Oikein kohdennetulla kalastuksella voidaan vaikuttaa positiivisesti koko vesistön ekologiseen tilaan

Hanke on päättynyt

Hankkeen tulokset

Hankkeen tavoitteena oli selvittää Kouvolan ja Iitin alueen sisävesien edellytyksiä kestävän elinkeinokalatalouden harjoittamiselle. Haastattelut ja kirjalliseen aineistoon perehtyminen oli pohjana Kymenlaakson alueella sijaitsevien kalatalouskeskusten, kalatalousalueiden ja osakaskuntien toiminnan ja nykytilan kuvauksesta.

Hanke järjesti sidosryhmätilaisuuksia, joissa jaettiin tutkimukseen perustuvaa tietoa alueella sijaitsevien järvien ekologisesta tilasta ja kalastuksen vaikutuksesta järvien ekologiseen tilaan. Lisäksi kerrottiin kaupallisesta kalastuksesta elinkeinona, parhaista kaupallista kalastusta edistävistä toimintatavoista sekä kaupallisen kalastuksen käytännön toteutuksesta.

Tilaisuuksissa tuotiin myös esille, millaista kalastusta alueella on mahdollista harjoittaa ja miten vesialueiden omistajat hyötyisivät siitä. Hyötyjä ovat esimerkiksi ammattikalastuksen mahdollisuus luoda työpaikkoja alueelle ja lisätä osakaskuntien tuloja lupamyynnillä.   Osakaskuntien mahdollisten yhteen liittoutumisten avulla voidaan muodostaa entistä vahvempia hallinnollisia yksiköitä, jotka hallinnoivat kalavesien hoitoa omistajien toiveiden mukaisesti.

Hanke kontaktoi alueen kalatalouskeskusten, kalatalousalueiden ja alueella sijaitsevat 30 osakaskunnan edustajat ja pyrki luomaan suorat kanavat dialogin lisäämiseen vesialueiden omistajien ja kaupallisten kalastajien välillä. Toimijoista muodostettiin yhteistyöverkosto, jonka ylläpito siirtyi hankkeen jälkeen Sisä-Suomen kalatalousryhmälle.

 

Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen osakaskunnille järjestetään keskustelutilaisuus kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksista alueella.
Aika ja paikka: 5.10.2021 klo 17.30-20.00 Orilammen Maja, Vuohijärvi-sali
Katso ohjelma tästä.

Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueen osakaskunnille järjestetään keskustelutilaisuus kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksista alueella.
Aika ja paikka: 19.10.2021 klo 17.30-20.00 Utin Kerho, Utti
Katso ohjelma tästä

Salpauselän kalatalousalueen osakaskunnille järjestetään keskustelutilaisuus kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksista alueella.
Aika ja paikka: 21.10.2021 klo 17.30-20.00 Radalla Resort, Klubitalo, Iitti
Katso ohjelma tästä

Lisätietoja

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 – 872 759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

 

 

 

 

Faktat

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

01.01.2020 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 28 237,00 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 8 237,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EMKR - Euroopan meri- ja kalatalousrahasto