Hyödynnämmekö Kymenlaaksossa luovien alojen tarjoamia palveluita esim. kilpailuedun parantamiseksi?

Taustaa

Maailmalla satsaus luoviin aloihin on saanut aikaan menestystä ja kasvua. Olisiko meillä Suomessa, saati Kymenlaaksossa, mahdollisuus hyödyntää luovuutta alueen yritysten eduksi? Onko sinulla asiasta näkemyksiä?

Lähtökohdat

Yritykset tarvitsevat luovien alojen osaamista kilpailukykynsä vahvistamiseksi. Kymenlaakson yrityksissä tutkimus- ja kehittämispanokset sekä luovien alojen palveluiden hyödyntäminen on nykyisellään melko vaatimatonta.

Xamkin ja Kymenlaakson liiton yhteistyöprojektissa tuemme luovien alojen osaamisen vahvistamista alueen ja yritysten stragisessa toiminnassa. Käytännössä pöyhimme yhteistyön maaperää kyselemällä, keskustelemalla ja tekemällä ehdotuksia toimenpiteistä asioiden edistämiseksi.

Vaiheet

Kevään aikana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tekee yhteenvedon luovien alojen tilanteesta ja tarvitsisimme sinun apuasi. Ensimmäisessä vaiheessa selvitämme yritysten luovien alojen palvelujen käyttöä ytimekkäällä kyselyllä.

Sen jälkeen teemme ryhmähaastattelun sekä alan toimijoiden että palveluja käyttävien yritysten kesken. Tuloksista julkaisemme alustavan vision Kymenlaakson luovien alojen tulevaisuudesta.

Saaduista näkökulmista Xamk kokoaa Luova areena -foorumin alle yhteenvedon. Jatkossa areenasta toivotaan yhteistä foorumia perinteisten teollisuus- ja palvelualojen sekä luovien alojen välille. Lisätietoja: www.xamk.fi/luova-areena

Tulokset

Kokoamme Xamkissa kevään aikana yhteen katsauksen luovien alojen tilanteeseen Kymenlaaksossa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitämme yritysten luovien alojen palvelujen käyttöä ytimekkäällä kyselyllä. Helmikuussa teemme ryhmähaastattelun sekä alan toimijoiden että palveluja käyttävien yritysten kesken. Tuloksista julkaisemme alustavan vision Kymenlaakson luovien alojen tulevaisuudesta. Työskentelyn aikana toteutetaan vaikuttajaviestinnän kokeilukampanja luovan talouden osaamisen lisäarvon esille tuomiseksi johtamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja

Ari Lindeman, projektipäällikkö
+358 44 702 8225
ari.lindeman@xamk.fi

 

Monimuotoisessa tiimissä mukana:

Melina Maunula

Ronja Pölkki

Jani Kiviranta

Faktat

Luovan talouden osaaminen Kymenlaakson RIS-alojen kasvun kiihdyttäjänä

01.01.2020 - 30.04.2020

Toteuttajat

Painoalat: Luovat alat
Jaa sivu