Hankkeen tavoitteena oli erityisesti NEET-nuorten työllistymisen edistäminen kehittämällä uudenlainen toimintamalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin: sukupolviälykäs mentorointi, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaisia 16–29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa. Kohderyhmää laajennettiin myöhemmin myös opiskelijoihin.

Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2018 – 31.12.2021 ja se sai rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR).

HANKKEEN TUOTOKSIA

MENTORING NEETS -HANKKEEN TUOTOKSIA JA TOIMINTAA

Hankkeessa syntyneet tuotokset ja toiminnat on koottu Mentoring NEETs -hankkeen tuotoksia ja toimintaa -oppaaseen. Opas avaa hanketuotoksia monipuolisesti eri näkökulmista.

Opas on jaettu kolmeen osaan:

  • Mentorointi NEET-nuorten sekä opiskelijoiden tukena
  • Mentoring NEETs – Kokeiluja ja toimintoja
  • Mentorin käsikirja

Opas on saatavilla digitaalisena e-julkaisuna ja painettuna versiona.

LUE E-JULKAISUA TÄSTÄ: MENTORING NEETS -HANKKEEN TUOTOKSIA JA TOIMINTAA

MENTORING NEETS IN THEORY IN PRACTICE

Mentorin NEETs -hankkeen englanninkielinen Mentoring neets in theory in practice -julkaisu on artikkelikokoelma, joka sopii oppimateriaaliksi sosiaali- ja nuorisotyön opiskelijoille sekä luettavaksi myös alan ammattilaisille.

Artikkeleissa käsitellään esimerkiksi vapaaehtoistyötä, ryhmätyön merkitystä nuorelle, saavutettavuutta, nuorisotyön ammattilaisten verkostoyhteistyötä sekä palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä.

LUE JULKAISUA TÄSTÄ: MENTORING NEETS IN THEORY IN PRACTICE

Mentorointihankkeessa on pyritty astumaan nuorten saappaisiin. Kuvakollaasin on rakentanut Tiina Ikkonen Pexels-kuvapankin kuvista.

MENTOROINTIA HANKKEESSA

 

MITÄ ON YKSILÖMENTOROINTI? -ANIMAATIO

Yksilömentorointi on kuvattuna animaatiossa.

TULE MENTORIKSI NUORELLE -VIDEO

Tule mentoriksi nuorelle -videolla esittelemme lyhyesti mitä mentorointi on. Lisäksi videolla kaksi hankkeeseen osallistunutta mentoria kertoo omista kokemuksistaan mentorina.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ

Voisiko mentorointia toteuttaa myös teidän oppilaitoksessanne? Aloita kartoittaminen opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Voit ottaa mallia laatimastamme kyselypohjasta ja soveltaa sitä sopivaksi omaan oppilaitokseenne: Mentorointi-kysely Xamkin opiskelijoille2

Mentoring NEETs –hankkeessa on ollut mukana sosionomi-, yhteisöpedagogi-, tradenomi- ja palvelumuotoilun opiskelijoita, jotka ovat olleet osa tiimiämme ja osallistuneet nuorten ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävään työhön konkreettisesti.

 

MENTOROINTITARINOITA-NÄYTELMÄ

Mentorointitarinoita on Mentoring NEETs –hankkeen Kouvolan teatterilta tilaama näytelmä, joka esitettiin hankkeen päätöstilaisuudessa 7.12.2021.

Näytelmä sisältää kolme erilaista mentorointitarinaa. Ensimmäisessä tarinassa Jossu pohtii lääkikseen hakemista ja omia kiinnostuksen kohteita. Toisessa tarinassa Liisa on epätoivoinen ja sitä mieltä, että hän osaa yhtään mitään. Kolmannessa tarinassa Minttu on lukion opon käskystä laitettu pohtimaan ”kokemuksen syvää rintaääntä”.

00:06 Tarina 1: Jossu

04:09 Tarina 2: Liisa

06:37 Tarina 3: Minttu

Mentorointitarinat on käsikirjoittanut näyttelijä ja teatteripedagogi Elina Ylisuvanto.

Näyttelijöinä toimivat Kouvolan teatterin näyttelijä ja teatteripedagogi Elina Ylisuvanto ja nuorisoteatterin harrastajanäyttelijä Hertta Karen.

KIRJALLISUUSKATSAUS MENTOROINNISTA

Terhi Kiviojan tekemä kirjallisuuskatsaus NEET-nuorten mentoroinnin kansainvälisestä tutkimuksesta vuonna 2019.

Lue täältä: Kirjallisuuskatsaus Neet-mentoroinnista (Terhi Kivioja 2019)

MENTORING MUSIC -SOITTOLISTA

Mentorin music -soittolistan biisejä on ollut valitsemassa hankkeen työntekijät, mentorit ja mentoroitavat. Lisäksi biisejä on kerätty listaan hankkeen Instagramissa, jossa seuraajilta pyydettiin voimabiisejä.

Hankkeessa mukana olleita mentoreita

Yksilö- ja ryhmämentori Petteri tynys

 

Yksilömentori Sari Kiukas

 

Digimentori Susanna.

Susanna toimi digimentorina hankkeen Discord-kanavalla.

Yksilö- ja ryhmämentori Pauliina Pakarinen

Lisätietoa hankkeesta

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on erityisesti NEET-nuorten työllistymisen edistäminen kehittämällä uudenlainen toimintamalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin: sukupolviälykäs mentorointi, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista, työllistymistä ja yleistä elämänhallintaa. NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaisia 16–29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai harjoittelussa. Tarkempi jaottelu tavoitteista:

1. Esiselvityksen työstäminen mentorointipajojen suunnittelun pohjaksi

2. Katsaus NEET-nuorten tilanteesta Suomessa ja kumppanimaissa

3. Suunnitellaan ja toteutetaan pajoja yhdessä kotimaisten kumppaneiden kanssa

4. Suunnitellaan ja toteutetaan online mentorointimalli

5. Laaditaan digitaalinen mentorointiopas, jota voidaan käyttää myös kansainvälisesti

6. Suunnitellaan ratkaisuja mentorointimallien implementointiin nykyisiin nuorten palveluihin

7. Hankearviointi (konsortio).

TOTEUTUS

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kv-verkoston kanssa sukupolviälykäs mentorointimalli nuorten työpajatoimintaan ja muihin nuorten palveluihin.

Hankkeessa tuotetaan visuaalisia malleja mentorointiin sukupolviälykkäiden mentorointikokeilujen perusteella, online-mentorointiin sopiva malli ja sen pohjalta digitaalinen opas sukupolviälykkääseen mentorointiin. Hankkeen puitteissa tuotetaan myös selvitys nuorten palveluiden rakenteesta ja toimintatavoista Suomessa sekä kumppanimaissa, jotta saadaan selville miten ja missä vaiheessa mentorointi voidaan liittää osaksi palvelurakenteita.

Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatetta ja edistetään myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, BD Center (Puola) ja NGO Peonies (Bulgaria). Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Parik-säätiö, Kakspy ja Kymenlaakson Martat sekä Ohjaamot Kouvolassa, Kotkassa, Pyhtäällä, Haminassa ja Virolahdella.

TULOKSET

Hankkeessa rakennetaan sukupolviälykäs toimintamalli mentorointiin, joka edesauttaa nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Malli voidaan implementoida osaksi erilaisia nuorten palveluja. Digiopas ja online mentorointimalli helpottavat mallin jalkauttamista.

  • Hankkeeseen osallistuvia nuoria luotsataan kohti heille sopivia koulutus-, työ-, ja harjoittelupaikkoja
  • Nuoria sparrataan opintojen edistämiseksi, jotta ne eivät keskeytyisi
  • Mentoroinnista on hyötyä myös mentoreille, sillä mentorointi on vuorovaikutuksellista.

AJOITUS JA RAHOITUS

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2018 – 31.12.2021 ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR).

Ajankohtaista

Symbioosi 2021 -webinaari tarjoili kattavan paketin asiantuntevia esityksiä aiheista nuoret, hyvinvointi ja liike

Tämän vuotinen Symbioosi-webinaari järjestettiin 7.10.2021. Webinaarin teemoina olivat nuoret, hyvinvointi ja liike (kehollisuus). Aamupäivän esitykset olivat englanniksi ja iltapäivän suomeksi. Webinaarin järjestivät Xamkin Mentoring NEETs -hanke ja Lasten ja nuorten säätiön  HUUMA-hanke. Tilaisuus oli samalla myös HUUMA-hankkeen päätöswebinaari. Juontajana toimi Niko Kosunen, joka kuljetti katsojat läpi webinaarin, esitteli puhujat ja avasi keskusteluja puhujien ja yleisön...

Symbioosi-webinaarin paneelikeskustelu: Luova liike nuoren hyvinvoinnin vahvistajana

Voidaanko luovan liikkeen menetelmillä vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta ja miten se tapahtuu? Millaista Huuma-toiminta on ja minkälainen vaikutus sillä oli nuorten arkeen? Huuma-hankkeen monialainen työryhmä keskustelee näistä kysymyksistä päivän paneelikeskustelussa, jossa on mukana nuoria osallistujia, taiteilijaohjaaja, nuorten oma opettaja, ja arviointivastaava. Keskustelua johdattelee hankkeen projektipäällikkö. Paneelikeskustelussa etsitään vastauksia siihen, miten luovat liike ja hyvinvointi...

KANSAINVÄLINEN JULKAISUMME TARJOAA TUTKIMUSTIETOA JA ESITTELEE ESIMERKKEJÄ KOKEILUISTA

Mentoring NEETs -hanke julkaisi juuri englanninkielisen artikkelikokoelman, joka sopii oppimateriaaliksi sosiaali- ja nuorisotyön opiskelijoille sekä luettavaksi myös alan ammattilaisille. Mentoring Neets in theory and practice -artikkelikokelma koostuu nimensä mukaisesti kahdesta osasta: teoria ja käytäntö. Teoriaosuus avaa kolmen maan, Puolan, Bulgarian ja Suomen NEET-nuorten näkymiä ja tutkimusta. Käytäntöosiossa esitellään esimerkkejä erilaisista kokeiluista, joita projektissa on tehty...

Kuva otettu ylhäältäpäin. Henkilö pitelee älypuhelinta käsissään, jotka lepäävät pöydän päällä. Pöydällä myös tyhjiä papereita, kynä ja silmälasit.

Hankkeesta avautui mieluisa mahdollisuus tärkeän asian parista

Alkuvuodesta sähköpostiin pomppasi ilmoitus, että nuorten mentorointi hanke kaipaa uusia ajatuksia opiskelijoilta somesisältöön. Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta tradenomiksi, myynnin ja markkinoinnin ammattilaiseksi ja olin samaan aikaan mukana toisessa somehommassa. Tämä herätti kuitenkin kiinnostukseni.  Olen sitä mieltä, että kaikkeen pitää tarttua kiinni mikä yhtään kiinnostaa. Puhumattakaan siitä, että pidän myös haasteista. Uutta ammattia opiskellessani kaikki kokemus on hyvästä. En tainnut...

Henkilö istuu sängyllä sylissään tietokone ja päässään kuulokkeet.

Opiskelijan ajatuksia somemarkkinoinnin toteuttamisesta nuorille

Heippa!   Olen Jessica, 20-vuotias tradenomiopiskelija. Suuntaudun syksyllä myynnin ja markkinoinnin puolelle, ja ajattelin tämän hankkeen olevan mielenkiintoinen mahdollisuus nähdä ja oppia uutta sisällöntuottamisesta. Markkinointi, visuaalinen suunnittelu ja sosiaalinen media kuuluvat kaikki mielenkiinnonkohteisiini ja siksi tuntuikin luontevalta lähteä hommaan mukaan.   Puoleen vuoteen on mahtunut paljon asioiden tutkailua, ideoiden pallottelua ja niiden toteuttamista. Tämän mahdollisuuden...

Faktat

Mentoring NEETs. Generational intelligent mentoring of NEET young

01.10.2018 – 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Yhteistyökumppanit: BD Center (Puola), NGO Peonies (Bulgaria)

Muut kumppanit: Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry., Kymenlaakson Martat, Parik-säätiö

Tutkimuskeskus: Juvenia Juvenia