Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus –tutkimushanke on osa Ympäristöministeriön vetämää Lähiöohjelma 20202022 -hankekokonaisuutta. Lähiöohjelmaan osallistuvat oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

TAVOITTEET
Tutkimuksessa tuotetaan tietoa kahden kaupungin (Lahti ja Lappeenranta) tiettyjen lähiöiden tilasta ja alueellisesta eriytymisestä sekä siitä, miten eriytymistä voitaisiin lieventää erityisesti liittyen nuorten elämään asuinalueillaan. Yhteiskehittämistä tehdään moniäänisesti nuorten sekä heidän kanssaan suoraan tai välillisesti tekemisessä olevien tahojen kanssa.

Tutkimuksessa keskitytään lähiössä asuvien nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin, ja tähän liittyen omaehtoiseen yhteisöllisyyteen sekä institutionaaliseen luottamukseen. Kokonaisuudessaan hanke kytketään hyvinvointioppimiseen, jota tapahtuu monenlaisissa paikoissa ja tiloissa. Tutkimukseen liittyvässä kehittämistoiminnassa hyödynnetään palvelumuotoilua yhdistettynä pelillisiin keinoihin, taideperustaisiin toiminnallisiin menetelmiin (soveltavan teatteri, ympäristötaide, valokuvaus ja elokuva) sekä yhteisömanagerointiin.

TOTEUTUS
Tutkimus nojaa monimenetelmälliseen otteeseen: hankitaan ja analysoidaan monenlaisia tutkimusta hyödyttäviä aineistoja (esim. kaupunkietnografia, kyselyt). Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten erilaisia lähiöitä tulisi kehittää, jotta ne lisäisivät nuorten koettua hyvinvointia ja vähentäisivät segregaatiota?
Vastaavatko palvelut nuorten tarpeisiin?

2. Millaisia toimija-asemia nuoret ottavat alueellaan ja millainen merkitys institutionaalisella luottamuksella on toimija-asemien rakentumiseen?
Mitkä taustamuuttujat vaikuttavat nuorten subjektiiviseen hyvinvointiin ja institutionaaliseen luottamukseen?

3. Millainen toimintamalli tukee nuorten lähiöosallisuutta ja aktiivisuutta?
Kokonaisuudessaan hanke tuottaa tietoa myös nuorisovaikutusten arviointiin; miten esimerkiksi erilaiset hallinnolliset päätökset vaikuttavat nuorten elämään.

TULOKSET
Tutkimus tuottaa uutta tietoa nuorten asukkaiden subjektiivisesta hyvinvoinnista ja sen oppimisesta sekä hyvinvointia tuottavista asuinympäristöistä mukaan lukien erilaiset tilat ja paikat. Tavoitteena on luoda suuntaviivat, joiden avulla kaupunkien erilaisia asuinalueita pystytään kehittämään siten, että ne palvelevat asukkaiden hyvinvointia mahdollisimman hyvin ja ehkäisevät nuorten syrjäytymistä vahvistaen osallisuutta.
Tutkimuskaupunkien hallinto osallistetaan mukaan kehittämiseen, jotta saadaan luotua toimiva malli nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi ja nuorisovaikutusten arviointiin. Tutkimustieto on siirrettävissä vastaavantyyppisiin konteksteihin muissa kaupungeissa ja hyödynnettävissä vastaavanlaisten alueiden kehittämisessä.

Lue hankkeen tietosuojaseloste.

 

Lisätietoja

Jaana Poikolainen
Tutkimuspäällikkö, KT
jaana.poikolainen@xamk.fi
044 702 8832

Jarmo Rinne
Tutkija, YTT
jarmo.rinne@xamk.fi
044 590 0300

Aki Lintumäki
Projektitutkija, TaM
aki.lintumaki@xamk.fi
040 571 6685

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Tutkimushankkeen blogi

https://nuortenosallisuus.blogspot.com/

Tutkimushankkeen blogi

Linkistä pääset hankkeen blogiin

Tule mukaan

Faktat

Nuorten lähiöosallisuus ja –aktiivisuus

01.01.2021 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 335 476 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Ympäristöministeriö, Lähiöohjelma. 2020–2022 – hyvinvointia ja elinvoimaa. Avustushakua organisoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA