Tavoitteena kehittää kierrätysmallia lujitemuovituotteille.

Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa -hanke kehittää Suomeen kierrätysmallia lujitemuovituotteille. Lujitemuovissa käytetään lujitteena erilaisia materiaaleja, esimerkiksi lasikuitua. Hanke tutkii lujitemuovijätteen soveltuvuutta sementin raaka-aineeksi.

Suomen muuttuva jätelainsäädäntö edellyttää kierrätysmallin luomista. Vastaavaa kierrätysmallia ei ole tällä hetkellä Suomessa olemassa, mutta vuonna 2016 voimaan tulevan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vuoksi sen luominen on välttämätöntä. Valtioneuvoston asetus kieltää yli 10 % orgaanista ainetta sisältävien jätteiden sijoittamisen kaatopaikalle vuoden 2016 alusta alkaen. Tyypillisessä lujitemuovijätteessä on yli 50 % kestomuovihartsia, joten lujitemuovijätettä ei jatkossa saa sijoittaa kaatopaikoille. Tämä luo merkittävän ongelman alan teollisuudelle ja jätehuoltoyrityksille.

Hanke sisältää viisi eri toimenpidekokonaisuutta

Hankkeessa selvitetään esimerkiksi lujitemuovituotteiden jätemateriaalivirrat, jätteen laatu ja jatkokäsittelymahdollisuudet sekä liitetään käytöstä poistetut lujitemuovituotteet osaksi kierrätysjärjestelmää.

Hanke koostuu viidestä työpaketista:

  1. Selvitys käytettyjen lujitemuovijätteiden määrästä ja laadusta
  2. Toimijaverkoston muodostaminen
  3. Kierrätystoimintaan tarvittavat resurssit
  4. Näytekeräys, näyte-erien prosessointi ja jätteen ensisijainen hyödyntäminen
  5. Toimintamalli ja tiedottaminen

Mallia maailmalta

Esimerkiksi Saksassa on jo kehitetty kierrätysjärjestelmiä, joilla lujitemuovijäte kerätään, murskataan ja lisäjätejakeilla muokataan sellaiseksi, että jäte käy sementinvalmistuksen raaka-aineeksi. Sementtiuunissa jätteen muovikomponentit palavat tuottaen sementinpolttoon vaadittavaa energiaa ja lasikuitu sekoittuu muuhun kiviainekseen muodostaen sementin kiintoainesta.

Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Ketek ovat toteuttaneet 2014 päättyneet hankkeet, joiden pohjalta suomalaisen lujitemuoviteollisuuden tuotantojätteet on mahdollista kierrättää sementtiuuniin.

Maakunnan kärkiosaamista

Hanke on yleishyödyllinen ja kehittää osaltaan suomalaista kierrätysliiketoimintaa sekä EU:n kierrätystavoitteiden saavuttamista. Hanke on aihepiiriltään Etelä-Savon maakunnan kärkiosaamisalueelta. Hankkeessa kehitettävä uusi osaaminen ja tieto edistävät elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kehitystä.

Yhteystiedot

Dick Blom
projektipäällikkö
p. 040 534 5126
dick.blom(at)mamk.fi
www.xamk.fi/lumi

 

Lisätietoja

Kari Dufva
tutkimuspäällikkö
p. 050 312 5122
kari.dufva@xamk.fi

Faktat

Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

01.01.2015 – 30.06.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Hyötypaperi Oy, Kuusakoski Oy, Metsäsairila Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 149 840 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: TEKES Euroopan aluekehitysrahastosta