Hankkeessa kehitettiin paikallisuudesta nousevia vaikuttamistapoja, joilla nuoria kuullaan heidän elinympäristöönsä liittyvissä asioissa.

Nuorten kansalaistoiminta on keskeisessä roolissa sosiaalisen vahvistumisen kannalta. Yhteisöihin – vertaisryhmiin ja kansalaistoimintaan osallistumisen kautta saadaan sellaisia kansalaisvalmiuksia, jotka suojelevat nuorta syrjäytymiseltä. Perinteinen kuntademokratia tai järjestötoiminta ei kuitenkaan näytä kovin hyvin kohtaavan 2000-luvun nuorten tarpeita. Myös järjestökentän toimijat ovat ikääntyneet ja osaamistarpeet ovat kasvaneet. Osallistuva nuori – osaavampi Etelä-Savo –hankkeessa kehitettiin paikallisuudesta nousevia vaikuttamistapoja, joilla nuoria kuullaan heidän elinympäristönsä liittyvissä asioissa.

Hankkeen kohderyhmänä olivat:
1. Eteläsavolaiset nuoret, erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja maahanmuuttajat.
2. Järjestöjen henkilöstö ja vapaaehtoistoimijat.
3. Julkisten palvelujärjestelmien, erityisesti kuntien nuorisotoimien, edustajat.
4. Peruskoulun ja ammatillisen toisen asteen opettajat.

Hankkeen tuloksena oli tarkoitus, että:
1. Nuorten sosiaalinen vahvistuminen lisääntyy.
2. Nuorille syntyy pysyviä vaikuttamiskanavia Etelä-Savoon.
3. Syntyy kolmannen sektorin, oppilaitosten ja kuntien viranomaisten verkosto nuorten sosiaalisen vahvistamisen edistämiseksi.
4. Kolmannen sektorin toimijoiden sekä opettajien osaaminen vahvistuu.
5. Syntyy kansalaisvaikuttamisen koulutuskokonaisuus.

Hankkeen vaikutuksena oli tarkoitus, että:
1. Alueen imago elinvoimaisena maakuntana paranee ja nuoret kiinnittyvät alueelle.
2. Pitkäjänteisempi kolmannen sektorin, oppilaitosten ja julkisen palvelujärjestelmän välinen yhteistyö alueen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi käynnistyy.
3. Etelä-Savo kehittyy oppivan alueen periaatteella.

Hankkeesta on artikkeli julkaisussa: Vaikuttavaa! Nuoret kansalaisvaikuttamisen kentillä ss.129-139.

Lisätietoja

Marita Mattila
projektipäällikkö
p. 040 826 6089
marita.mattila(at)xamk.fi

Faktat

Osallistuva nuori - osaavampi Etelä-Savo

01.01.2007 – 31.12.2007

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirasto (ESR)

Asiasanat