Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Kotitarvetyyppinen kalastus vähenee Suomessa väestön ikääntymisen myötä. Samaan aikaan yleensä petokaloihin kohdistuva ja vapavälinein tapahtuva virkistyskalastus kasvattaa suosiotaan. Lämpenevä ilmasto ja valuma-alueilla ajan saatossa tehdyt maaperän muokkaukset edistävät ravinteiden lisääntymistä vesistöissä. Yhdistettynä edellämainitut tekijät voivat ohjata kalaston- ja koko järven ekologisen tilan kehittymistä hiljalleen ei-toivottuun suuntaan.

Kotimaisen kalan kysyntä on kasvussa ja kehittynyt teknologia mahdollistaa elinvoimaisten ja runsastuvien kalakantojen elintarvikekäytön entistä monipuolisemmin. Onkin ajankohtaista suunnitella millaisilla toimintamalleilla kaupallinen elinkeinokalatalous voidaan liittää osaksi vesienhoitoa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kouvolan ja Iitin alueen sisävesien edellytyksiä kestävän elinkeinokalatalouden harjoittamiselle. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet liittyvät toimijoiden käsitysten selvittämiseen ja yhteistyömahdollisuuksien ja –yhteistyöverkoston luomiseen.

Elinkeinokalatalouden kehittymisen edellytyksien selvittämisessä keskeisiä asioita ovat:

  • Vesistöjen soveltuvuus kalastukselle
  • Kalakantojen nykytila ja potentiaali
  • Vesialueiden omistajien intressit
  • Potentiaalisten toimijoiden määrä alueella ja lähistöllä

 

 

Lisätietoja

Eetu Karhunen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
TKI-asiantuntija
p. 040 545 6522
eetu.karhunen(at)xamk.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Järvikalan jäljet: saalistietoa ja...

Mobiilijärjestelmä sisävesien saalistietoilmoitukseen, jossa tiedot ovat samalla käytettävissä jäljitettävyyden todentamiseen.

Nostetta särkikaloista - Vajaasti...

Vajaasti hyödynnetyt kalalajit täysimittaiseen hyötykäyttöön

Särvintä järvestä – järvikalaa...

Hankkeessa haluttiin vaikuttaa tutkimus- ja kehitystyön keinoin kotimaisen järvikalan käyttöön.

Särkikalojen keräilyn ja kuljetusten...

Hiottu logistiikkaketju yhdessä automatisoidun kalankäsittelylinjaston kanssa mahdollistavat särkikalojen kannattavan jalostusprosessin

Faktat

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

01.01.2020 - 31.10.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28 237,00 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 8 237,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EMKR - Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Jaa sivu