Hankkeessa kehitetään koulutus- ja TKI-vientiosaamista sekä jalkautetaan uudenlaista, alueellista yritysyhteistyöverkostoa.

Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta valmistellaan uudenlaisia virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisen mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.

Hankekokonaisuuteen sisältyy:
  • Kick-off -aloitustilaisuus 10.12.2019 Juvalla
  • Osaajatietopankin kokoaminen
  • Kansainvälistymisen kehittämisvalmennus
  • Viennin edistämismatkat kohdemarkkinoille
  • Uusien digitaalisten ja virtuaalisten koulutus- ja TKI-muotojen valmistelu
  • Skaalattavien koulutus- ja TKI-vientituotteiden tuotteistaminen
  • Yritysverkoston rakentaminen: koulutus- ja TKI-vientitoimijoiden- ja matkailun (mahdollisesti myös muiden toimialojen) kehittämisen yritysyhteistyön mallinnus ja luonti
  • Uudenlaisten, konseptoitujen opintopisteettömien koulutusten ja opintoihin liittyvien tutustumistuotteiden kehittäminen ja testaus yhdessä hanketoimijoiden ja yritysverkoston kanssa sekä yritysten ja toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvän tki-selvityksen tuottaminen
  • Elinvoimaisuuden kehittäminen ja tasapainoisen talouden tukeminen tuottamalla ja tuotekehittämällä laadukkaita kehittämisympäristöjä sekä laadukasta kansainvälistä TKI-benchmarking-tutkimusta ja yhteiskansainvälistä selvitystä

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu.
Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.

Tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Marja Wickström
projektipäällikkö
marja.wickstrom@xamk.fi
puh. 040 647 1721

Kick off -aloitustilaisuus

 

HANKKEEN ALOITUSTILAISUUTTA VIETETTIIN
JUVALLA PARTALAN KUNINKAANKARTANOSSA 10.12.2019

Tilaisuudessa kuultiin kuulumisia koulutusmatkailusta sekä kokemuksia koulutusviennistä.

OVI -hankkeen, sen toimenpiteet ja tavoitteet esitteli Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen.

Löydät kaikki tilaisuuden puheenvuorot täältä.

Ajankohtaista

Virtuaalimatkailun käsitystä purkamassa

Joulun alla 2020 Xamkin matkailun lehtori Marjut Kasper sai idean. Virtuaalimatkailusta puhutaan nyt kaikkialla. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa matkailualalla toimiville yrityksille? Mitä erilaisia malleja ja vaihtoehtoja virtuaalimatkan toteuttamiseen on meillä Suomessa tarjolla? Mikrokurssin tuoteaihio virtuaalimatkailusta osana OVI hankkeen MOC (Massive online course) kokeiluja oli juuri syntynyt. Niin ajassa. Samoihin aikoihin Samiedun kansainvälisyys ja opetusteknologian asiantuntija...

Suomalaisesta kouluruokailusta koulutusmatkailutuote

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti niittänyt mainetta luotettavana, tasa-arvoisena ja laadukkaana järjestelmänä. Maineesta saamme pitkälti kiittää PISA-tutkimuksia, mutta myös toimiva yhteistyö eri oppilaitosten välillä on kasvattanut mielenkiintoa Suomea kohtaan. Kiinnostuksen myötä on syntynyt aivan uusia matkailijatyyppejä vapaa-ajan – ja liikematkustuksen rinnalle. Nyt puhutaan koulutusmatkailijoista. Koulutusmatkailijat ovat pääsääntöisesti tietyn koulutusalan ammattilaisia, asiantuntijoita, opiskelijoita tai opettajia. Heidän tavoitteena...

Rohkeita kokeiluja koulutusvientiin – tekemällä ja kokeilemalla selviää

Viime vuosina oppilaitokset ovat panostaneet entistä enemmän koulutusvientiin. Koulutuksen toimintaympäristö on muutoksessa ja opiskelijoita halutaan sankoin joukoin ulkomailta Suomeen ja suomalaista osaamista halutaan saada kaupaksi ulkomailla. Koulutusvientibuumi ei ole poikkeus eteläsavolaisissakaan oppilaitoksissa, Xamkissa, Esedussa ja SAMIedussa. Koulutusvientituotteiden sisällöt perustuvat toimijoiden vahvuusalueisiin. Alueelta löytyykin eri alojen huippuosaamista, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitaan myös ymmärrystä palvelujen...

Faktat

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –

01.08.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 881 895 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto