Luontoympäristöjen käyttöönoton edistämistä hyvinvointipalveluissa.

Luontohoiva-koulutuskokonaisuus (10 op) täytti sille asetetut tavoitteet Green Care -toiminnan perusteiden oppimisesta. Koulutuskokonaisuutta aiotaan jatkossa tarjota Mamkin täydennyskoulutuksena. Lisäksi osia toteutetusta koulutuskokonaisuudesta on jo integroitu aloittavien sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden opintoihin.

Neljä yritystä kehitti hankeaikana luontolähtöisen palvelutuotteen. Tuotteet ovat ”Viikon lomajakso Luontohoiva-hoitokodissa” (Kivisalmen hoitokoti, Pieksämäki), ”Puutarhatoiminta kuntoutuksen tukena” (Kotilo, Savonlinna), ”Villiyrtti -kurssi” (Kuusenkuiske, Pertunmaa) ja ”Lyhytaikainen asumiskokeilu ja kehitysvammaisten päivätoiminta toimivalla maatilalla” (Lenjuksen maatila, Mikkeli).

Kehitetyt palvelutuotteet vastaavat kuntien ja asiakkaiden tarpeeseen täydentävinä ja vaihtoehtoisina kuntoutus- ja hoivapalveluina. Verkostoituminen kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti on alkanut. Myös pilottiyritysten välille on syntynyt useita erilaisia kumppanuuksia ja yhteistyötä.

Hankkeessa tehdyssä asiakasvaikutustutkimuksessa selvitettiin mm. sitä, mitä hyvinvointivaikutuksia luontohoivaan perustuvilla toimintatavoilla on asiakkaalle. Vaikutuksina esiin nousivat rauhoittuminen ja stressireaktioista palautuminen, havaitsemisen ja läsnäolon vahvistuminen, mielialojen paraneminen ja luonnossa tapahtuva aktivoituminen (Luontohoivan asiakasvaikutukset, Johanna Hirvonen, Mamkin julkaisusarja A, Tutkimuksia ja Raportteja, 86).

Hyvinvointiin ja luontolähtöisyyteen liittyvän matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehittäminen on kirjattu Mikkelin ammattikorkeakoulun TKI-strategiaan, Etelä-Savon maakuntaohjelmaan 2014–2017 ja kahden toimintaryhmän (Rajupusu ja Veej’jakaja) maaseudun paikalliseen kehittämisstrategiaan.
Hankkeessa tehty julkaisu Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen julkaistiin kesäkuussa 2014, ja sitä on jaettu kehittäjille, opiskelijoille, yrittäjille ja asiantuntijoille ympäri Suomen. Julkaisu löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-413-8 

Lisätietoja

Teija Skyttä
p. 050 5688897
teija.skytta@mamk.fi

Johanna Hirvonen
p. 050 592 9894
johanna.hirvonen@mamk.fi

 

Faktat

Luontohoiva - palvelukonseptien ja monitoimijaisten verkostojen kehittäminen Etelä-Savon alueella

01.11.2011 – 30.09.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 539516 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirasto (ESR)