Hyödynnämmekö Kymenlaaksossa luovien alojen tarjoamia palveluita esim. kilpailuedun parantamiseksi?

Taustaa

Maailmalla satsaus luoviin aloihin on saanut aikaan menestystä ja kasvua. Olisiko meillä Suomessa, saati Kymenlaaksossa, mahdollisuus hyödyntää luovuutta alueen yritysten eduksi? Onko sinulla asiasta näkemyksiä?

Lähtökohdat

Yritykset tarvitsevat luovien alojen osaamista kilpailukykynsä vahvistamiseksi. Kymenlaakson yrityksissä tutkimus- ja kehittämispanokset sekä luovien alojen palveluiden hyödyntäminen on nykyisellään melko vaatimatonta.

Xamkin ja Kymenlaakson liiton yhteistyöprojektissa tuemme luovien alojen osaamisen vahvistamista alueen ja yritysten stragisessa toiminnassa. Käytännössä pöyhimme yhteistyön maaperää kyselemällä, keskustelemalla ja tekemällä ehdotuksia toimenpiteistä asioiden edistämiseksi.

Tulokset

Kokosimme Xamkissa kevään aikana yhteen katsauksen luovien alojen tilanteesta Kymenlaaksossa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitimme yritysten luovien alojen palvelujen käyttöä ytimekkäällä kyselyllä. Helmikuussa teimme ryhmähaastattelun, sekä alan toimijoiden, että palveluja käyttävien yritysten kesken. Tuloksista julkaisimme vision Kymenlaakson luovien alojen tulevaisuudesta. Työskentelyn aikana toteutettiin vaikuttajaviestinnän kokeilukampanja luovan talouden osaamisen lisäarvon esille tuomiseksi johtamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Visio 2025:

 

Artikkelit:

XAMK Read:

Luova Areena uuden normaalin suunnannäyttäjänä, Jani Kiviranta ja Ari Lindeman, 2020

Kakasta kaasua liiketoimintaan, Jani Kiviranta, 2020

Kymenlaakson Pelle Pelottomat, tulevaisuuden Tigerstedtit, Ari Lindeman, 2020

World Academy of Science, Engineering and Technology:

Exploring Dynamics of Regional Creative Economy, Ari Lindeman, Melina Maunula, Jani Kiviranta, Ronja Pölkki, 2020

Xamk Beyond 1/2020 (forthcoming)

Creative educational and RDI practices supporting business renewal and growth in the creative economy, Ari Lindeman, Melina Maunula, Jani Kiviranta, Ronja Pölkki, 2020

PODCAST:

Luova Areena podcast: ”Toisin ajattelun hetki”

Loppuraportti

Luovan talouden osaaminen AIKO-loppuraportti”

Lisätietoja

Ari Lindeman, projektipäällikkö
+358 44 702 8225
ari.lindeman@xamk.fi

 

Monimuotoisessa tiimissä mukana:

Melina Maunula

Ronja Pölkki

Jani Kiviranta

Faktat

Luovan talouden osaaminen Kymenlaakson RIS-alojen kasvun kiihdyttäjänä

01.01.2020 – 30.06.2020

Toteuttajat