Vahvistaa ja kehittää metsäpalveluritysten liiketoimintaa ja lisätä edelleen yritysten syntyä.

Meken tavoitteet:

1. Tavoitteena oli vahvistaa ja kehittää metsäpalveluyritysten liiketoimintaa koulutuksella ja luoda uutta yritystoimintaa. Tämä tarkoittaa, että:
◾ syntyy uusia yrityksiä
◾ yritys menestyy taloudellisesti paremmin
◾ yrityksen työllistämismahdollisuudet paranevat
◾ yrittäjän osaaminen liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen lisääntyy
◾ yrittäjän työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys lisääntyvät

2. Siirtää uudet sähköiset palvelut osaksi metsäpalveluyritysten käytännön toimintaa.

3. Ylläpitää ja tehostaa alueellista metsätalouden elinkeinotoimintaa

Konkreettista apua yrittäjille: Meke-hanke tarjosi yrittäjille
◾ yritysosaamista
◾ yrityksen asiakaspalvelun parantamista; asiakaspalveluprosessin hallinta, asiakkaan kohtaamisessa tarvittavat taidot sekä uusia näkökulmia asiakkaan kohtaamiseen erilaisissa palvelutilanteissa
◾ yrityksen palvelujen tuotteistamista; hinnoittelu, kustannuslaskenta
◾ henkilöstöjohtamista; työssä jaksaminen, yrityksen kehittäminen henkilöstönäkökulmasta, henkilöstösuunnitelma
◾ lakiasiat; sopimusoikeus, ajankohtaiset lakiasiat
◾ metsäpalveluyrityksen liiketoiminnan strateginen johtaminen ja apuvälineet; strategisen johtamisen kokonaisuus metsäpalveluyrityksen näkökulma, strategisen johtamisen kompastuskivet metsäpalveluyrityksessä, ohjeet ja toimenpiteet strategiseen johtamiseen
◾ uusi metsälaki ja metsänhoitosuositukset
◾ metsätilarakenteen kehittämistä (sukupolvenvaihdokset, tilakaupat, lahjat)
◾ sähköisen Metsään.fi palvelun käyttökoulutus yrittäjille

Viime kädessä hankkeesta hyötyvät myös metsänomistajat, kun ammattitaitoiset ja kannattavat metsäpalveluyritykset tukevat kestävää metsätalouden harjoittamista.

Hankkeen toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos ja Suomen metsäkeskus, Etelä-Savo. Hanke oli kaksivuotinen koulutus- ja valmennushanke.

Yhteystiedot

Kati Kontinen
tutkimuspäällikkö
p. 050 466 6656
kati.kontinen(at)mamk.fi

Faktat

Meke - Metsäpalveluyritysten kehittämisvalmennushanke

01.01.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Suomen metsäkeskus, Etelä-Savo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 115 500 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Asiasanat