Hankkeessa kehitetään koulutus- ja TKI-vientiosaamista sekä jalkautetaan uudenlaista, alueellista yritysyhteistyöverkostoa.

Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta valmistellaan uudenlaisia virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisen mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.

Tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Niko Arola
projektipäällikkö

niko.arola@xamk.fi

+358405380961

Tehdään yhdessä koulutusviennistä kansainvälistä liiketoimintaa!

Koulutusvientimenestys syntyy yhteistyössä ja eritasoiset yhteistyöverkostot ovat avainasemassa. Yhteistyöllä saadaan niin organisaatioiden sisäiset kuin alueelliset ja valtakunnalliset resurssit laajemmin käyttöön. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää maailmalla ja asia on yhteinen – lisää tekijöitä tarvitaan!

 

VOISIKO OSAAMISTASI VIEDÄ ULKOMAILLE? TEE OSAAMISESI NÄKYVÄKSI JA VERKOSTOIDU XENTRE-SOVELLUKSESSA

Xentre-sovellus kokoaa yhteen alueelliset koulutusorganisaatioiden ja vientiyritysten osaajat. Liittymällä sovellukseen saat tehtyä oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteesi muiden koulutusviennin toimijoiden tietoon ja voit verkostoitua heidän kanssaan.

Katso videolta, mitä hyötyä Xentrestä on ja miksi OVI-hankkeen asiantuntijat Tuulia Litmanen (lehtori, sosiaali- ja terveysala) ja Marjut Kasper (lehtori, matkailu-, ravitsemus- ja nuorisoala) ovat ottaneet sen käyttöön.

Luo oma osaajaprofiilisi – tapaamisiin Xentressä!

Lataa sovellus Google Playsta / App Storesta!

 

Oppeja ja kokemuksia koulutusvientituotteiden kehittämisestä

Oletko kiinnostunut koulutusvientituotteiden kehittämisestä? Katso tältä videolta OVI-hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden kokemuksia koulutusvientituotteiden kehittämisestä ja oppeja siitä, mitä koulutusviennissä kannattaa huomioida.

MIKÄ ON XENTRE-SOVELLUS?

Xentre on Xamk:n ylläpitämä yhteisösovellus (toimii mobiilissa ja selaimella), joka kokoaa yhteen Etelä-Savon ja Kymenlaakson yrittäjät sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vientiosaajat ja asiantuntijat. Xentressä pääset osaksi yhteisöä ja voit olla kätevästi yhteydessä sen jäseniin.

 

MITEN XENTRE-SOVELLUS TOIMII?

Katso tästä ohjeet, miten saat sovelluksen käyttöösi ja luot oman osaajaprofiilin.

Katso tästä ohjeet profiilisi muokkaamiseen, osaamisesi kuvaamiseen ja verkostoitumiseen sovelluksessa.

 

TULE MUKAAN ESITTELYSESSIOON 

 • Mikä on Xentre-sovellus?
 • Mitä hyödyn sovelluksen käytöstä?
 • Miten teen osaamiseni näkyväksi ja verkostoidun?

 

tiistaina 16.11. klo 10 – 10.20 tästä

torstaina 18.11. klo 14 – 14.20 tästä

HANKEKOKONAISUUTEEN SISÄLTYY:

 • Kick-off -aloitustilaisuus 10.12.2019 Juvalla. Tilaisuudessa kuultiin kuulumisia koulutusmatkailusta sekä kokemuksia koulutusviennistä. OVI-hankkeen, sen toimenpiteet ja tavoitteet esitteli Anne Gustafsson-Pesonen. Löydät kaikki tilaisuuden puheenvuorot täältä.
 • Osaajatietopankin kokoaminen
 • Kansainvälistymisen kehittämisvalmennus
 • Viennin edistämismatkat kohdemarkkinoille
 • Uusien digitaalisten ja virtuaalisten koulutus- ja TKI-muotojen valmistelu
 • Skaalattavien koulutus- ja TKI-vientituotteiden tuotteistaminen
 • Yritysverkoston rakentaminen: koulutus- ja TKI-vientitoimijoiden- ja matkailun (mahdollisesti myös muiden toimialojen) kehittämisen yritysyhteistyön mallinnus ja luonti
 • Uudenlaisten, konseptoitujen opintopisteettömien koulutusten ja opintoihin liittyvien tutustumistuotteiden kehittäminen ja testaus yhdessä hanketoimijoiden ja yritysverkoston kanssa sekä yritysten ja toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvän tki-selvityksen tuottaminen
 • Elinvoimaisuuden kehittäminen ja tasapainoisen talouden tukeminen tuottamalla ja tuotekehittämällä laadukkaita kehittämisympäristöjä sekä laadukasta kansainvälistä TKI-benchmarking-tutkimusta ja yhteiskansainvälistä selvitystä

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.

Ajankohtaista

Kokeillen koulutustuotteeksi – Team Leadership in the 21st century -kurssi syntyi palautteen perusteella

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen ovat yhä tärkeämpiä monelle koulutusorganisaatiolle. Tutkimus- ja kehityshankkeista, alan trendien seuraamisesta ja muiden koulutusvientitoimijoiden tekemisen benchmarkkaamisesta kertyy signaaleja koulutustarpeista. Ideoita vientikelpoisiin koulutustuotteisiin syntyy monin tavoin ja niiden kehittämisen polut ovat vaihtelevia. Ideat voivat esimerkiksi kummuta tuotetta kehittävän tiimin osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Näin lähti liikkeelle Team Leadership in the 21st...

OVI-HANKE METSÄALALLA

Metsäkoneenkuljettajan osaamisalan opettaja Marko Pylvänen Esedusta kertoo blogissa kokemuksistaan OVI-hankkeessa ja siitä, miten koulutusvientiä on kehitetty maailmanlaajuisen pandemian muuttaessa viennin edistämismatkasuunnitelmat. Työhöni kuuluu metsätraktorin käytön ja huollon opetus nuorille opiskelijoille. OVI-hanke vaikutti mielenkiintoiselle erityisesti viennin edistämismatkojen osalta, jotka omalta kohdaltani oli suunniteltu toteutettavaksi Valko-Venäjän suuntaan. Valitettavasti matkat eivät toteutuneet ja olen suunnannut toimintaa hankkeen osalta...

KOULUTUSVIENTIMENESTYS SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ – XENTRE-SOVELLUS KERÄÄ ALUEELLISET OSAAJAT YHTEEN

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää maailmalla. Koulutusvientiponnisteluissa ei tarvitse eikä kannata selviytyä yksin, vaan rakentaa rohkeasti eritasoista yhteistyötä: sisäistä, alueellista, kansallista ja kansainvälistä. Suomi on pieni maa, eikä meidän tulisi nähdä alan muita toimijoita kilpailijoina vaan kumppaneina – maailmalla riittää valloitettavaa markkinaa kaikille. Sisäisten voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen on koulutusviennin perusta. Omaa tekemistä kannattaa vahvistaa hyödyntämällä...

Virtuaaliesittelyllä vientiä – Savonlinnan seudun terveysalan osaamista ja koulutusta viedään kansainvälisille markkinoille

Viiden päivän vierailuohjelma kiinalaiselle delegaatiolle Savonlinnan ja Punkaharjun vesillä ja maisemissa oli visiona, kun kansainvälistä koulutusvientiä terveysalan osaamisesta alettiin suunnitella. Covid19-pandemian vauhdittamana suunnitelmat muuttuivat. Pian on valmiina virtuaalinen esittely, jossa Savonlinnan seudun moniammatillista hoidon ja kuntoutuksen osaamista markkinoidaan kansainvälisenä koulutusvientituotteena.  Virtuaaliesittelyn tuottaminen sisältyy Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon (OVI)-hankkeeseen, jossa vuosina 2019–2021 on kehitetty osallistujien koulutusvientiosaamista...

Kuuleeko Kiina – täällä Saimaa?

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitys kasvaa, kun ihmiset elävät pidempään ja haluavat pysyä terveinä. Ihmiset haluavat osallistua aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi mindfulness harjoituksiin, joiden katsotaan hyödyttävän heidän sisäistä rauhaa ja onnellisuuden tunnetta. Tämä suuntaus näkyy myös yhä enemmän matkailualalla, kun ihmiset etsivät keinoja parempaan henkiseen hyvinvointiin. Luonnon myös itsessään tiedetään tutkitusti edistävän kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonto- ja hyvinvointimatkailu ovat...

Faktat

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –

01.08.2019 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 881 895 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto