Hankkeella halutaan tuoda palvelumuotoilun menetelmät tutuiksi kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksille.

Hankkeen tavoitteena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia logistiikka-alan pk-yritysten perinteiseen toimintakulttuuriin. Hankkeella halutaan tuoda palvelumuotoilun menetelmät tutuiksi ja mahdollistaa yrityksille keinoja luoda lisäarvoa jo olemassa olevista palveluista, tuotteista ja alustoista lisääntyneen asiakasymmärryksen kautta. Yritysten profilointi ja asiakaskokemuksien tutkiminen ovat pohjatyötä palvelumuotoiluprosessin lähtökohdaksi. Hankkeen tuloksena kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivat pk-yritykset pystyvät ymmärtämään ja hyödyntämään palvelumuotoilun tarjoamaa potentiaalia asiakaslähtöisen palveluja tuotekehityksen tukena sekä hyödyntämään paremmin jo olemassa olevaa tarjoamaansa tai luomaan uutta liiketoimintaa.

Tutkimusten mukaan asiakaslähtöiset palvelut logistiikassa kasvattavat aina yritysten tuottamaa lisäarvoa ja siksi siihen tulee panostaa. Alan yrittäjät etsivät erottautumistekijöitä, joilla mahdollistaa lisää liiketoimintaa mutta eivät tunnista palvelumuotoilun mahdollisuuksia.

1. Hankkeeseen osallistuvien logistiikkayritysten profilointi palvelumuotoilun keinoin Kymenlaaksossa.

2. Palveluketjujen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin

3. Verkostoyhteistyön vahvistaminen ja tulosten jalkauttaminen esimerkiksi logistiikkapalvelujen kehittämisen seminaari ja aamukahvit tms.

4. Logistiikkayritysten asiakaskokemuksen tutkiminen Kymenlaaksossa

Hankkeen aikana kehittyvä yritysten asiakasymmärrys luo mahdollisuuden uudistaa nykyisiä palveluita tuottamaan enemmän lisäarvoa. Palvelumuotoilufilosofian ymmärtäminen toimii myös pohjana uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle. Onnistunut asiakaskokemus tuo taloudellista hyötyä monella tapaa; siitä saa taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyötyä.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen AMK
Heidi Järvi
Projektipäällikkö
Puh. 050 439 2163
heidi.jarvi@xamk.fi

Anu Vainio
Asiantuntija, palvelumuotoilu
Puh. 044 702 8724
anu.vainio@xamk.fi

 

 

Asiakaskokemus kilpailuetuna-valmennus

Miltä kuulostaisi, jos kolmessa iltapäivässä yrityksenne palveluita olisi kehitetty asiakastarpeita vastaamaan tai teillä olisi käsissänne kokonaan uusi palveluaihio? Samalla asiakaskokemus eri vaiheineen olisi tullut tutuksi ja viritetty kilpailueduksi. Lähde siis kolmeksi iltapäiväksi Xamkin palvelumuotoilijoiden (Heidi Järvi ja Anu Vainio) matkaan ja opi tehokkaasti uutta design sprint* -työskentelytavalla.

Kenelle: kymenlaaksolaiset logistiikka-alan yritykset (mukaan voi tulla samasta yrityksestä useampi osallistuja)

Hinta: Maksuton

Ohjelma:
2.11. klo 12–16 Asiakkaan aikakausi
Asiakaskokemus kilpailuetuna, asiakasymmärryksen lyhyt oppimäärä ja muuttuva ostokäyttäytyminen
Paikka: Ankkapurha, Matilda-tila, Anjala
Ohjelma alkaa lounaalla (maksuton)

16.11. klo 13–16 Palveluiden tuotteistaminen
Kuinka rakentaa myyvä ja asiakkaiden tarpeisiin vastaava palvelu?
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin (Kouvola tai Kotka)

29.11. klo 13–16 Markkinointi ja myynti
Puhummeko asiakkaiden kieltä, olemmeko näkyvillä siellä, mistä asiakas meitä etsii?
Paikka: ilmoitetaan myöhemmin (Kouvola tai Kotka)

*Design sprint on tehokas työpajamenetelmä, jossa luodaan nopeasti uusia palveluita tai ominaisuuksia tai ratkaisuja olemassa oleviin palveluihin.

Ilmottaudu tästä!

LOGISTIIKAN AAMUTSUFET 5.10.2021

Logistiikan aamutsufet tarjolla 5.10. klo 9-10 etänä!

OHJELMA:
9:00 Tervetuloa!
9:05 Puhujana: Kirsti Laasio "Vuotaako perälauta? Asiakaspidon ja -arvon kasvattaminen"
9:55 Kysymykset
10:00 Tilaisuus päättyy

"Asiakassuhteen kehittyminen on kuin polku, jonka pituuden määrittelee kokemus, tyytyväisyys ja luottamus. Varmista, ettei perälauta vuoda ja huolehdi asiakaspysyvyydestä sekä vastuuta, valtuuta ja osallista organisaatiosi huolehtimaan asiakkaan kokemuksesta." -Kirsti Laasio

Ilmoittaudu mukaan 4.10. mennessä. Tilaisuus on maksuton.
Teams-linkin tapahtumaan saat 1-2 päivää ennen aamutsufeita.

Ilmoittaudu mukaan

Faktat

Logistiikkasektorin asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin

01.08.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 135132 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 40540 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, EAKR