Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Kotitarvetyyppinen kalastus vähenee Suomessa väestön ikääntymisen myötä. Samaan aikaan yleensä petokaloihin kohdistuva ja vapavälinein tapahtuva virkistyskalastus kasvattaa suosiotaan. Lämpenevä ilmasto ja valuma-alueilla ajan saatossa tehdyt maaperän muokkaukset edistävät ravinteiden lisääntymistä vesistöissä. Yhdistettynä edellämainitut tekijät voivat ohjata kalaston- ja koko järven ekologisen tilan kehittymistä hiljalleen ei-toivottuun suuntaan.

Kotimaisen kalan kysyntä on kasvussa ja kehittynyt teknologia mahdollistaa elinvoimaisten ja runsastuvien kalakantojen elintarvikekäytön entistä monipuolisemmin. Onkin ajankohtaista suunnitella millaisilla toimintamalleilla kaupallinen elinkeinokalatalous voidaan liittää osaksi vesienhoitoa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää Kouvolan ja Iitin alueen sisävesien edellytyksiä kestävän elinkeinokalatalouden harjoittamiselle. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet liittyvät toimijoiden käsitysten selvittämiseen ja yhteistyömahdollisuuksien ja –yhteistyöverkoston luomiseen.

Elinkeinokalatalouden kehittymisen edellytyksien selvittämisessä keskeisiä asioita ovat:

  • Vesistöjen soveltuvuus kalastukselle
  • Kalakantojen nykytila ja potentiaali
  • Vesialueiden omistajien intressit
  • Potentiaalisten toimijoiden määrä alueella ja lähistöllä

Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen osakaskunnille järjestetään keskustelutilaisuus kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksista alueella.

Aika ja paikka: 5.10.2021 klo 17.30-20.00 Orilammen Maja, Vuohijärvi-sali

Katso ohjelma tästä.

 

Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueen osakaskunnille järjestetään keskustelutilaisuus kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksista alueella.

Aika ja paikka: 19.10.2021 klo 17.30-20.00 Utin Kerho, Utti

Katso ohjelma tästä

 

Salpauselän kalatalousalueen osakaskunnille järjestetään keskustelutilaisuus kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksista alueella.

Aika ja paikka: 21.10.2021 klo 17.30-20.00 Radalla Resort, Klubitalo, Iitti

Katso ohjelma tästä

 

Lisätietoja

Päivi Menard
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
p. 050 454 3034
paivi.menard(at)xamk.fi

 

 

 

 

Faktat

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28 237,00 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 8 237,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EMKR - Euroopan meri- ja kalatalousrahasto