Hankkeessa luodaan auto- ja biopolttoaineteollisuudelle kiinteä ympärivuotinen testausympäristö

tavoitteet

Hankkeessa suunniteltavan oppimis- ja testausympäristön tavoitteena on tukea vahvasti KymiRing-alueen kehittymistä yhteiskunnallisesti merkitykselliseksi innovaatioympäristöksi, jonka ekosysteemissä yhdistyvät yritys-, testaus-, kehitys-, ja koulutustoiminta, sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen (työllisyys, liikenneturvallisuus, kasvatus, yritystoiminnan edellytykset, autoteollisuuden innovaatiot, robotiikka, sähkö-, vety- ja biopolttoaineautot).

toimenpiteet

Testausympäristöjen suunnittelun toimenpiteet:

  1. Kartoitetaan tutkimuksella saatavilla olevat, testausympäristön vaatimat, telematiikka ja tiedonkeruujärjestelmät.
  2. Suunnitellaan ajoturvallisuuden parantamiseen tarvittavat liikenteen olosuhteet ja toiminnot, jotta testausprosessit on turvallista suorittaa ilman häiriötekijöitä.
  3. Suunnitellaan polttoainetestauksen vaatimat laitteistot sekä tiedonkeräykseen ja analysointiin liittyvät ohjelmistot, sekä niiden käytettävyyden laajuus.
  4. Kartoitetaan mukaan tulevat yritykset ja oppilaitokset, sekä niiden rooli.
  5. Suunnitellaan oppimisympäristö ja koulutussisällöt.
  6. Tuotetaan esitemateriaali

Testausympäristö koostuu kolmesta (3) erillisestä kokonaisuudesta:

  1. Suljettu kaupunkimainen (City)
  2. Suljettu esikaupunkimainen (Suburb)
  3. Maaseutu ( Rural)

tulokset

KymiRing-alueelle sijoittuva testausympäristö autoilun- ja
liikenteen turvallisuutta edistävien organisaatioiden, sekä valmistavan teollisuuden, tuotekehittämistoiminnan ja alan koulutuksen käyttöön

Lisätietoja

Projektipäällikkö Arto Ahlberg, 044 702 8466, arto.ahlberg@xamk.fi

Faktat

KymiRing-liikennekeskukseen sijoittuvan oppimis- ja testausympäristön suunnittelu

01.10.2016 – 31.05.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 80 220 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 80 220 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus, Kouvola Innovation, Iitin kunta