Massadigitoinnin osaajien koulutusta halutaan aloittaa Mikkelissä ensimmäisenä koko Suomessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella massadigitoinnin koulutus selvittämällä työvoima- ja koulutustarvetta sekä luomalla koulutussuunnitelma. Suunnitelmalla edistetään Kansallisarkiston massadigitoinnin ja Varastokirjaston toimintojen sijoittumista Mikkeliin.

Toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteinä on tehdä

  • osaamistaustakartoitus
  • työvoimatarpeen kartoitus
  • koulutustarpeen arviointi
  • koulutussuunnitelma sekä digitoijille että asiantuntijoille

Tulokset

Hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin osaajien pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden turvaamisen niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeella on koulutuksellinen sekä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävä näkökulma.

Lisätietoja

Henna Ristolainen
TKI-asiantuntija
040 668 2656
henna.ristolainen(a)xamk.fi

Faktat

Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke

01.11.2018 - 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 77 354 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 33 111 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu