Hankkeessa kehitetään koulutus- ja TKI-vientiosaamista sekä jalkautetaan uudenlaista, alueellista yritysyhteistyöverkostoa.

Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta valmistellaan uudenlaisia virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisen mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.

Tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Marja Wickström
projektipäällikkö
marja.wickstrom@xamk.fi
puh. 040 647 1721

Luodaan yhdessä osaamisesta kansainvälistä liiketoimintaa!

Oletko kiinnostunut kansainvälisten koulutustuotteiden kehittämisestä? Oletko Kiina- tai Venäjä-osaaja? Voisiko osaamistasi viedä ulkomaille? Luo oma osaajaprofiilisi Xentreen ja liity joukkoomme!

OVI-hankkeessa kootaan osaajatietopankki koulutusorganisaatioiden ja vientiyritysten osaajista. Liittymällä Xentre-sovellukseen voit tehdä oman osaamisesi näkyväksi, verkostoitua haluamallasi tavalla muiden koulutusorganisaatioiden sekä vientiyritysten osaajien kanssa ja pysyt osaamisen viennin polttopisteessä.

Mikä on Xentre?

Xentre on Xamk:n ylläpitämä yhteisösovellus (toimii mobiilissa ja selaimella), joka kokoaa yhteen Etelä-Savon ja Kymenlaakson yrittäjät sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vientiosaajat ja asiantuntijat. Liittymällä Xentreen pääset osaksi yhteisöä ja voit olla yhteydessä sen jäseniin mm. chat-viesteillä ja IP-puhelimella.

Mitä hyödyn Xentreen liittymisestä?

Katso videolta, mitä hyötyä Xentrestä on ja miksi OVI-hankkeen asiantuntijat Tuulia Litmanen (lehtori, sosiaali- ja terveysala) ja Marjut Kasper (lehtori, matkailu, ravitsemus- ja nuorisoala) ovat ottaneet sen käyttöön.

Miten Xentre toimii?

Katso tästä ohjeet, miten saat sovelluksen käyttöösi ja luot oman osaajaprofiilin.

Luo oma osaajaprofiilisi – tapaamisiin Xentressä.

Kick off -aloitustilaisuus

HANKKEEN ALOITUSTILAISUUTTA VIETETTIIN
JUVALLA PARTALAN KUNINKAANKARTANOSSA 10.12.2019

Tilaisuudessa kuultiin kuulumisia koulutusmatkailusta sekä kokemuksia koulutusviennistä.

OVI -hankkeen, sen toimenpiteet ja tavoitteet esitteli Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen.

Löydät kaikki tilaisuuden puheenvuorot täältä.

HANKEKOKONAISUUTEEN SISÄLTYY:

  • Kick-off -aloitustilaisuus 10.12.2019 Juvalla
  • Osaajatietopankin kokoaminen
  • Kansainvälistymisen kehittämisvalmennus
  • Viennin edistämismatkat kohdemarkkinoille
  • Uusien digitaalisten ja virtuaalisten koulutus- ja TKI-muotojen valmistelu
  • Skaalattavien koulutus- ja TKI-vientituotteiden tuotteistaminen
  • Yritysverkoston rakentaminen: koulutus- ja TKI-vientitoimijoiden- ja matkailun (mahdollisesti myös muiden toimialojen) kehittämisen yritysyhteistyön mallinnus ja luonti
  • Uudenlaisten, konseptoitujen opintopisteettömien koulutusten ja opintoihin liittyvien tutustumistuotteiden kehittäminen ja testaus yhdessä hanketoimijoiden ja yritysverkoston kanssa sekä yritysten ja toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvän tki-selvityksen tuottaminen
  • Elinvoimaisuuden kehittäminen ja tasapainoisen talouden tukeminen tuottamalla ja tuotekehittämällä laadukkaita kehittämisympäristöjä sekä laadukasta kansainvälistä TKI-benchmarking-tutkimusta ja yhteiskansainvälistä selvitystä

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.

Ajankohtaista

Virtuaaliesittelyllä vientiä – Savonlinnan seudun terveysalan osaamista ja koulutusta viedään kansainvälisille markkinoille

Viiden päivän vierailuohjelma kiinalaiselle delegaatiolle Savonlinnan ja Punkaharjun vesillä ja maisemissa oli visiona, kun kansainvälistä koulutusvientiä terveysalan osaamisesta alettiin suunnitella. Covid19-pandemian vauhdittamana suunnitelmat muuttuivat. Pian on valmiina virtuaalinen esittely, jossa Savonlinnan seudun moniammatillista hoidon ja kuntoutuksen osaamista markkinoidaan kansainvälisenä koulutusvientituotteena.  Virtuaaliesittelyn tuottaminen sisältyy Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon (OVI)-hankkeeseen, jossa vuosina 2019–2021 on kehitetty osallistujien koulutusvientiosaamista...

Kuuleeko Kiina – täällä Saimaa?

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa, kun ihmiset elävät pidempään ja haluavat pysyä terveinä. Ihmiset haluavat osallistua aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi mindfulness harjoituksiin, joiden katsotaan hyödyttävän heidän sisäistä rauhaa ja onnellisuuden tunnetta. Tämä suuntaus näkyy myös yhä enemmän matkailualalla, kun ihmiset etsivät keinoja parempaan henkiseen hyvinvointiin. Luonnon myös itsessään tiedetään tutkitusti edistävän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonto- ja hyvinvointimatkailu ovat...

Virtuaalimatkailun käsitystä purkamassa

Joulun alla 2020 Xamkin matkailun lehtori Marjut Kasper sai idean. Virtuaalimatkailusta puhutaan nyt kaikkialla. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa matkailualalla toimiville yrityksille? Mitä erilaisia malleja ja vaihtoehtoja virtuaalimatkan toteuttamiseen on meillä Suomessa tarjolla? Mikrokurssin tuoteaihio virtuaalimatkailusta osana OVI hankkeen MOC (Massive online course) kokeiluja oli juuri syntynyt. Niin ajassa. Samoihin aikoihin Samiedun kansainvälisyys ja opetusteknologian asiantuntija...

Suomalaisesta kouluruokailusta koulutusmatkailutuote

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti niittänyt mainetta luotettavana, tasa-arvoisena ja laadukkaana järjestelmänä. Maineesta saamme pitkälti kiittää PISA-tutkimuksia, mutta myös toimiva yhteistyö eri oppilaitosten välillä on kasvattanut mielenkiintoa Suomea kohtaan. Kiinnostuksen myötä on syntynyt aivan uusia matkailijatyyppejä vapaa-ajan – ja liikematkustuksen rinnalle. Nyt puhutaan koulutusmatkailijoista. Koulutusmatkailijat ovat pääsääntöisesti tietyn koulutusalan ammattilaisia, asiantuntijoita, opiskelijoita tai opettajia. Heidän tavoitteena...

Rohkeita kokeiluja koulutusvientiin – tekemällä ja kokeilemalla selviää

Viime vuosina oppilaitokset ovat panostaneet entistä enemmän koulutusvientiin. Koulutuksen toimintaympäristö on muutoksessa ja opiskelijoita halutaan sankoin joukoin ulkomailta Suomeen ja suomalaista osaamista halutaan saada kaupaksi ulkomailla. Koulutusvientibuumi ei ole poikkeus eteläsavolaisissakaan oppilaitoksissa, Xamkissa, Esedussa ja SAMIedussa. Koulutusvientituotteiden sisällöt perustuvat toimijoiden vahvuusalueisiin. Alueelta löytyykin eri alojen huippuosaamista, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitaan myös ymmärrystä palvelujen...

Faktat

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –

01.08.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 881 895 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto