Kuntien tukeminen uuden nuorisolain käyttöön otossa.

Hankkeen   tarkoituksena   oli   tukea   kuntia   uuden   nuorisolain   käyttöön   otossa, osallisuuden   muotojen   kehittelyssä   ja   osallisuuden tulkintojen   kirkastamisessa. Nuorisotalot  ja  niiden  ohjaajat  valittiin hankkeen toteutusympäristöksi  ja  -kohteeksi, sillä   osallisuus   ja   nuorten   huomioiminen   tapahtuu   parhaiten   nuorten   omassa ympäristössä    ja    heidän   elämismaailmaansa    lähellä   olevien   aikuisten   parissa. Hankkeen   tarkoitus   oli   kehittää   osallisuutta   ja   nuorten   kuulemista   tukevia menetelmiä, jotta kasvatuksellinen työote vahvistuisi ja nuorisotalojen tarjonta vastaisi nuorten toiveita.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Jussi Ronkainen
Juvenian johtaja
p. 050 312 4983
jussi.ronkainen(at)mamk.fi

Faktat

Nuorten osallisuus osaksi nuorisotalon arkea

01.08.2005 – 31.12.2007

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Asiasanat