Luomuyritysten kilpailukyvyn ja luomuelintarvikeyrittäjyyden lisääminen

tavoitteet

Tavoitteena on lisätä luomuyritysten kilpailukykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Hankkeessa toteutetaan neljä eri toimenpidekokonaisuutta:

1. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen (Markkinointitiimi)
2. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen (Yhteistyötiimi)
3. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen (Ruokatiimi)
4. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen (Valikoimatiimi)

toimenpiteet

– maakunnallisuuden ”Luomua Etelä-Savosta” vahvistaminen tuotemainonnassa EU:n luomumerkin lisänä
– luomukuluttajamessutapahtuman ”Luomua Etelä-Savosta” -konseptin kehittäminen ja tapahtuman tuottaminen ja kokeiluluonteinen toteuttaminen 1. kerran v. 2016.
– luomukirjan ja yhteisesitteen tuottaminen eteläsavolaisista luomuyrittäjistä
– luomuyrittäjien yhteiset markkinointitapahtumat ja -toimenpiteet erityiskohderyhmille
– tiedon hankkiminen ja levittäminen muualla Suomessa ja EU-alueella onnistuneista yhteistyömalleista
– lyhyiden toimitusketjujen kehittäminen ja testaaminen
– ohjeistuksen tuottaminen kuntaruokailun toimijoille luomutuotteiden kilpailutuksessa ja käyttöönotossa
– alueellisen luomutuotehankinnan toimintatapojen kehittäminen ja testaus kunnallisten ruokapalveluiden ja tuottajien yhteistyönä
– maakunnan leipomoiden, maidonjalostajien, teurastamo- ja lihanjalostustoiminnan sekä kasvisluomutuotteiden tuotekehitys ja koemarkkinointi

tulokset

1. Eteläsavolaisen luomun näkyvyys paranee. Etelä-Savoon syntyy luomukuluttajamessutapahtuma, tuotetaan kirja ja yhteisesite maakunnan luomuyrittäjistä ja eri kohderyhmille on järjestetty markkinointitapahtumia ja -toimenpiteitä.
2. Tieto yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista ketjun toimijoiden keskuudessa lisääntyy. Syntyy 2-4 pilotoitua yhteistoimintamallia. Luomuliiketoiminta voimistuu ja kehittyy.
3. Etelä-Savon ruokapalveluissa on käytössä maakunnassa tuotettuja luomuraaka-aineita ja kunnallisissa ruokapalveluissa hallitaan alueella tuotettujen luomutuotteiden hankinnan kilpailutus.
4. Maakunnan luomutuotteiden valikoima laajenee, jalostusaste nousee ja markkinoille saadaan uusia luomutuotteita eri tuoteryhmissä.

kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, ammattikeittiöt sekä kuluttajat.

Hankeosiot toteutetaan neljässä tiimissä: markkinointitiimi (hankeosio 1), yhteistyötiimi (hankeosio 2), ruokatiimi (hankeosio 3) ja valikoimatiimi (hankeosio 4).

Hankeessa on mukana 27 kumppania: alkutuottajia, jatkojalostajia, kauppoja, ravintoloita, OP Suur-Savo, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, markkinointitiimin pj. (Hankeosio 1) Heli Peltola, 044 590 5834, heli.peltola(at)helsinki.fi
Projektipäällikkö, yhteistyötiimin pj. (Hankeosio 2) Sinikka Mynttinen, 050 496 5227, sinikka.mynttinen(at)mamk.fi
Projektipäällikkö, ruokatiimin ja valikoimatiimin pj. (Hankeosiot 3 ja 4) Jaakko Nuutila, 045 650 4970, jaakko.nuutila(at)luke.fi

Faktat

Luomuinstituutin jalkauttaminen

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Luonnonvarakeskus, ProAgria Etelä-Savo

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 472 500 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta

Asiasanat