Tavoitteena tuottaa ymmärrystä nuorten ja nuorten aikuisten harrastamien vaihtoehtoliikuntalajien harrastamisen intensiteetistä.

Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat (LIMU) -tutkimushankkeessa pyrittiin aiempaa monitieteisemmän keskustelun rantauttamiseen liikunnan tutkimukseen. Hankkeen käytännönläheisempänä tavoitteena oli avata uusien liikunnallisuuden muotojen merkitysmaailmoja liikuntakasvattajien ja yhteisöpedagogien toimintaa hyödyttäväksi tiedoksi. Keskeisellä sijalla oli tiedon tuottaminen liikuntapaikkasuunnitelmien materiaaliksi. Harrastajayhteisöjen yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset olivat myös tärkeä osa tutkimusta. Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen ja Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenian yhteistyönä.

Tutkimus sai rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoista.

Hankkeen julkaisu: Liikunnan uudet ja vanhat tulokkaat

liikuntapamfletti2013

Yhteystiedot

Veli Liikanen
projektipäällikkö
p.040 842 0501
veli.liikanen(at)mamk.fi

Faktat

LIMU - Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat

02.05.2012 – 30.04.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö