Hanke vastaa Euroopan komission ohjeistukseen älykkääseen erikoistumiseen ja alueen tunnistettuihin vahvuuksiin perustuvasta aluekehittämisestä

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Eurooppa 2020-kasvustrategian mukainen aluelähtöinen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistäminen, kilpailukyvyn kasvattaminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä, jossa älykkään erikoistumisen (smart specialisation) ajatusmallin mukaan hyödynnetään alueen vahvuuksia, kehitetään maakunnan tähän viitekehykseen istuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaa sovittaen ne yhteen pk-yritysten/elinkeinotoiminnan TKI-, kasvu- ja kansainvälistymistarpeiden ja tavoitteiden kanssa.

Euroopan komission taholta ehdotetaan, että jokaisella jäsenvaltiolla ja alueella tulisi olla kansallinen/ alueellinen älykkään erikoistumisen strategia (RIS3 Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) saadakseen rahoitusta TKI-toimenpiteilleen. Hanke vastaa Euroopan komission ohjeistukseen älykkääseen erikoistumiseen ja alueen tunnistettuihin vahvuuksiin perustuvasta aluekehittämisestä, jossa RIS3-strategioilla on kriittinen rooli.

toimenpiteet

1. Älykkään erikoistumisen strategian eli alueellisen tutkimus- ja innovaatiostrategian (RIS3) suunnitteluprosessi ja aktiivinen eteenpäin vieminen
2. Älykkään erikoistumisen ajatusmallin soveltaminen/ juurruttaminen maakunnan TKI-toimintaan
3. Yhteisten älykkään erikoistumisen konsortioiden ja verkostojen koonti

tulokset

1. Älykkään erikoistumisen RIS3-strategia
2. Valittavien painopistealojen/ kärkien aloilta uutta tutkimustietoa ja innovaatioita
3. Lisää yksityisiä investointeja ja kansainvälisesti kilpailtua rahaa TKI-toimintaan

 

LISÄTIETOA

Projektipäällikkö, EU TKI-asiantuntija
Marja Holopainen
040 190 2514
marja.holopainen@xamk.fi

 

Faktat

Smart Specialisation in Northern Growth Zone

01.01.2016 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Alueen elinkeinoyhtiöt: Kouvola Innovation ja Cursor

Muut kumppanit: Kymenlaakson liitto, Kotkan ja Kouvolan kaupungit, Merikotka, Ekami, Ksao, LUT, Aalto yliopisto, Helsinki EU-toimisto/Bryssel, Helsinki-keskus/Pietari, Euroopan alueiden komitea

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 284 194 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 284 194 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)