Liikunnan esiin nostaminen osana ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuria ja konkreettisena välineenä yhteisöllisyyden muodostumiseen.

Kunnon Opiskelija -hankkeen keskeisin tavoitteena oli korkeakoululiikunnan toimintamallin rakentaminen osaksi ammattikorkeakoulun toimintakulttuuria. Yliopistoilla on perinteisesti tämä osa-alue ollut hyvin hoidettuna, mutta ammattikorkeakouluissa käytännöt ovat vaihtelevia.

Hankkeessa yhteisöllisen ja monipuolisen liikuntatarjonnan avulla pyrittiin tukemaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tätä kautta opiskelukykyä.

Liikuntatarjonta koostui monipuolisista liikuntakursseista ja -ryhmistä, joissa huomioidaan myös eri alojen ammatilliset tarpeet.

Opiskeluhuollon henkilökunnan ohjauksella rakennettiin toimintaa ennen kaikkea niille opiskelijoille, joille harrastetoiminnasta katsotaan olevan erityisesti hyötyä ja täten auttaa opinnoissa viihtymistä ja niiden etenemistä.

Hankkeen keskeisimmät kumppanit olivat Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto sekä Opiskelijoiden liikuntaliitto.

Hankkeen toteutusaika oli 2011 – 2013 ja sen vetovastuu on Mamkissa Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitoksella (KNS).

Hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Näkökulmia korkeakoululiikuntaan

Yhteystiedot

Lassi Pöyry
projektipäällikkö
p.040 826 6071
lassi.poyry(at)mamk.fi

Faktat

Kunnon opiskelija - korkeakoululiikunnan organisointi ammattikorkeakoulussa

01.04.2011 – 31.03.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Aalto PYK, Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti, Kyamk

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiasanat