12.2007

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Pieksämäen kunta

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Itä-Suomen lääninhallitus Euroopan Unionin sosiaalirahastosta