Hanke ylläpitää rajat ylittävää yhteistyötä ja luo liiketoimintamallin luonnonkiven käyttöön Pietarin historiallisesti arvokkaisiin kohteisiin.

Suomen ja Venäjän kivialan yritysyhteistyötä ei ole kehitetty, vaikka aiemmin suuria määriä kiviä kuljetettiin rajan yli koristamaan Pietarin rakennuksia, monumentteja, siltoja ja penkereitä. Pietarin tunnetuissa 1800-luvun rakennuksissa käytettiin enimmäkseen suomalaista luonnonkiveä. Tärkein historialliseen supistumiseen käytetty kivityyppi on ainutlaatuinen suomalainen Rapakivi-graniitti, jota edelleen tuotetaan alueella.

Tavoitteet

Hankkeet tavoitteena on edistää luonnonkivimarkkinoita ja kauppaa Suomen ja Venäjän rajan yli ja sen ulkopuolella, tukea ja kehittää luonnonkivialan yritysten toimintaympäristöä ja luoda luonnonkivien käytön business-malli Venäjän historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaisiin korjauskohteisiin.

Toimenpiteet

Hankkeessa organisoidaan viisi toimintaa partnereiden kanssa. Xamk on vastuussa toiminnasta 4: ”Yritysten liiketoimintapotentiaali ja teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden arviointi”. Toiminnassa toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. Mukaan tulee logistiikan toimijoita Kaakkois-Suomessa ja Venäjällä rajat ylittävien liikesuhteiden aloittamiseksi ja helpottamiseksi suomalaisten ja venäläisten toimijoiden kanssa. Kuvataan logistinen toimitusketju louhoksesta restaurointirakenteisiin.

Xamk aktiivisesti osallistuu toiminnan 5 toteutumiseen, joka ehdottaa hankkeen tavoitteiden ja tulosten levittäminen sekä käytännön ehdotuksia. Siihen kuuluu luonnonkiveen liittyviä työpajoja, seminaareja ja verkottumistapahtumistapahtumia pienille ja keskisuurille yrityksille, näkyvyyden edistäminen ja matkailualan kehittäminen luomalla uusia matkailureittejä keskittyen perinteisiin kiviin, joita käytetään suurten kaupunkien rakennuksissa, erityisesti Pietarissa.

Tulokset

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena on:

  • Keskeisten sidosryhmien etsiminen ja arviointi, yhteisten rajat ylittävien liikesuhteiden luominen, osaamisen ja tiedon vaihto
  • Logistiikka-, liike- ja toimitusketjun kuvaus
  • Videon ”Story of the stone” tekeminen
  • Ehdotus / uuden rajat ylittävän logistiikkaklusterin perustaminen kiviteollisuudelle

 

Korkeakoulu- ja tiedeyhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa on jäädytetty 4.3.2022 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti. Meneillään olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita jatketaan ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä kumppaneita, ja toimintaa suunnataan tarvittaessa uudelleen.

 

NASTA-PROJEKTIN ESITE

 

JULKAISUT, ARTIKKELIT

SUUNTAA ANTAMASSA. Tuloksia logistiikan ja merenkulun tutkimustoiminnasta 2020 -julkaisu. Julkaisu sisältää Anna Kiviniityn artikkelin: NaStA-hanke rakentaa siltaa Kaakkois-Suomen ja Venäjän välillä luonnonkivien avulla,  sivut 141- 149

Xamk edistää Suomen ja Venäjän luonnonkivimarkkinoita

Johannes Männikkö (2021): Transportation of Granite from South-East of Finland to Saint-Petersburg: NaSta-project

Kivinen graniitin tie. Xamk READ nro 2/2021. Anna Kiviniitty 2.6.2021.

The impact of global logistics on the Finnish export of natural stone. Xamk READ nro 3/2021. Anna Kiviniitty 5.10.2021

Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021. Ville Henttu & Pauli Potinkara 10.12.2021.

The search of an effective way to deliver Finnish granite for the restoration of historical heritage sites:

Kiviniitty A. Ennen oli miehet rautaa ja veneet puuta – kivet ovat edelleenkin kiviä

 

HANKKEEN MEDIANÄKYVYYS

VIDEOT:

Ylämaan Graniitti: https://youtu.be/aDXujUAdxs0

Palin Granite Oy: https://youtu.be/15_fUHzB-RM

Quarry and amusement park: https://youtu.be/FUNCavVjPWg

 

 

 

 

Lisätietoja

Anna Kiviniitty
Tutkimuspäällikkö
Puh. 040 593 31 06
anna.kiviniitty@xamk.fi

Lead-partnerin, GTK, hankesivut: NaStA

Faktat

Luonnonkivien historia ja tulevaisuus arkkitehtuurissa (NaStA) - silta Kaakkois-Suomen ja Venäjän välillä

01.10.2019 – 31.07.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 989 986 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 102 128 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.