Luodaan sähköinen sovellus kulttuuripalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi; hyötyjinä nuoret sekä ikäihmiset.

tavoitteet

1) Edistää nuorten taiteen tekijöiden työllisyyttä tuomalla ja muotoilemalla soveltavaa
taidetta osaksi valittuja vanhuspalvelujen palveluprosesseja 2) Selvittää ja tuottaa tietoa päättäjille toimintamallin tuomista kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia vaikuttavan toiminnan vakiinnuttamiseksi 3) Selvittää kustannustehokasta liiketoiminta-/kumppanuusmallia toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi 4) Ottaa käyttöön sähköinen sovellus kulttuuripalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi ja sitä kautta nuorten taiteen tekijöiden työllisyyden parantamiseksi sekä 5) Luoda malli nuorten taiteen tekijöiden liiketoimintaosaamisen ja julkisen sektorin kanssa kumppanuudessa toimimisen vahvistamiselle osana alan koulutusta.

toimenpiteet

1)Toteutetaan pilotit, joissa nuorten taiteen tekijöiden palveluja otetaan osaksi valittuja
vanhuspalvelujen palveluprosesseja 2) Selvitetään soveltavan taiteen kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia
toteutetuissa piloteissa 3) Luodaan liiketoiminta-/kumppanuusmalli soveltavan taiteen saamiseksi osaksi ikäihmisten hyvinvointipalveluja 4) Otetaan käyttöön sähköinen kulttuuripalvelujen tuetun tuotteistamisen työkalu ja sovellus sekä luodaan malli sen ylläpitämiseksi sekä 5) Kehitetään malli soveltavan taiteen tekijöiden liiketoimintaosaamisen ja julkisen sektorin kanssa kumppanuudessa toimisen vahvistamiseksi opetuksessa.

tulokset

1) Nuorten taiteen tekijöiden työllisyysmahdollisuuksia on edistetty tuomalla ja muotoilemalla soveltavan
taiteen palveluja osaksi vanhuspalvelujen palveluprosesseja 2) On tuotettu tietoa päättäjille soveltavan taiteen tuomista kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia valituissa vanhuspalveluprosesseissa vaikuttavan toiminnan vakiinnuttamiseksi 3) On luotu kustannustehokas liiketoiminta-/kumppanuusmalli toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi(soveltavan taiteen palvelut osana vanhuspalveluja, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja kumppanuus, resurssit ja rahoitus) 4) On otettu käyttöön sähköinen sovellus soveltavan taiteen palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksisekä nuorten taiteen tekijöiden liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi (tuettu tuotteistus) 5) On luotu malli soveltavan
taiteen tekijöiden liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi oppilaitoksissa

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi, 044 702 8976, tiina.kirvesniemi@xamk.fi

Faktat

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom)

Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 521 469 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 112 216 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)