Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena lisätä kalansaaliin hyötykäyttöön menevää osuutta.

Hankkeessa pyrittiin kehittämään ja testaamaan kalastajien toimesta tehdyn lajittelun ja sumputuksen menetelmiä ja välineitä, jotka mahdollistavat jalostukseen kelpaamattoman saaliin jättämisen kasvamaan tai sen ohjaamisen sopivaan käyttötarkoitukseen.

  • Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli kehittää sisävesillä tapahtuvia ensivaiheen lajittelumenetelmiä ja sumputtamista
  • Vesillä tapahtuvassa lajittelussa testattiin lajittelusäleiköiden, pakoikkunoiden sekä sumppujen rakenteiden vaikutuksia saaliskaloihin
  • Alkukäsittelytiloissa testattiin lajitteluritilöiden toimintaa ja kehitettiin koneellisen lajittelulinjan toimivuutta

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena oli lisätä kalansaaliin hyötykäyttöön eli ihmisravinnoksi ja eläinten ruoaksi menevää osuutta sekä tuottaa tietoa pienille yrityksille soveltuvista koneellisen lajittelun välineistä.

Lisätietoja

Mikko Jokela
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358469215475
mikko.jokela(at)xamk.fi

 

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Tutkimuspäällikkö
+358400872759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

 

 

Faktat

Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää tuottoa sisävesikalastukseen

19.05.2020 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkoissuomen Ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 64 925 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 11 958 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus / Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto EMKR