Hankkeessa kehitetään koulutus- ja TKI-vientiosaamista sekä jalkautetaan uudenlaista, alueellista yritysyhteistyöverkostoa.

Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta valmistellaan uudenlaisia virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisen mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.

Tietosuojaseloste.

Lisätietoja

Niko Arola
projektipäällikkö

niko.arola@xamk.fi

+358405380961

Tiedote: Venäjän tilanteen ja Ukrainan sodan vaikutukset koulutusvientiin Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI hankkeessa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut myös kohdemarkkinoihin ja yhteistyökumppanuuksiin koulutus- ja osaamisviennissä, joita toteutetaan Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon OVI -hankkeessa. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa Venäjä oli mainittu yhtenä tärkeimmistä koulutusvientialueista Etelä-Savon koulutusvientitoimijoille. Rajan läheisyys ja pitkäaikaiset kumppanuudet sekä aiemmin saavutetut tulokset tukivat tätä tavoitetta.  

Sodan alettua käytännössä kaikki yhteistyö ja kauppa venäläisten kumppaneiden kanssa on jäädytetty osana EU-laajuista kauppasotaa ja yhteisiä pakotteita. Pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja rajan läheisyyden tarjoamien mahdollisuuksien varaan rakennettu yhteistyö on ajettu alas. OVI -hankkeessa se tarkoittaa, että käytännössä kaikki Venäjälle suuntautuneet markkinointitoimenpiteet on lopetettu, yhteistyö ja tuotteiden testaaminen venäläisten kumppaneiden kanssa on keskeytetty sekä kaikki suunnitelmat Venäjälle suuntautuvista vienninedistämismatkoista sekä yhteistyöneuvotteluista on peruttu. Venäjän markkinoille suunniteltuja tuotteita tullaan hankkeen päätyttyä mahdollisuuksien mukaan kohdentamaan ja soveltamaan muille markkina-alueille. Sotatilanne ja sen vaikutukset tulivat lähes kaikille yllättäen, joten resurssoinnissa tai riskiarvioissa tällaiseen mahdollisuuteen ei osattu valmistautua.  

Erityisesti Etelä-Savon koulutuksen (Esedu) osalta Venäjän tilanne on aiheuttanut merkittävää haittaa koulutusviennille, sillä lähes kaikki Esedun koulutusvientituotteet oli suunnattu Venäjän markkinoille ja suunniteltu yhteistyö sekä tuotteet olivat jo pitkällä erityisesti metsäalalla, IT-puolella sekä liiketaloudessa. Myös Xamkin osalta Venäjän markkinat olivat yksi mahdollinen koulutusvientimarkkina ja joitain tuotteita suunniteltiin ja testattiin venäläisten kanssa. . Näistä toimenpiteistä on nyt luovuttu. Suurin osa koulutusvientituotteista, joita Xamk on ollut suunnittelemassa ovat sovellettavissa pienin muokkauksin tai sellaisenaan myös muille markkina-alueille. Itä-Savon koulutuskuntayhtymällä ei ollut suoraan Venäjälle suunnattuja koulutusvientituotteita, mutta välillisesti matkailusektorin muutosten kautta sillä on vaikutuksia Savonlinnassa suunniteltuun matkailualan yritysverkoston vahvistamiseen. 

Tehdään yhdessä koulutusviennistä kansainvälistä liiketoimintaa!

Koulutusvientimenestys syntyy yhteistyössä ja eritasoiset yhteistyöverkostot ovat avainasemassa. Yhteistyöllä saadaan niin organisaatioiden sisäiset kuin alueelliset ja valtakunnalliset resurssit laajemmin käyttöön. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää maailmalla ja asia on yhteinen – lisää tekijöitä tarvitaan!

 

VOISIKO OSAAMISTASI VIEDÄ ULKOMAILLE? TEE OSAAMISESI NÄKYVÄKSI JA VERKOSTOIDU XENTRE-SOVELLUKSESSA

Xentre-sovellus kokoaa yhteen alueelliset koulutusorganisaatioiden ja vientiyritysten osaajat. Liittymällä sovellukseen saat tehtyä oman osaamisesi ja kiinnostuksen kohteesi muiden koulutusviennin toimijoiden tietoon ja voit verkostoitua heidän kanssaan.

Katso videolta, mitä hyötyä Xentrestä on ja miksi OVI-hankkeen asiantuntijat Tuulia Litmanen (lehtori, sosiaali- ja terveysala) ja Marjut Kasper (lehtori, matkailu-, ravitsemus- ja nuorisoala) ovat ottaneet sen käyttöön.

Luo oma osaajaprofiilisi – tapaamisiin Xentressä!

Lataa sovellus Google Playsta / App Storesta!

 

Oppeja ja kokemuksia koulutusvientituotteiden kehittämisestä

Oletko kiinnostunut koulutusvientituotteiden kehittämisestä? Katso tältä videolta OVI-hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden kokemuksia koulutusvientituotteiden kehittämisestä ja oppeja siitä, mitä koulutusviennissä kannattaa huomioida.

MIKÄ ON XENTRE-SOVELLUS?

Xentre on Xamk:n ylläpitämä yhteisösovellus (toimii mobiilissa ja selaimella), joka kokoaa yhteen Etelä-Savon ja Kymenlaakson yrittäjät sekä yritysten ja koulutusorganisaatioiden vientiosaajat ja asiantuntijat. Xentressä pääset osaksi yhteisöä ja voit olla kätevästi yhteydessä sen jäseniin.

 

MITEN XENTRE-SOVELLUS TOIMII?

Katso tästä ohjeet, miten saat sovelluksen käyttöösi ja luot oman osaajaprofiilin.

Katso tästä ohjeet profiilisi muokkaamiseen, osaamisesi kuvaamiseen ja verkostoitumiseen sovelluksessa.

 

TULE MUKAAN ESITTELYSESSIOON 

 • Mikä on Xentre-sovellus?
 • Mitä hyödyn sovelluksen käytöstä?
 • Miten teen osaamiseni näkyväksi ja verkostoidun?

 

tiistaina 16.11. klo 10 – 10.20 tästä

torstaina 18.11. klo 14 – 14.20 tästä

HANKEKOKONAISUUTEEN SISÄLTYY:

 • Kick-off -aloitustilaisuus 10.12.2019 Juvalla. Tilaisuudessa kuultiin kuulumisia koulutusmatkailusta sekä kokemuksia koulutusviennistä. OVI-hankkeen, sen toimenpiteet ja tavoitteet esitteli Anne Gustafsson-Pesonen. Löydät kaikki tilaisuuden puheenvuorot täältä.
 • Osaajatietopankin kokoaminen
 • Kansainvälistymisen kehittämisvalmennus
 • Viennin edistämismatkat kohdemarkkinoille
 • Uusien digitaalisten ja virtuaalisten koulutus- ja TKI-muotojen valmistelu
 • Skaalattavien koulutus- ja TKI-vientituotteiden tuotteistaminen
 • Yritysverkoston rakentaminen: koulutus- ja TKI-vientitoimijoiden- ja matkailun (mahdollisesti myös muiden toimialojen) kehittämisen yritysyhteistyön mallinnus ja luonti
 • Uudenlaisten, konseptoitujen opintopisteettömien koulutusten ja opintoihin liittyvien tutustumistuotteiden kehittäminen ja testaus yhdessä hanketoimijoiden ja yritysverkoston kanssa sekä yritysten ja toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvän tki-selvityksen tuottaminen
 • Elinvoimaisuuden kehittäminen ja tasapainoisen talouden tukeminen tuottamalla ja tuotekehittämällä laadukkaita kehittämisympäristöjä sekä laadukasta kansainvälistä TKI-benchmarking-tutkimusta ja yhteiskansainvälistä selvitystä

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2022.

Ajankohtaista

https://www.5gmokki.com/

5G Mökki mahdollistaa nopean uusien teknologioiden oppimisen ja soveltamisen

Moni viettää lomalla aikaa mökillä, mutta oletko kuullut 5G Mökistä? 5G Mökki on uudentyyppinen oppimis- ja teknologiaympäristö, jossa voi nopeammin päästä kiinni uusiin teknologioihin ja oppia niistä. Xamk on alusta asti ollut mukana kehittämässä tätä tulevaisuuden oppimisympäristöä, joka on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Kuuntele Xamkin Jari Handelbergin haastattelusta, miten konsepti sai alkunsa opiskelijalähtöisesti! Lue lisää...

Upcoming workshops: Content marketing in education export

OVI’s spring content marketing workshops kicking off soon. You can still join!   The OVI project is inviting anyone interested in participating in a series of workshops about content marketing this spring, to make themselves known.   The workshops will touch upon digital marketing, content marketing, inbound marketing, social media marketing, content planning and content...

Kokeillen koulutustuotteeksi – Team Leadership in the 21st century -kurssi syntyi palautteen perusteella

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen ovat yhä tärkeämpiä monelle koulutusorganisaatiolle. Tutkimus- ja kehityshankkeista, alan trendien seuraamisesta ja muiden koulutusvientitoimijoiden tekemisen benchmarkkaamisesta kertyy signaaleja koulutustarpeista. Ideoita vientikelpoisiin koulutustuotteisiin syntyy monin tavoin ja niiden kehittämisen polut ovat vaihtelevia. Ideat voivat esimerkiksi kummuta tuotetta kehittävän tiimin osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista. Näin lähti liikkeelle Team Leadership in the 21st...

OVI-HANKE METSÄALALLA

Metsäkoneenkuljettajan osaamisalan opettaja Marko Pylvänen Esedusta kertoo blogissa kokemuksistaan OVI-hankkeessa ja siitä, miten koulutusvientiä on kehitetty maailmanlaajuisen pandemian muuttaessa viennin edistämismatkasuunnitelmat. Työhöni kuuluu metsätraktorin käytön ja huollon opetus nuorille opiskelijoille. OVI-hanke vaikutti mielenkiintoiselle erityisesti viennin edistämismatkojen osalta, jotka omalta kohdaltani oli suunniteltu toteutettavaksi Valko-Venäjän suuntaan. Valitettavasti matkat eivät toteutuneet ja olen suunnannut toimintaa hankkeen osalta...

KOULUTUSVIENTIMENESTYS SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ – XENTRE-SOVELLUS KERÄÄ ALUEELLISET OSAAJAT YHTEEN

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää maailmalla. Koulutusvientiponnisteluissa ei tarvitse eikä kannata selviytyä yksin, vaan rakentaa rohkeasti eritasoista yhteistyötä: sisäistä, alueellista, kansallista ja kansainvälistä. Suomi on pieni maa, eikä meidän tulisi nähdä alan muita toimijoita kilpailijoina vaan kumppaneina – maailmalla riittää valloitettavaa markkinaa kaikille. Sisäisten voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen on koulutusviennin perusta. Omaa tekemistä kannattaa vahvistaa hyödyntämällä...

Faktat

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –

01.08.2019 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu

Tutkimuskeskus: Xentre

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 881 895 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto