Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena lisätä kalansaaliin hyötykäyttöön menevää osuutta.

Hankkeessa pyritään kehittämään ja testaamaan kalastajien toimesta tehdyn lajittelun ja sumputuksen menetelmiä ja välineitä, jotka mahdollistavat jalostukseen kelpaamattoman saaliin jättämisen kasvamaan tai sen ohjaamisen sopivaan käyttötarkoitukseen.

  • Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää sisävesillä tapahtuvia ensivaiheen lajittelumenetelmiä ja sumputtamista
  • Vesillä tapahtuvassa lajittelussa testataan lajittelusäleiköiden, pakoikkunoiden sekä sumppujen rakenteiden ja ilmastoinnin vaikutuksia saaliskaloihin
  • Alkukäsittelytiloissa testataan lajitteluritilöiden toimintaa ja kehitetään koneellisen lajittelulinjan toimivuutta

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisätä kalansaaliin hyötykäyttöön eli ihmisravinnoksi ja eläinten ruoaksi menevää osuutta sekä tuottaa tietoa pienille yrityksille soveltuvista koneellisen lajittelun välineistä.

Lisätietoja

Mikko Jokela
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
+358469215475
mikko.jokela(at)xamk.fi

Faktat

Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää tuottoa sisävesikalastukseen

19.05.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkoissuomen Ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 64 925 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 11 958 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus / Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto EMKR