Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan johtamisen ja kehittämisen tueksi.

Tutkimusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön puheenjohtama ja usean keskeisen ministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Hankkeen tiedote on luettavissa osoitteesta: https://www.hus.fi/ajankohtaista/laakarihelikopteritoiminnan-vaikuttavuutta-ja-kustannustehokkuutta-tutkitaan-laajassa

Kuva: FinnHEMS Oy

Lisätietoja

Jouni Nurmi, tutkimuksen vastuuhenkilö
osastonlääkäri, dosentti, HUS
jouni.nurmi(a)hus.fi

Hilla Nordquist
yliopettaja, dosentti, Xamk
hilla.nordquist(a)xamk.fi

Paulus Torkki
Terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, HY
paulus.torkki(a)helsinki.fi

Faktat

Lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuus ja menetelmät sen kustannustehokkuuden optimoimiseksi

01.10.2021 – 30.09.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: HUS - Helsingin yliopistollinen sairaala

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Helsingin yliopisto