OneClick eArchiving hanke helpottaa E-ARK hankkeiden tulosten käyttöönottoa

Kansainvälisissä E-ARK hankkeissa on tuotettu määrityksiä ja otettu toimintamalleja ja työkaluja käyttöön kansallisarkistojen tasolla. OneClick eArchiving pyrkii laajentamaan käyttöä muihinkin arkistoihin ja kokoelmia hallitseviin toimijoihin, myös PK-yrityksiin.

 

Hankkeessa luodaan työnkulku, jolla olemassa olevat digitaaliset kokoelmat erilaisista järjestelmistä voidaan muuntaa E-ARK määritelmien mukaiseen muotoon ilman teknistä osaamista. Pilottikohteena toimii EKA (Estonian Academy of Arts) joka tuottaa myös opetusmateriaalia hankkeen käyttöön. Lisäksi mukana olevat arkistot, Disecin Yksa ja PIQL Archivematica muutetaan E-ARK yhteensopiviksi.

Faktat

Oneclick eArchiving

01.08.2021 – 31.01.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: Disec, EKA, Piql

Tutkimuskeskus: Digitalia