Hankkeen avulla on pyritty tukemaan kuntia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seurannassa, arvioinnissa ja palvelujen kehittämisessä.

Juvenian hallinnoimassa Mulla on asiaa -hankkeessa on kerätty tietoa 7-13-vuotiaiden hyvinvoinnista ja elinoloista Etelä-Savossa. Hankkeessa toteuttuun kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyyn vastasi keväällä ja syksyllä 2011 yli 1300 7-14 -vuotiasta lasta eri puolilta Etelä-Savoa. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon Ely-keskus vuosina 2010 ja 2011.

Hyvinvointikyselyn pohjalta laadittiin Etelä-Savon lasten hyvinvointikertomus, joka on hankkeen muiden julkaisujen ohella ladattavissa alta. Hankkeessa kehitetyt menetelmät lasten hyvinvointitiedon keräämiseen on kuvattu erillisessä Tiedonkeruun oppaassa, joka tarjoaa esimerkiksi kuntatoimijoille valmiita toimintamalleja lasten elinolojen seurantaan ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nämä aineistot tukevat kuntia lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurannassa ja arvioinnissa.

Hankkeessa julkaistu materiaali:

Mulla on asiaa – tiedonkeruun opas

Mulla_on_asiaa-hyvinvointikyselyn_kooste

Mulla_on_asiaa-indikaattoritiedot

Näin-meilla-menee

Yhteystiedot

Jussi Ronkainen
tutkimusyksikön johtaja
p. 050 312 4983
jussi.ronkainen(at)mamk.fi

Faktat

Mulla on asiaa - 7-13 -vuotiaiden hyvinvointikertomus

01.01.2010 – 31.12.2011

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Mikkeli, Pieksämäki ja JJR-kunnat (Juva, Joroinen ja Rantasalmi) sekä Etelä-Savon lasten ja perheiden Kaste-ohjelma.

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus

Asiasanat