Etämonitoroinnin kehittäminen osana ympäristöteknologian koulutusta ja innovaatiotoimintaa.

Open-hankkeessa vahvistettiin jatkuvatoimista ympäristömonitorointiin liittyvää osaamista, koulutusta ja TKI-toimintaa Mikkelin ammattikorkeakoulussa, sekä selvitettiin etämonitorointilaitteiden luotettavuutta (validointi ja verifiointi) ja käytettävyyttä erilaisten ympäristökohteiden mittaamiseen ja opetuskäyttöön. Hankkeen aikana testattiin vesistö- ja jätevesien tarkkailuun soveltuvia laitteita, jatkuvatoimista sää-asemaa havaintojen lisätietojen tuottajana sekä kaasu- ja meluanalysaattoreita. Hankkeen aikana tuotettiin myös ympäristödatan tietokanta, Obshare-pilvipalvelu.

Hankkeen keskeisimmät tulokset osoittavat, että etämonitorointilaitteet soveltuvat erilaisten ympäristökohteiden mittaamisen. Automaattimittauksilla voidaan puuttua esimerkiksi vesiensuojelullisiin ongelmakohteisiin tuottamalla dataa jatkuvasti kustannustehokkaasti. Laitteiden huoltoon ja kalibrointiin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, jotta tulokset ovat asianmukaisia. Laitteet soveltuvat hyvin opetuskäyttöön mutta mittauskohteet on valittava huolella huomioiden huoltokäynnit ja opetusryhmien liikkuminen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ilmiöt vaativat aiempaa tehokkaampaa ympäristön tarkkailua sekä yhteistyötä eri tahojen kesken kustannusten hillitsemiseksi. Etämonitoroinnilla voidaan vastata tähän haasteeseen. Tulevaisuudessa on myös erittäin tärkeää, että kansalaiset pääsevät vaikuttamaan asioihin ja tuomaan omat havaintonsa ympäristön tilasta esille. Tämän mahdollistavat erilaiset pilviteknologiat, joihin voidaan tuoda tietoja ja havaintoja erilaisista kohteista ja, joiden tietoja ja havaintoja lukuisat eri tahot voivat hyödyntää. Tällä tavoin saadaan aikaan kustannustehokas kokonaisuus.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Johanna Arola
projektipäällikkö
p. 040 670 5424
johanna.arola(at)mamk.fi

Faktat

OPEN-tietojärjestelmä

01.01.2012 – 30.06.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: mm. Observis Oy

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan aluekehitysrahasto ja Etelä-Savon Maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Mikkelin Vesiliikelaitos, Metsäsairila Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy

Asiasanat