Hankkeen loppujulkaisu, jossa kerrotaan hankkeen aikana myös muista tehdyistä kehittämistoimista, löytyy osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/226961