Hanke edistää ympäristöstä huolehtimista ja resurssien kestävää käyttöä.

Materiaalit- ja ympäristöturvallisuus – strateginen kehittäminen -hanke vahvistaa alueen soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa tutkimusteemoissa Älykkäät materiaali- ja energiaratkaisut, Ympäristöturvallisuus ja Metsätalous ja puutuoteteollisuus.

Tutkimusteemat kehittyvät tällä hetkellä nopeasti erilaisten yhteiskunnan vaatimusten, kuten lainsäädännön muutosten vuoksi. Tutkimusteemoihin liittyvistä uusista innovaatioista haetaan kasvua ja osaamisen kehittymistä koko Etelä-Savon alueelle maakuntaohjelman mukaisesti. Hankkeessa tehdään monitieteellistä yhteistyötä yli tutkimusteemojen.

Puhtaan elinympäristön turvaamista ja resurssiviisautta

Hanke lisää ympäristötiedon jäljitettävyyttä ja uusia ympäristöntilan analysointimenetelmiä. Hanke myös vahvistaa materiaalien soveltavaa tutkimusta, edistää energiatehokkuutta ja tutkii biopolttoaineiden laatua sekä bioenergiantuotannon vaikutuksia elinympäristöllemme.

Uusi tutkimustieto metsätaloudesta, puutuoteliiketoiminnan kasvattaminen ja metsäbiomassan käytön edistäminen lisäävät uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä.

Tulokset

Tuloksena saadaan uusia ratkaisuja ja menetelmiä Etelä-Savon alueen teknologiateollisuudelle, metsätaloudelle ja ympäristö-, energia- sekä puutuoteliiketoiminnalle. Hanke edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, ympäristöturvallisuutta, jätteiden kierrätystä ja metsäbiomassan sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös hankkeen päätyttyä.

Tuloksina saadaan myös uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa alueen käyttöön. Hanke vahvistaa materiaalit ja ympäristöturvallisuuden tutkimustoimintaa sekä mahdollistaa uusien poikkitieteellisten tutkimusmenetelmien kehittämisen. Menetelmät jäävät hankkeen päätyttyä käyttöön. Lisäksi hanke mahdollistaa jatkossa korkealaatuisen osaamisen maakunnan kehittämisessä.

 

Lisätietoja

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Kati Kontinen
tutkimuspäällikkö
p. 050 466 6656
kati.kontinen(at)xamk.fi

Kari Dufva
tutkimuspäällikkö
p. 050 312 5122
kari.dufva(at)xamk.fi

 

Faktat

Materiaalit- ja ympäristöturvallisuus – strateginen kehittäminen

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 574 300 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta