Hanke ylläpitää rajat ylittävää yhteistyötä ja luo liiketoimintamallin luonnonkiven käyttöön Pietarin historiallisesti arvokkaisiin kohteisiin.

Suomen ja Venäjän kivialan yritysyhteistyötä ei ole kehitetty, vaikka aiemmin suuria määriä kiviä kuljetettiin rajan yli koristamaan Pietarin rakennuksia, monumentteja, siltoja ja penkereitä. Pietarin tunnetuissa 1800-luvun rakennuksissa käytettiin enimmäkseen suomalaista luonnonkiveä. Tärkein historialliseen supistumiseen käytetty kivityyppi on ainutlaatuinen suomalainen Rapakivi-graniitti, jota edelleen tuotetaan alueella.

Tavoitteet

Hankkeet tavoitteena on edistää luonnonkivimarkkinoita ja kauppaa Suomen ja Venäjän rajan yli ja sen ulkopuolella, tukea ja kehittää luonnonkivialan yritysten toimintaympäristöä ja luoda luonnonkivien käytön business-malli Venäjän historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaisiin korjauskohteisiin.

Toimenpiteet

Hankkeessa organisoidaan viisi toimintaa partnereiden kanssa. Xamk on vastuussa toiminnasta 4: ”Yritysten liiketoimintapotentiaali ja teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden arviointi”. Toiminnassa toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. Mukaan tulee logistiikan toimijoita Kaakkois-Suomessa ja Venäjällä rajat ylittävien liikesuhteiden aloittamiseksi ja helpottamiseksi suomalaisten ja venäläisten toimijoiden kanssa. Kuvataan logistinen toimitusketju louhoksesta restaurointirakenteisiin.

Xamk aktiivisesti osallistuu toiminnan 5 toteutumiseen, joka ehdottaa hankkeen tavoitteiden ja tulosten levittäminen sekä käytännön ehdotuksia. Siihen kuuluu luonnonkiveen liittyviä työpajoja, seminaareja ja verkottumistapahtumistapahtumia pienille ja keskisuurille yrityksille, näkyvyyden edistäminen ja matkailualan kehittäminen luomalla uusia matkailureittejä keskittyen perinteisiin kiviin, joita käytetään suurten kaupunkien rakennuksissa, erityisesti Pietarissa.

Tulokset

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena on:

  • Keskeisten sidosryhmien etsiminen ja arviointi, yhteisten rajat ylittävien liikesuhteiden luominen, osaamisen ja tiedon vaihto
  • Logistiikka-, liike- ja toimitusketjun kuvaus
  • Videon ”Story of the stone” tekeminen
  • Ehdotus / uuden rajat ylittävän logistiikkaklusterin perustaminen kiviteollisuudelle

 

 

 

Lisätietoja

Anna Kiviniitty
Tutkimuspäällikkö
Puh. 040 593 31 06
anna.kiviniitty@xamk.fi

Lead-partnerin, GTK, hankesivut: NaStA

 

 

Faktat

Luonnonkivien historia ja tulevaisuus arkkitehtuurissa (NaStA) - silta Kaakkois-Suomen ja Venäjän välillä

01.10.2019 - 31.07.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus

Osatoteuttajat: SC Mineral, SPb:n valtionyliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Ltd. Geostrom.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 989 986 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 102 128 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020

Jaa sivu