Logistiikka-alan kehittämisympäristö integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot ja luo uutta elinvoimaa Kymenlaaksoon

tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on perustaa Logistiikkaverstas Kymenlaaksoon sekä laatia toimintamalli, joka integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot ja luo uutta elinvoimaa alueelle. Suomesta puuttuu logistiikka-alan kehittämis- ja innovointiympäristö. Kymenlaakso logistiikkamaakuntana on luontainen paikka tällaisen ympäristön kehittämiselle.
Logistiikkaverstas antaa uuden suunnan logistiikan aluekehittämiselle. Se tarjoaa uudenlaisen ympäristön eri alojen ja toimijoiden kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Se toimii paikkana kokeiluille, asiantuntija-seminaareille, kilpailuille sekä uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen luomiselle.Hanke edesauttaa koulutuksen ja työmarkkinoiden kysynnän kohtaavuutta sekä uudistaa koulutus- ja tutkimusrakenteita siten, että logistiikka-alan pk-yritysten kehittäminen, opiskelu sekä tutkimus- ja kehitystoiminta nivoutuvat kiinteästi toisiinsa.

toimenpiteet

  • Logistiikkaverstaan toimintakonseptin suunnittelu sekä toimintaympäristön rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen
  • Yritysmentoreiden valinta,  markkinointikampanjan suunnittelu ja toteuttaminen
  • Alaan liittyvien seminaarien ja tapahtumien, työpajojen, tuote-/palvelutorien järjestäminen
  • Asiantuntijaluentojen järjestäminen kumppanuusverkostoista (kansalliset ja kansainväliset, alan uusimman tiedon siirtäminen yritysten kehittämistoiminnan hyödyksi)
  • Kehittämis-/innovaatiocamp -tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen
  • B2B-tapaamisten järjestäminen yli toimialarajojen ja kansainvälisesti
  • Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen hankkeen jälkeen (rahoituksen ja resurssien suunnittelu)

tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy logistiikan osallistava, monialainen kehittämis- ja innovointiympäristö, jossa hyödynnetään uusia työkaluja ja menetelmiä pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.
Hankkeen tuloksena syntyy fyysinen kohtaamispaikka ja VERSTAAN toimintamalli, jolla toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeessa kehittyy monialainen yritys- ja mentorointiverkosto, jonka ansiosta alueelle kehittyy uutta yritystoimintaa, uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa.
VERSTAS on fyysinen paikka uudenlaisille osallistaville kohtaamisille ja luo puitteet sekä mahdollisuuden maakunnan kärkiliiketoimintasektoreiden rajapinnoilla tapahtuvalle innovaatiotoiminnalle (logistiikka/peliteollisuus, logistiikka/cleantech, logistiikka/biotalous, logistiikka/ICT).
VERSTAS luo puitteet kansainvälisten verkostokumppaneiden väliselle yhteistyölle ja mahdollistaa pk-yritysten pääsyn mukaan kv-hankkeisiin ja verkostoihin.

Näkyvyys

Logistiikkaverstas -hankkeelle on luotu omat internetsivut. Sivut palvelevat yrityksiä, organisaatioita ja opiskelijoita. Sivustolta löytyvät ajankohtaiset asiat, tulevat tapahtumat, käynnissä olevat projektit sekä haut tuleviin projekteihin. Sieltä löytyy myös kattavasti tietoa tehdyistä toimeksiannoista, oppimisympäristöstä sekä toimintamallista yleensä.

www.logistiikkaverstas.fi

 

Lisätietoja

Anni Lippo, anni.lippo@xamk.fi, +358 44 702 8213

Ajankohtaista

Harjoittelujakson loppusuora

Harjoitteluni Logistiikkaverstaalla alkaa olemaan lopussa. Lokakuun alussa kirjoittelin, että tulen niiiiiiin olemaan pyörälläni päästä kaikesta uudesta, mutta kovinkin innoissani uuden oppimisesta sekä mahdollisuudesta osallistua monenlaiseen! No niinhän siinä kävi; pääsin olemaan todella monessa, innostavassa ja hyödyllisessä mukana; oli erilaisia seminaareja, muutamia työpajoja (josta työskentely –ja kehittämistapana todella innostuin, toivonkin pääseväni hyödyntämään työpajoja tulevaisuuden ammatissani vielä...

Faktat

Logistiikkaverstas

01.01.2016 - 31.03.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 228 720 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 228 720 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus (Yritysten toimintaympäristön kehittämistuki)

Asiasanat

Jaa sivu