Monimuotoinen metsä on metsätalouden mahdollisuus.

Uudistettu metsälaki lisää metsänomistajien valinnanvapautta omien metsien käsittelyyn. Eri-ikäisrakenteisessa metsässä voidaan tehdä esimerkiksi poimintahakkuita ja pienaukkohakkuita avohakkuiden sijaan.

Mikkelin ammattikorkeakoulu välittää metsänomistajille ja alan toimijoille tietoa monipuolisista metsänkäsittelyn vaihtoehdoista, jotta entistä useammat metsänomistajat hyödyntäisivät metsäomaisuuttaan puunkysynnän kasvaessa.

Tietoa monipuolisesta metsän käsittelystä

Hankkeella järjestetään erityyppisiä tiedonvälitystilaisuuksia, joiden tarkoituksena on käydä läpi jatkuvan kasvatuksen edellytyksiä, mahdollisuuksia, kustannuksia ja menetelmiä.

Luentosarjat ja maastoretkeilyt toteutetaan kahden kerran sarjoina, joissa keskitytään teoriaan sekä käytäntöön. Maastoretkeilyillä tutustutaan jatkuvan kasvatuksen kohteisiin sekä tehdään harjoituksia leimikon suunnittelun suhteen.

Lisäksi käsitellään metsien monimuotoisuutta osana jatkuvan kasvatuksen menetelmää. Tilaisuuksia järjestetään yhteensä 10 kpl eri puolilla Etelä-Savoa.

Lisätietoja

Rauno Kousa
projektipäällikkö
040 182 6567
rauno.kousa(at)xamk.fi

Ajankohtaista

”MOMET” hanke 2016-2017

Kiitoksia kaikille ”Monimuotoiset metsät” hankkeen luennoitsijoille, yhteistyökumppaneille sekä tilaisuuksiin osallistuneille henkilöille. Metsien vaihtoehtoinen käsittely saa aikaan paljon julkisuuttaa erilaisissa tiedoitusvälineissä. Perinteisellä tasaikäisen metsän kasvatuksella on vallitseva asema tämän hetken metsien käsittelyssä. Tulevaisuus näyttää yleistyykö eri-ikäisrakenteisen metsän käsittely Suomessa. Menestystä metsien käsittelyyn vuodelle 2018 Rauno Kousa

Eri-ikäisrakenteisen metsän hoito kiinnosti metsänomistajia Kangasniemellä

Syyskuussa pidettiin ”Monimuotoiset metsät” maastoharjoitus Kangasniemellä. Tilaisuuden luento materiaalin eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen soveltumisesta koneellisen korjuuseen teki Luonnonvarakeskuksen MMT Matti Siren. Tilaisuuteen osallistui 59 henkilöä. Tilaisuuden ohjelma ei toteutunut suunnitellulla tavalla, koska hakkuuta ei voitu suorittaa koneellisesti sadekelien pehmittämässä maastossa. Valittu maastokohde olisi ollut erinomainen kohde eri-ikäisrakenteisen metsän korjuunäytökseen. Sirenin mukaan on paikallaan, että metsänomistajalla on...

Metsänkäsittelyn merkitys metsäkanalinnuille?

MONIMUOTOISET METSÄT Metsänomistaja – tiesitkö, että uudistettu metsälaki lisää valinnanvapautta metsien käsittelyssä? Tiedonvälitystilaisuus monipuolisista metsänkäsittelymenetelmistä. Tilaisuudessa perehdytään eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen merkitykseen riistan ja erityisesti metsäkanalintujen huomioimiseksi metsänkäsittelyssä. Lisäksi maastokohde. Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Pe 26.5.2017 klo.10-12, Aten Marja–Aitta Liito-oravantie 2, 52510 Hietanen Ilmoittautuminen 24.5.2017 mennessä: Rauno Kousa, puh. 040 1826567 rauno.kousa@xamk.fi www.xamk.fi/momet http://maaseutukuriiri.fi/kalenteri Tilaisuus...

Ennallistaminen metsäluonnon pelastus?

Ennallistaminen on keino nopeuttaa ihmisen muokkaaman ympäristön palauttamista takaisin luonnontilaan tai mahdollisimman lähelle sitä. Tavallisesti tarkoitetaan metsien ja soiden alkuperäisen luonnontilaisuuden palauttamista. Ennallistamisella pyritään nopeuttamaan luonnon monimuotoisuuden palautumista, jotka ovat luontaisesti hyvin hitaita prosesseja ja samalla pyritään parantamaan suojeltavan alueen laatua. Metsien ennallistaminen tapahtuu poistamalla vieraslajeja tai polttamalla metsä (kuva 1), jonka jälkeen se jää pysyvästi luonnontilaan.  Muita ennallistamiskeinoja ovat...

Faktat

Monimuotoiset metsät (MoMet)

01.01.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 88 400 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta