Kotimaassa kasvatetulla kalalla on pieni hiilipyrstönjälki ja se on fiksu valinta lautaselle.

Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO (nykyisin Etelärannikon Kalaleader) järjesti vuonna 2019 Kymen kalafoorumi -seminaarin, jossa päätettiin käynnistää alan yhteinen kehittämistyö Kymenlaaksossa. Kehittämistyötä toteuttamaan perustettiin Lähikalafoorumi-työryhmä. Lähikalafoorumin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä nostaa kotimaisten kalojen omavaraisuusaste nykyisestä noin 20 %:sta takaisin 50 %:iin.

Lähikalafoorumi – viestintää kotimaisesta kalasta -hankkeen tavoitteena oli tukea työryhmän toimintaa ja lisätä kuluttajien, kalaketjun toimijoiden ja päättäjien tietämystä kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista. Hankkeen toimenpiteet keskittyivät tiedottamiseen ja viestintään. Hankkeen aikana toteutettiin muun muassa somekampanja kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista, kirjoitettiin artikkeli kirjolohen hiilipyrstönjäljestä, järjestettiin tietoisku kirjolohesta Kotkan Itämeripäivässä ja toteutettiin juliste opetuskäyttöön. Lisäksi järjestettiin Kalankasvatuksen nykytila ja tulevaisuus Itäisellä Suomenlahdella -tilaisuus yhdessä Kalaleaderin kanssa. Hankkeen tuloksena tietoisuus kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista lisääntyi, joka osaltaan toivottavasti luo pitkällä tähtäimellä myönteisempää suhtautumista alaa kohtaan.

Hankkeen kohderyhmänä oli Etelä-Suomen kalatalousalueen kalatalousketjun toimijat ja kuluttajat.

Lisätietoja

Tiia-Mari Eilola, projektipäällikkö
tiia-mari.eilola@xamk.fi
p. 050 473 8180

Antti Kinnunen, TKI-asiantuntija
antti.kinnunen@xamk.fi
p. 050 476 3894

 

Hankkeen tietosuojaseloste.

 

 

Esimerkki hankkeessa toteutetuista kuvituksista, joita hyödynnettiin mm. somekampanjoissa.

Syökää kalaa -julisteet Maretariumin luontokoulu  Hailin seinällä.

Infopiste kirjolohesta ja kalankasvatuksesta Kotkan Itämeripäivässä 25.8.2022

Kalankasvatuksen nykytila ja tulevaisuus Itäisellä Suomenlahdella 5.4.2022

Etelärannikon Kalaleaderin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun järjestämässä tilaisuudessa Kotkassa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä kalankasvatuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta:

 

Kalankasvattajaliiton ajankohtaiset terveiset, Mari Virtanen, Suomen Kalankasvattajaliitto Ry

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma ja Kalavaltio-hanke, Markus Kankainen, Luonnonvarakeskus

Kalantuotannon ilmastovaikutus, Frans Silvenius, Luonnonvarakeskus

Ajankohtaista ympäristöluvituksesta,Ville Salonen, Aluehallintovirasto

Kalarehujen kehitys ja ravinnekuormituksien väheneminen, Henrik Arvonen, BioMar

 

Kuva: Pro Kala ry

Xamk READ 1/2022 -verkkolehdessä julkaistu artikkeli Kotimaassa kasvatetulla kalalla on pieni hiilipyrstönjälki

Kalanviljely on elinkeinona tärkeä osa Suomen luonnonvarataloutta. Kotimaassa kasvatettu kala on fiksu valinta myös luonnon kannalta. Suomalaisten lautasille päätyy kuitenkin todennäköisimmin Norjassa kasvatettu lohi.

Faktat

Lähikalafoorumi 2030. Viestintää kotimaisesta kalasta.

01.09.2021 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 34 027,50 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 3 402,70 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto