Sekoitusteknologiassa projektin resursseilla on suunniteltu nopeisiin sekoitusilmiöiden selvittämiseen pureutuvaa FLASH – projektia

Projektin tuloksena Mamkin Kuitulaboratorio on vahvistanut asemaansa kansallisena biotuote- ja ympäristöteknologian tutkimusyksikkönä. Näkyvyyttä on tullut alueen ja myös valtakunnan mediassa.

Projektisuunnitelman eritellyt tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti: Sekoitusteknologiassa projektin resursseilla on suunniteltu nopeisiin sekoitusilmiöiden selvittämiseen pureutuvaa FLASH – projektia. Projekti on Tekes –rahoitteinen elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus. MC-teknologian puolella sekoitusasteen mittaamiseen on kehitetty kuvantava mittaussovellus, jonka uutuusarvo on tunnistettu kansainvälisestikin. Mittausmenetelmä on kehitetty Tekes-rahoitteisessa PulpVision konsortiohankkeessa, johon osallistui neljä yliopistoa/korkeakoulua. Savonlinnan kuitu- ja prosessitekniikan tutkimuskeskus – projektin resursseilla on tuettu PulpVision – projektia mm. asiantuntija-apuna.

Projektin tuloksena on Savonlinnan Kuitulaboratorioon syntynyt syrjäytyspesuun perustuvan sellun ruskean massan pesuhäviön on-line mittauksen huippuosaaminen. Tutkimuksesta on Aalto yliopiston väitöstilaisuus keväällä 2015.

Projektin resursseilla on oltu mukana kehittämässä ympäristöystävällistä savukaasuista hiilidioksidia erottavaa pelkästään vesiabsorptioon perustuvaa erotusmenetelmää. Menetelmä on saanut suomalaisen patentin keväällä 2014.

Projektin resursseilla toteutettiin SEBI-projektin (Sekoitus- ia biotuotelaboratorio) hankinnat, joilla mahdollistetaan mm. biomassojen prosessoinnin opetus uudessa prosessi-insinöörien koulutuksessa. Projektissa myös suunniteltiin kehitysprojekti ”Biomassojen uudet prosessit ja tuotteet” sekä investointiprojekti ”Biomassojen laboratorio”. Näiden tuloksen Savonlinnaan valmistuu kiteisen selluloosa pilot-laitos, jonka avulla voidaan tutkia puuraaka-aineen prosessointia täysin uusiin tuotesovelluksiin.

Projektin resursseilla suunnitellussa Tekes-rahoitteisessa tutkimustuloksista liiketoimintaa hankkeessa, DEMIS – Direct Energy Measurement and Information System, tutkittiin venäläisen lämpövuon mittausinnovaation kaupallistamista rinnakkaisessa projektissa LUTin projektin kanssa.

Projektin tuloksena syntyi useita tieteellisiä artikkeleita sekä konferenssiesitelmiä, ohjattiin useita diplomi- ja lopputöitä.

Projektissa suunniteltiin myös Mamkiin uusi prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutusohjelma. Prosessi-insinöörien koulutuksen syventävä osuus tehdään Savonlinnan Kuitulaboratoriossa painottuen biotuoteprosesseihin.

Projektin resursseilla osallistuttiin ympäristöystävällisen savukaasuista hiilidioksidia erottavan prosessin suunnitteluun ja kaupallistamistoimiin. Uuden hiilidioksidin talteenottoprosessin kehittäneen projektin tuloksena syntyi Savonlinnaan uusi spinn-off yritys, Carbon ReUse Finland Oy.

Yhteystiedot

Tapio Tirri
johtaja, Kuitulaboratorio
Puh: +358 40 582 8468
tapio.tirri(at)mamk.fi

Faktat

Nopeiden in-line sekoitusilmiöiden hallinta ja optimointi prosessi- ja biotuoteteollisuudessa

01.01.2013 – 31.12.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Tekes

Asiasanat