Esteettömän oppimisympäristön luominen.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutettiin vuosina 2007 – 2009 Hyvä käytettävyys toimintaympäristössä, Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus ja tuotekehityshanke Opetusministeriön tuella. Hankkeessa olivat sopimuspohjaisesti mukana PKAMK:n lisäksi Savonia –ammattikorkeakoulu Kuopiosta sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Lähtökohtana hankkeen käynnistämiselle olivat ajatukset, joiden mukaan esteettömyydestä ei puhuta vain vammaisuuteen liittyvissä asiayhteyksissä vaan tavoitteena on, että korkeakouluyhteisö on yhdenvertainen toimintaympäristö kaikille ja esteettömyys tulisi nähdä yhä useammin kaikkia palvelevana hyvänä laatuna ja toimintakulttuurina.

Pääasiallisin projektilla saavutettu tulos Mikkelin amk:n osalta on esteettömyyden näkyvyyden parantuminen, siis ajatustasolla esteettömyys asioiden parempaa huomioimista. Elixiirissä osallistuttiin remonttiin ja sen suunnitteluun, projektista valmistunutta raporttia voi käyttää vastaavissa tilanteessa, esim. esteettömyyskartoitukset Kasarmin kampuksesta ovat koko henkilökunnan luettavissa intranetissä. Projektissa kokeiltiin esteettömyyskartoitusmenetelmää, josta jalostui myöhemmin rakennusten esteettömyyden luokittelumenetelmä. Menetelmän avulla voidaan arvioida esteettömyyttä ja tehdä nettiin opastussivut, joiden avulla voi jokainen käydä tutustumassakyseiseen rakennukseen ja sen tiloihin siellä liikkumisen kannalta. Pilottina toteutettiin kohteet Kuopiossa ja Joensuussa, Mikkelissä testattiin luokittelumenetelmää Elixiirissä.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Sirpa Kammonen
Lehtori
p. 040 868 6453
sirpa.kammonen(at)mamk.fi

Faktat

Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus- ja tuotekehityshanke

01.04.2007 – 30.09.2009

Toteuttajat

Hallinnoija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetusministeriö

Asiasanat